Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 029

Åkerblå AS

7260 Sistranda

Telefon: 72449377 / 72449761
E-post: post@akerbla.no
Hjemmeside: http://www.akerbla.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Hovedkontor, Frøya inkludert personell med ulik geografisk plassering
Nordfrøyveien 413
7260 SISTRANDAEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-2008-06-17-822: Forskrift om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) 
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-2009-01-19-77: Forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen 
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-2006-02-20-229: Forskrift om journal for dyrehelsepersonell 
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-2007-01-16-50: Forskrift om bruk av legemidler til dyr 
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-2012-05-30-512: Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr 
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-1998-04-27-455: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-2012-12-05-1140: Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg 
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Soneforskrifter for bekjempelse av ILA:  
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Soneforskrifter for bekjempelse av pankreassjukdom:  
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Helsekontroll; Oppdrettsfisk og marinfisk i settefiskanlegg, matfiskanlegg, stamfiskanlegg
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
FOR-2009-07-03-971: Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr 
Merknad/metode
Tradisjonell inspeksjonsmetode med supplement av AR-teknologi
Inspeksjonsområde
Lokalitetsundersøkelse
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484): Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag 
Merknad/metode
NS 9415:2021
Inspeksjonsområde
Forankringsanalyse
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484): Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag 
Merknad/metode
NS 9415:2021
Inspeksjonsområde
Levetidsforlengelse
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484): Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag 
Merknad/metode
NS 9415:2021
Inspeksjonsområde
Anleggssertifikat
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484): Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag 
Merknad/metode
NS 9415:2021