Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 271

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for farmakologi

Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: 22119464
E-post: haueri@ous-hf.no.
Hjemmeside: http://www.oslo-universitetssykehus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon Klinisk farmakologi Rikshospitalet
Sognsvannsv. 20
0027 OSLOPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Ciklosporin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 94411
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Blod
Parameter
Everolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 94509
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Blod
Parameter
Sirolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 94515
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Blod
Parameter
Takrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 73525
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Plasma
Parameter
Busulfan
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 127530
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Plasma
Parameter
Mykofenolat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok-Id 132280
Merknad
Væskekromatografi med UV-deteksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id.124450
Merknad
Væskekromatografi-massespektrometri og væskekromatografi med UV-deteksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon Klinisk farmakologi Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OsloPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Urin
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 49489/kode UBUP
Merknad
Metode basert på CEDIA
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 48891/ kode UAMF
Merknad
Metode basert på EMIT
Objekt
Urin
Parameter
Barbiturater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 48969 / Kode UBAR
Merknad
Metode basert på CEDIA
Objekt
Urin
Parameter
Kokain
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 49529 / kode UKOK
Merknad
Metode basert på CEDIA
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 49535/ kode UMDO
Merknad
Metode basert på CEDIA
Objekt
Urin
Parameter
EDDP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 49537 / kode UEDP
Merknad
Metode basert på CEDIA
Objekt
Urin
Parameter
Cannabinoider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 49482 / kode UCAN
Merknad
Metode basert på CEDIA
Objekt
Urin
Parameter
Ecstasy
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 49465 / kode UECS
Merknad
Metode basert på DRI
Objekt
Blod
Parameter
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 129189
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Lamotrogin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.Id: 133876/kode SLAM
Merknad
Metode basert på QMS
Objekt
Serum
Parameter
Amicacin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.Id: 48738/kode SAMC
Merknad
Metode basert på QMS
Objekt
Urin
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.Id:49600/kode NPH
Merknad
Metode basert på DRI
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.Id: 49469/kode NKRE
Merknad
Metode basert på DRI
Objekt
Urin
Parameter
Benzodiazepiner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 49480 / Kode UBEN
Merknad
Metode basert på CEDIA
Objekt
Urin
Parameter
DRI Opiater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 140716/ kode UOPI
Merknad
Metode basert på DRI
Objekt
Urin
Parameter
THC-syre (11-nor-delta-9-THC-9-carboksylsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 43067
Merknad
UHPLC-MS/MS
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, Objekt, Referansestandard
Parameter
Alle bedømte analyseprinsipper / teknikker innen klinisk farmakologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 143724
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.