Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 021

INEOS Rafnes AS

Tilstandskontroll

Rafnes
3966 Stathelle

Telefon: 35007500/35007505
E-post: ineos.rafnes@ineos.com
Hjemmeside: https://www.ineos.no/
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Tilstandskontroll
Rafnes
3966 StathelleEr akkreditert som inspeksjonsorgan type B innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Kjelanlegg for damp- og hetvann -systemer
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om bruk av farlig stoff, kapitel 2, del 2 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Prosessanlegg
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff, kapitel 1 
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Tankanlegg - atmosfæriske tanker for oppbevaring av flytende brannfarlig stoff
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, kapitel 1 
Merknad/metode
Kontroll av anlegg som er samtykke pliktig etter § 17 i farlig stoff forskriften
Inspeksjonsområde
Tankanlegg - LPG og LNG
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Forskrift om håndtering av farlig stoff (FOR 2009-06-08-602) §9.: Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, kapitel 2 
Merknad/metode