Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 271

Oslo universitetssykehus HF

Avdeling for farmakologi

Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: 22119464
E-post: haueri@ous-hf.no.
Hjemmeside: http://www.oslo-universitetssykehus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon Klinisk farmakologi Rikshospitalet
Sognsvannsv. 20
0027 OSLOPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Ciklosporin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 94411
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Blod
Parameter
Everolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 94509
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Blod
Parameter
Sirolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 94515
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Blod
Parameter
Takrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 73525
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Plasma
Parameter
Mykofenolat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok-Id 132280
Merknad
Væskekromatografi med UV-deteksjon
Objekt
Plasma
Parameter
Imatinib
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok-Id 145751
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Plasma
Parameter
Desmetylimatinib
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok-Id 45751
Merknad
UHPLC-MS/MS
Objekt
Plasma
Parameter
Busulfan
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id. 127530
Merknad
UHPLC-MS/MS
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Dok.id.124450
Merknad
Væskekromatografi-massespektrometri og væskekromatografi med UV-deteksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Seksjon Klinisk farmakologi Ullevål
Kirkeveien 166
0450 OsloPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Urin
Parameter
Buprenorfin (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49489 - UBUP
Merknad
CEDIA AU680
Objekt
Urin
Parameter
Amfetaminer (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48891 - UAMF
Merknad
EMIT AU680
Objekt
Urin
Parameter
Barbiturater (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48969 - UBAR
Merknad
CEDIA AU680
Objekt
Urin
Parameter
Kokain (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49529 - UKOK
Merknad
CEDIA AU680
Objekt
Urin
Parameter
Metadon (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49535 - UMDO
Merknad
CEDIA AU680
Objekt
Urin
Parameter
EDDP (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49537 - UEDP
Merknad
CEDIA AU680
Objekt
Urin
Parameter
Cannabis (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49482 - UCAN
Merknad
CEDIA AU680
Objekt
Urin
Parameter
Ecstasy (MDMA) (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49465 - UECS
Merknad
DRI AU680
Objekt
Blod
Parameter
Fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
129189 - BPETH
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Amikacin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48738 - SAMC
Merknad
QMS AU680
Objekt
Urin
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49600 - NPH
Merknad
DRI AU680
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49469 - NKRE
Merknad
DRI AU680
Objekt
Urin
Parameter
THC-syre (tetrahydrocannabinol-syre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43067 - UCAK
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Opiater (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140716 - UOPI
Merknad
DRI AU680
Objekt
Urin
Parameter
Benzodiazepiner (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49480 - UBEN
Merknad
CEDIA AU680
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
148567, 143724
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos organisasjonen.