Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 052

ISOVATOR AS

ADK Kontroll

Horgenveien 227
3303 HOKKSUND

Telefon: 32250960 / 91629365
E-post: kontroll@returgass.no
Hjemmeside: http://www.returgass.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
ADK Kontroll
Horgenveien 227
3303 HOKKSUNDEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for gassformig brensel Gasstype LPG Naturgass Biogass
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Drivstoffanlegg Gasstype LPG Naturgass Biogass
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om omtapping av farlig stoff kapittel 1 Drivstoffanlegg:  
Merknad/metode
Anleggstype 2
Inspeksjonsområde
Fylleanlegg for propanflasker
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om omtapping av farlig stoff kapittel 2 Fyllanlegg for propanflasker.:  
Merknad/metode
Anleggstype 2