Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 263

St. Olavs hospital HF

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Telefon: 72573200
E-post: mikrobiologi@stolav.no
Hjemmeside: http://www.stolav.no/mikrobiologi
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012




Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd for medisinsk mikrobiologi
Erling Skjalgssonsgt 1
7006 Trondheim



Permanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abscess / aspirat, Bronkialvæske / Nasopharynx / Trachealaspira, Ekspektorat, Biopsi / vev, Fikserte vev (parafininnstøpt / formalinfiksert), Oppvekstkulturer / tilsendte stammer, oppvekstkultur
Parameter
Francisella tularensis, DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20572
Merknad
Real-time PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Abscess, ascites, biopsi, vev, brystmelk, dialyse, drensvæske, nedre luftveier (herunder BRS, EKS, TRS), øvre luftveier (hals, munn, naso, nese), pleuravæske, spinalvæske, Sår, puss, urin, urogenitalprøver (cervix, vagina, urethra), øre, øye, leddvæske
Parameter
Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14601, 16199, 16638 16639, 45743, 16746 16783, 18022, 18687, 16648, 37549, 43457, 20838
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Abscessinnhold
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307 15524 15537 16369 14315 40911
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Acitesvæske
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307 14315 15524 16369 40911
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Bakteriestamme
Parameter
Panton Valentine Leukocidin (PVL) gen. mecA gen. spa gen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15032 44692 39167
Merknad
Kvalitativ PCR
Objekt
Bakteriestamme
Parameter
spa typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15032
Merknad
Typing Staph. Aureus Protein A -gen repetisjonsområde
Objekt
Bakteriestamme
Parameter
GBS, kapsel og protein typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16350 16381 16985
Merknad
PCR, kvalitativ Applied Biosystems 2720
Objekt
Bakteriestamme
Parameter
MRSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17561
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Bakteriestamme
Parameter
16S rDNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18705
Merknad
PCR og sekvensering, egenutviklet ABI 3500 XL
Objekt
Bakteriestamme fra fæces
Parameter
E.coli (EHEC) Shiga-like toksin 1+2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18670
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Bakteriestamme fra fæces
Parameter
E.coli (EPEC) intimin-gen, DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17886
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Ben til/fra benbank
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307, 14315, 15337, 40911, 15524, 15924, 16369
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Blodkultur
Parameter
Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14601, 16199, 45743, 16638, 18022, 18687, 16648, 37549, 43457, 20838
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse BactecFX
Objekt
Blodkultur aerob & anaerob
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8375 8406 33170
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse BactecFX
Objekt
Bursavæske/ leddvæske
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307 14315 15537 15924
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Cervix, vaginal og urin
Parameter
Mycoplasma genitalium Trichomonas vaginalis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13710, 42405, 43126
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, Alinity m (Abbott)
Objekt
Cervix, vaginal, urin, hals og anus
Parameter
Chlamydia trachomatis Neisseria gonhoreaea
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13710, 42405, 43126
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, Alinity m (Abbott)
Objekt
Cornea
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7824
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Dialysat, peritonealt
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15524 16369 14315 14307 40911
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Ekspektorat, bronkialskyllevæske, hals
Parameter
Legionella pneumophila
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16649
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet LightCycler 2.0
Objekt
Ekspektorat, bronkialskyllevæske, nasopharynx
Parameter
Chlamydophila pneumoniae (TWAR)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21472
Merknad
Multiplex sanntids-PCR CFX
Objekt
Ekspektorat, bronkialskyllevæske, vev, biopsi, absess, sputum, spinalvæske
Parameter
Mycobacterium tuberculosis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17885
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene bakterier: Salmonella spp Shigellas spp EHEC Campylobacter spp Yersinia spp Vibrio Aeromonas Plesiomonas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14131, 14566, 14723 9230, 18672, 18670, 17886, 15772, 14853
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
Clostridium difficile toksin B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24255 16051
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene bakterier, screening: Salmonella, Shigella/EIEC, Campylobacter, Yersinia, Vibrio, C.difficile, EHEC, EPEC, ETEC, EAEC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32895 32907 46582
Merknad
Allplex™ GI-bacteria(I) Assay + Allplex™ GI-bacteria(II) Assay QIAstat Dx Gastrointestinal Panel
Objekt
Hud, hår, negl
Parameter
Sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14601, 16199, 45743 16638, 16639, 18022 16783, 18687, 16746, 16648, 37549, 43457, 20838
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Luftveisprøver, spinalvæske
Parameter
Mycoplasma pneumoniae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21472
Merknad
