Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 013

Akvaplan - niva AS

Framsenteret
Postboks 6606 Stakkevollan
9296 Tromsø

Telefon: +47 77 75 03 00
E-post: info@akvaplan.niva.no
Hjemmeside: http://www.akvaplan.niva.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Akvaplan-niva AS
Hjalmar Johansensgt. 15
9007 TromsøEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Lokalitetsundersøkelse
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484): Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag 
Merknad/metode
NS 9415:2021
Inspeksjonsområde
Anleggssertifikat
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484): Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag 
Merknad/metode
NS 9415:2021
Inspeksjonsområde
Anleggssertifikat
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Islandsk forskrift nr. 540/2020: Forskrift om havbruk 
Merknad/metode
NS 9415:2009
Inspeksjonsområde
Lokalitetsundersøkelse
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Islandsk forskrift nr. 540/2020: Forskrift om havbruk 
Merknad/metode
NS 9415:2009