Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 065

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Seksjon for autopsi

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55 97 70 60
E-post: valborg.dommersnes@helse-bergen.no
Hjemmeside: http://
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17020
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus, Avdeling for patologi, seksjon for autopsi Postboks 1400
5021 BergenEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Voksne, foster og barn
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Medisinske obduksjoner: Relevante prosedyrer: D41955, D42295, D47128, D44015, D55444 
Merknad/metode