Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 036

Aqualine AS

Postboks 2200
7412 Trondheim

Telefon: 73809931/73809940
E-post: aqualine@aqualine.no
Hjemmeside: http://www.aqualine.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Aqualine AS
Beddingen 16
7014 TrondheimEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Fortøynings-analyse
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode