Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 296

Unilabs laboratoriemedisin AS

avd. for patologi, avd. for medisinsk biokjemi og avd. for medisinsk mikrobiologi

Silurveien 2
0380 Oslo

Telefon: 21 00 60 40
E-post: laboratoriemedisin@unilabs.com
Hjemmeside: http://www.unilabs.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk biokjemi
Silurveien 2
0380 OsloPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27888
Merknad
Fotometri, Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser: MCV, MCH, MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27890
Merknad
Beregnede parametere, Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27889
Merknad
Cytokjemi, lysspredning og fotometri, Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27892
Merknad
Cytokjemi og lysspredning, Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27891
Merknad
Cytokjemi og lysspredning, Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27886
Merknad
Cytokjemi og lysspredning, Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttvolumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27887
Merknad
Beregnet parameter, Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27751
Merknad
Kapillærelektroforese Sebia Capillarys 3
Objekt
Plasma
Parameter
NT-pro-Brain Natriuretisk Peptide (1-76)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27740
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000 XPi
Objekt
Plasma
Parameter
Parathyreoideahormon (PTH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27731
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
C-peptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27713
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Insulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27723
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27715
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Kobalamin (Vitamin-B12)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27734
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27716
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Homocystein (HCY)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27722
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Tyreoideastimulerende hormon (TSH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27733
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Tyroksin, fritt (FT4)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27718
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Trijodtyronin, fritt (FT3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27717
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27727
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Luteiniserende hormon (LH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27725
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Folikkelstimulerende hormon (FSH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27720
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27735
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27726
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27732
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Koriogonadotropin (hCG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27721
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27724
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin D (Calcifediol+ergocalciferol)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27712
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Prostataspesifikt antigen (PSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27728
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Tyreoperoksidase antistoff (Anti-TPO)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27738
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Kjønnshormonbindende globulin (SHBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29634
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27742
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
IgE matpanel (f1, f2, f3, f4, f13, f14)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27736
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
IgE inhalasjonspanel, helårs (d1, e1, e3, e5, e82)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27736
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
IgE inhalation panel sesong (g6, m2, m6, t3, w6)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27736
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Syklisk citrullinert peptid (CCP) antistoff (IgG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27737
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Karbamid (urinstoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27696
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Urat (urinsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27709
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Alaninaminotransferase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27673
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Aspartataminotransferase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27681
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27676
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Glutamyltransferase (GT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27687
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Amylase, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27678
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Pancreasamylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27677
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27956
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Laktatdehydrogenase (LD)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27700
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27697
Merknad
Potensiometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27686
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27969
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
CA 125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27967
Merknad
Immunoassay, Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Revmatoid faktor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27706
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27707
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Transglutaminaseantistoff (IgA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28451
Merknad
Immunoassay, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Deamidert Gliadinpeptid antistoff (IgG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27743
Merknad
Immunoassay, Phadia 250
Objekt
Serum
Parameter
Disialotransferrin (Karbohydrat-fattig transferrin - CDT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27752
Merknad
Kapillærelektroforese, Sebia Capillarys 2
Objekt
Serum
Parameter
TSI
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29197
Merknad
Immunoassay, Immulite 2000 Xpi
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinkinease (CK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27684
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27682
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27688
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27698
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
HDL-Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27690
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
LDL-Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27701
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27708
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27680
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27679
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Lipoprotein (a)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27702
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27705
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27674
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Alfa-1 antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27675
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27689
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27692
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27691
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28843
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
C-reaktivt protein (CRP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27685
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
C-reaktivia protein mikro (mikro-CRP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28007
Merknad
Immunturbidimetri, Advia 2400
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27694
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum/ urin
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27703
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum/urin
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27683
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum/urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27699
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Serum/urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27704
Merknad
Potensiometri, Advia 2400
Objekt
Serum/urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27695
Merknad
Potensiometri, Advia 2400
Objekt
Urin
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27711
Merknad
Fotometri, Advia 2400
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27710
Merknad
Fotometri, Advia 2400
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod Serum Plasma Urin
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter Hormoner Vitaminer Allergener og antistoffer Enzymer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: 537 ID logg: 28925
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk biokjemi, Ski
Unilabs Røntgen Ski
Åsenveien 3
1400 SkiFeltlaboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasienter
Parameter
Blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28012
