Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 047

RSM GAS SERVICES AS

Molandsveien 16
4994 Akland

Telefon: 99225500/37149020
E-post: rsm@rsm.no
Hjemmeside: http://www.rsm.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
RSM GAS SERVICES AS
Molandsveien 16
4994 AklandEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forbruksanlegg for gassformig brensel Gasstype LPG Biogass CNG Naturgass
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel:  
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Laboratorier, Lakkerings -kabiner og lakkblande -rom samt Sentralgass- anlegg for industrigasser Gasstype; LPG, biogass, CNG, naturgass, acetylen, metan, hydrogen, naturgassblandinger, brennbare hydrogenblandinger, andre petrokjemiske brenngasser
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 - Kapittel 4 Diverse forbruksanlegg: Laboratorier, Lakkeringskabiner og lakkblanderom samt Sentralgassanlegg for industrigasser 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Tankanlegg, Gasstype: LPG
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9. Temaveiledning om oppbevaring av farligstoff - kapittel 2 Tankanlegg - LPG og LNG:  
Merknad/metode
Anleggstype 1 Anleggstype 2