Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 003

RISE Fire Research AS

Postboks 4767 Sluppen
7465 Trondheim

Telefon: Tlf. 46 41 80 00 Faks. 73 59 10 44
E-post: post@risefr.no
Hjemmeside: http://www.risefr.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
RISE Fire Research AS
Tillerbruvegen 202
7092 TillerEr akkreditert som inspeksjonsorgan type A innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper i forbindelse med branntetting
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til dører, vinduer porter, luker
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til isolasjon av stålkonstruksjoner
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til ventilasjonskanaler
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til møbler
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til materialer
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til ildsteder
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til skorsteiner
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til brannmur
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til slokkesystemer
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Byggevareforordningen, nr 305/2011: Byggevareforordningen inkludert de harmoniserte standardene under forordningen 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen
Inspeksjonsområde
Branntekniske egenskaper til skipsutstyr
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
Direktiv 2014/90/EU: Det marine utstyrsdirektiv med tillegg. Inkluderer de harmoniserte standardene under dette direktivet 
Merknad/metode
Oversikt over relevante tekniske standarder er tilgjengelig hos organisasjonen