Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

GLP 002

VETERINÆRMEDISINSK OPPDRAGSSENTER AS

VESO Aqualab Norge

Beisvågvegen 107
7810 Namsos

Telefon: Tlf. 74 21 77 70 Faks. 74 21 77 71
E-post: vesovikan@veso.no
Hjemmeside: http://www.veso.noBEKREFTELSE

på overholdelse av OECD's prinsipper for God laboratoriepraksis (GLP) i henhold til EUs Parlaments - og Rådsdirektiv 2004/10/EC Laboratorieinspeksjon og revisjon av forsøk er gjennomført hos:

VETERINÆRMEDISINSK OPPDRAGSSENTER AS

økotoksikologisk laboratorium
Produktgruppe
Ekspertiseområder
Produktgruppe
Legemidler til veterinærmedisinsk bruk
Ekspertiseområder
Smitte og toksikologiske forsøk på akvatiske organismer


Dato for besøket: 04.10.- 06.10.2022
Laboratoriet er innført i Norsk Akkrediterings register over GLP-inspiserte laboratorier og er underlagt bestemmelsene i Norsk Akkrediterings GLP-ordning.

Registreringsnummer: GLP 002
Neste ordinære GLP-inspeksjon vil finne sted innen 2 år og 6 måneder.