Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

GLP 012

Stiftelsen NILU

Miljøkjemi og helse

Postboks 100
2027 Kjeller

Telefon: 63898000 / 63898050
E-post: nilu@nilu.no
Hjemmeside: http://www.nilu.noBEKREFTELSE

på overholdelse av OECD's prinsipper for God laboratoriepraksis (GLP) i henhold til EUs Parlaments - og Rådsdirektiv 2004/10/EC Laboratorieinspeksjon og revisjon av forsøk er gjennomført hos:

Stiftelsen NILU

økotoksikologisk laboratorium
Produktgruppe
Ekspertiseområder
Produktgruppe
Industrikjemikalier, kosmetikk, legemidler til humant bruk, legemidler til veterinærmedisinsk bruk, tilsetningsstoffer til matvarer og fõr, pesticider, andre: nano partikler/nano materiale
Ekspertiseområder
Toksikologiske- og mutagenitetsundersøkelser


Dato for besøket: 27.- 29.10.2021
Laboratoriet er innført i Norsk Akkrediterings register over GLP-inspiserte laboratorier og er underlagt bestemmelsene i Norsk Akkrediterings GLP-ordning.

Registreringsnummer: GLP 012
Neste ordinære GLP-inspeksjon vil finne sted innen 2 år og 6 måneder.