Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 266

Bergen Vann KF

Vannlaboratoriet

Spelhaugen 22
5147 Fyllingsdalen

Telefon: 55 56 78 64 / 948 26 782 / 920 65 798
E-post: vannlaboratoriet@bergen.kommune.no
Hjemmeside: http://www.bergenvann.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Vannlaboratoriet, Bergen Vann KF
Spelhaugen 22
5147 FyllingsdalenPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (KOF)
Referansestandard
NS-ISO 15705
Intern metode identitet
30923
Merknad
Oksidasjon med dikromat
Objekt
Avløpsvann, overflatevann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOFn)
Referansestandard
NS-EN 1899-1
Intern metode identitet
30883
Merknad
Metode basert på fortynning og poding etter tilsetning av allyltiourea
Objekt
Avløpsvann, sjøvann, overflatevann og rentvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
30924
Merknad
Filtrering
Objekt
Rentvann
Parameter
UV transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
11913
Merknad
Analyserobot
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
11913
Merknad
Analyserobot. Metode C.
Objekt
Rentvann og bassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
11913
Merknad
Objekt
Rentvann og bassengvann.
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2620
Merknad
Spektrofotometri Kvantitativ.
Objekt
Rentvann og sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
11913
Merknad
Analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer Vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
30757
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2013)
Objekt
Badevann og sjøvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
2101
Merknad
MF-metode. Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften.
Objekt
Bassengvann og rent vann
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
30681
Merknad
MF-metode.
Objekt
Rentvann og bassegvann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2090
Merknad
Kimtall 22 C og 36 C
Objekt
Rentvann, bassengvann og sjøvann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2091
Merknad
Objekt
Rentvann, fortynet sjøvann, bassengvann og avløpsvann.
Parameter
Bestemmelse av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
ISO 9308-2
Intern metode identitet
2092
Merknad
MPN-metode (Colilert). For sjøvann rapporteres kun for E.coli.
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
30546
Merknad
Membranfiltrering