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi Oslo
Silurveien 2
0380 OsloPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Bordetella pertussis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30946
Merknad
Sanntids-PCR Panther Fusion
Objekt
Urin og sekret fra cervix, vagina og urethra
Parameter
Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28992
Merknad
Nukleinsyre amplifikasjon Panther System
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Humant metapneumovirus (hMPV) og RS-virus (RSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30946
Merknad
Sanntids-PCR Panther Fusion
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Influensa A/B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30946
Merknad
Sanntids-PCR Panther Fusion
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Parainfluensa 1-4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30946
Merknad
Sanntids-PCR Panther Fusion
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Adenovirus (ADV) og Rhinovirus (RV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30946
Merknad
Sanntids-PCR Panther Fusion
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt A IgM Hepatitt A IgG total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5566
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt Bs (surface) As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5539
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt Bc (core) IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5544
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt Be (envelope) Ag/As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5830
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt C As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5426
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HIV Ag/As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5538
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
CMV IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21318
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11226
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Treponema screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19191
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Borrelia IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18120
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
EBV (EBNA IgG & VCA IgM/IgG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18188
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Toxoplasma IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9935
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt Bs (surface) Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5543
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt Bc (core) total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9957
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HSV 1/2 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21398
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
VZV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21430
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
H. pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28290
Merknad
CLIA Liaison XL
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sekret
Parameter
Bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattform som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi - bakteriologi (M1610) Prosedyre for FA: 537 ID logg: 28925
Merknad
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattform som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi - virologi (M1640) Prosedyre for FA: 537 ID logg: 28925
Merknad
Objekt
Serum Plasma
Parameter
Antistoffer og antigener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi - infeksjonsimmunologi (M1660) Prosedyre for FA: 537 ID logg: 28925
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for medisinsk mikrobiologi Skien
Leirvollen 19
3736 SkienPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Bakterier og sopp
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27432
Merknad
Massespektrometri Maldi- Tof MS
Objekt
Bakterier og sopp
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
577
Merknad
Agardiffusjon (EUCAST)
Objekt
Sekret fra cervix og vagina
Parameter
Trichomonas vaginalis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28992
Merknad
Nukleinsyre amplifikasjon Panther System
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertussis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25501
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler 480 II
Objekt
Urin og sekret fra cervix, vagina og urethra
Parameter
Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28992
Merknad
Nukleinsyre amplifikasjon Panther System
Objekt
Urin og urin dyppagar
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9850
Merknad
Dyrkning
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Influensa A/B
Referansestandard
Interne metode
Intern metode identitet
25501
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler 480 II
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Adenovirus (ADV) og Rhinovirus (RV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25501
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler 480 II
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Humant metapneumovirus (hMPV) og RS-virus (RSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25501
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler 480 II
Objekt
Sekret fra hals og nasopharynx
Parameter
Parainfluensa 1-4
Referansestandard
Interne metode
Intern metode identitet
25501
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler 480 II
Objekt
Øyesekret og orale, genitale, hud eller cervixlesjoner
Parameter
Herpes simplex & Varicellavirus
Referansestandard
Interne metode
Intern metode identitet
21931
Merknad
Sanntids-PCR CFX96
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum/plasma
Parameter
EBV (EBNA IgG & VCA IgM/IgG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18188
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Treponema screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19191
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
CMV IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21318
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HSV 1/2 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21398
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
VZV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21430
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Helicobacter pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28290
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt C (HCV) As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5426
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HIV Ag/As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28791
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt B (HBV) (surface) As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29919
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt B (HBV) (surface) Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29919
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt B (HBV) (core) IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29919
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt B (HBV) (core) total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29919
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt B (HBV) (envelope) Ag/As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29919
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Hepatitt A (HAV) IgM Hepatitt A (HAV) IgG total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5566
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Toxoplasma IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9935
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Borrelia IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18120
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29042
Merknad
CLIA Liaison XL
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveisprøver Kroppssekreter Hud
Parameter
Virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Sanntids-PCR - Virologi Nukleinsyre amplifikasjon Panther System (M1640) Prosedyre for FA: 537 ID logg: 20035
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Objekt
Luftveisprøver Kroppssekreter Urin
Parameter
Bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi - bakteriologi (M1610) Prosedyre for FA: 537 ID logg: 20035
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet.
Objekt
Serum Plasma
Parameter
Antistoffer og antigener
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi - infeksjonsimmunologi (M1660) Prosedyre for FA: 537 ID logg: 28925
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for patologi
Silurveien 2
0380 OsloPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vev fra bryst
Parameter
Diagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ID 25778
Merknad
Makro- og mikroskopisk undersøkelse, metoder spesifisert under M0210
Objekt
Vev fra prostata
Parameter
Diagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ID 25778
Merknad
Makro- og mikroskopisk undersøkelse, metoder spesifisert under M0210
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Gjennomføring av immunhistokjemi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ID:28195
Merknad
Immunhistokjemi (IHC) Ventana BenchMark
Objekt
Vevssnitt materiale
Parameter
Fremstilling av vevsprøver, inkludert HE-fargede snitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ID:25779 ID:25781 ID:25768 ID:25766 ID:25769 ID:25773 ID:25774 ID:29167 ID:30128
Merknad
Fremstilling av vevsprøver med makroskopisk undersøkelse, utskjæring, framføring, støping, snitting og HE-farging. Fremstilling vevssnitt: Thermo Scientific og Milestone, Thermo Scientific støpestasjon, Sakura farge- og oppleggsmaskin, og rotasjonsmikrotom Thermo Scientific