Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 018

FORCE Technology Norway AS

Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand

Telefon: 64 00 35 00
E-post: info@forcetechnology.no
Hjemmeside: http://www: forcetechnology.com
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
FORCE Technology Norway AS, Avd. 12420
Mjåvannsvegen 79
4628 KristiansandEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Godkjenning av permanent sammenføyningsprosedyrer
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED): Vedlegg 1, kapittel 3.1.2 Permanent sammenføyning 
Merknad/metode