Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 277

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klinisk patologi

Postboks 46
9038 Tromsø

Telefon: 77627202/77627204
E-post: post@unn.no
Hjemmeside: http://www.unn.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Klinisk patologi
Postboks 46
9038 TromsøPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale fra cervix biopsier
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR57314
Merknad
Makrobeskjæring, visuell bedømming (mikroskopi) og tolkning av akkrediterte analyseresultater under M0210
Objekt
Vevsmateriale fra prostata
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR57312
Merknad
Makrobeskjæring, visuell bedømming (mikroskopi) og tolkning av akkrediterte analyseresultater under M0210
Objekt
Væskebasert cervixcytologisk materiale
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR57318
Merknad
Visuell bedømming (mikroskopi) og tolking av akktediterte analyseresulater under M0230
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
HE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR30271
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse Tissue-Tek Prisma & Film
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemiske analyser. Se detaljer hos organisasjonen.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR18471, PR41341, PR28400, PR41341, PR26606, PR41341
Merknad
Immunhistokjemi, Benchmark ULTRA
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale: Ovarium, uterus, cervix og mola
Parameter
DNA-ploiditet gyn tumor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR20239
Merknad
Flowcytometri, Beckman Coulter CytoFLEX
Objekt
Ufiksert vevsmateriale (frysesnitt).
Parameter
Utelukke/påvise nedslag av immunglobuliner og komplementfaktorer.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR46256
Merknad
Immunfluorescens Benchmark ULTRA
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Fremstilling og farging av vevssnitt (rutinefarge og spesialfarge)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR42846 PR30235 PR30196
Merknad
Fremføring, innstøping og snitting, Manuell farging og farging på BenchMark Special Stains
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Væskebasert cervixcytologisk materiale
Parameter
Fremstilling og farging av væskebasert cervixcytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR30002 PR4528
Merknad
ThinPrep og Papanicolaous fargemetode
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixcytologisk materiale
Parameter
HPV status
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR27898
Merknad
Real-Time PCR, Cobas 4800
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
MSI (Mikrosatelitt instabilitet)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR5437
Merknad
PCR og fragmentanalyse
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale og cytologisk materiale
Parameter
Mutasjonsanalyse av gener med klinisk betydning for pasienter med solide tumorer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR43545
Merknad
Dypsekvensering Illumina MiSeq
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale og cytologisk materiale
Parameter
Bestemme klonalitetsstatus ved mistanke om lymfom eller andre lymfoproliferative tilstander.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR37272
Merknad
PCR og fragmentanalyse
Objekt
Parafininnstøpt vevsmateriale og cytologisk materiale.
Parameter
Undersøkelser av kromosomale rearrangeringer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PR39096
Merknad
Fluorescens in-situ hybridisering (FISH) av celler i interfase.
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Gynekologisk materiale fra cervix, vev fra prostata
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Vurdering av diagnoser akkreditert under patologi (M02)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Gynekologisk cellemateriale, Vev og biopsier, Parafininnstøpt vevsmateriale, Frysesnitt
Parameter
Fremstilling og farging, Immunhistokjemiske analyser, Mutasjonsanalyser, Mikrosatelitt instabilitet, Klonalitets- undersøkelse, Kromosomale rearrangeringer, DNA-ploiditet, HPV-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/ analyseplattformer som er akkreditert under histopatologi (M0210), cytopatologi (M0230), Molekylærpatologi (M0250)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.