Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 266

Bergen kommune

Bergen Vann - Vannlaboratoriet

Spelhaugen 22
5147 Fyllingsdalen

Telefon: 55 56 78 64 / 948 26 782 / 920 65 798
E-post: vannlaboratoriet@bergen.kommune.no
Hjemmeside: http://www.bergenvann.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Bergen Vann - Vannlaboratoriet
Spelhaugen 22
5147 FyllingsdalenPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
1046
Merknad
Oksidasjon med dikromat
Objekt
Avløpsvann og overflatevann
Parameter
Bestemmelse av biokjemisk oksygenforbruk etter 5 dager (BOF5)
Referansestandard
NS-EN ISO 5815-1
Intern metode identitet
1045
Merknad
Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allytiourea
Objekt
Avløpsvann, sjøvann, overflatevann og rentvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
1047
Merknad
Filtrering
Objekt
Rentvann
Parameter
UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
1050
Merknad
Analyserobot
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
1050
Merknad
Analyserobot. Metode C.
Objekt
Rentvann og bassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
1050
Merknad
Objekt
Rentvann og bassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
1048
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ.
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
1050
Merknad
Analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
1039
Merknad
Kimtall 22 C og 36 C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
1038
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Badevann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
1042
Merknad
MF-metode. Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften.
Objekt
Bassengvann og rent vann
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
1037
Merknad
MF-metode.
Objekt
Rentvann, bassengvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
1040
Merknad
Objekt
Rentvann, fortynnet sjøvann, bassengvann og avløpsvann
Parameter
Bestemmelse av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
ISO 9308-2
Intern metode identitet
1041
Merknad
MPN-metode (Colilert). For sjøvann rapporteres kun for E.coli.
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
1036
Merknad
Membranfiltrering