Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 074

Eco Adventure AS

Bøskogen 20
3242 Sandefjord

Telefon: +47 950 87 532
E-post: ole@adventureinspections.no
Hjemmeside: http://adventureinspections.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Eco Adventure as
Bøskogen 20
3242 SandefjordEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Innvielses- kontroll av høydeparker
Inspeksjonsomfang
Nye
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN 15567-1:2015+A1:2020: Sports- og fritidsutstyr — Klatreparker — Del 1: Krav til konstruksjon og sikkerhet 
Merknad/metode
FOR-2017-06-21-907 Forskrift om fornøyelsesinnretninger
Inspeksjonsområde
Periodisk kontroll av høydeparker
Inspeksjonsomfang
i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NS-EN 15567-1:2015+A1:2020: Sports- og fritidsutstyr — Klatreparker — Del 1: Krav til konstruksjon og sikkerhet 
Merknad/metode
FOR-2017-06-21-907 Forskrift om fornøyelsesinnretninger