Multiplex sanntids-PCR CFX
Objekt
Mage-/tynntarmsbiopsi, ventrikkelbiopsi
Parameter
Helicobacter pylori
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16650
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Nasopharynx, hals
Parameter
Bordetella pertussis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21472
Merknad
Multiplex sanntids-PCR CFX
Objekt
Nedre luftveier
Parameter
Pneumocystis jiroveci
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17798
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Nedre luftveisprøver
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9161 12849 12847 17650
Merknad
Mikroskopi etter Ziehl -Neelsen eller Auraminfarging
Objekt
Nedre luftveisprøver
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9155 18204 9161
Merknad
Dyrkning i flytende medium med automatisk deteksjon (Bactec MGIT,Becton Dickinson) og dyrkning på Løwenstein-Jensen medium.
Objekt
Nese, hals, perineum, sår, axille, puss og sekreter
Parameter
MRSA-screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7109 17524
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Placenta, navlesnor, hinner
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307, 14315, 15537, 17378, 15524, 16369, 40911
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Pleuravæske
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307 14315 15524 16369 40911
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Puss/sår, operasjonssår, kateterspiss
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307 14315 15537
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7509, 8115, 8496 9120, 9186, 16110 16804, 17708, 17722 19898, 18853
Merknad
Agardiffusjon EUCAST's
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8496 32415 32660 32475
Merknad
Agardiffusjon og MIC/Phoenix
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307, 14315, 15537 15524, 16369, 40911
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Spinalvæske, bakteriestamme
Parameter
Listeria moncytogenes
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17300
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12786
Merknad
Antigenpåvisning BinaxNow
Objekt
Urin
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9435, 14307, 14315 15965
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Urin
Parameter
Screening av bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42553
Merknad
Flowcytometri Sysmex UF 5000
Objekt
Urogenitale prøver
Parameter
Neisseria gonhoreaea
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13213 14307 14315
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Urogenitalprøver, aerob dyrkning
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307 14315 15657
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Vev, biopsi
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307, 14315, 15524 15924, 16369, 18671 40911
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Øvre & nedre luftveier
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307 14315 15537
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Øye
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14307 14315 15537
Merknad
Dyrking, identifikasjon og resistensbestemmelse
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, serum, leddvæske
Parameter
Parvovirus B19
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18748
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Blod, spinalvæske
Parameter
Humant herpesvirus 6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18515
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14163 7605 14740 7612 27894 20256
Merknad
Dyrkning og mikroskopi
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene virus, screening; Norovirus GI & GII Rotavirus A Adenovirus F Astrovirus Sapovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32908 46582
Merknad
Multiplex sanntids-PCR Allplex GI-virus Assay QIAstat Dx Gastrointestinal Panel
Objekt
Fæces, oppkast
Parameter
Norovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16409
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Luftveier, øye, fæces, fullblod
Parameter
Adenovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13934
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Coronavirus OC43 Coronavirus NL63 Coronavirus 229E
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16332 16351
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Parainfluensavirus 1, 2, 3 & 4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14172 14125
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Patogene virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14572 14163 7605 14740 7612 20256
Merknad
Dyrkning og mikroskopi
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Respiratorisk syncytial virus (RSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15840
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Luftveisprøver
Parameter
Rhinovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15840
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Luftveisprøver (nasofarynks, hals)
Parameter
SARS CoV-2, influensa A/B, respiratorisk syncytialt virus (RSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42300
Merknad
Sanntids-PCR, kvalitativt GeneXpert
Objekt
Luftveisprøver, nasofarynks, spytt (SARS CoV-2)
Parameter
SARS CoV-2, influensa A/B, respiratorisk syncytialt virus (RSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42405 43209
Merknad
Real time PCR, kvalitativ Alinity m
Objekt
Luftveisprøver, spinalvæske, fæces
Parameter
Parechovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14096
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Nasopharynx, evt. nedre luftveier
Parameter
Humant metapneumovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12049
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
PCR-produkt
Parameter
Adenovirus, genotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14166
Merknad
PCR/sekvensering, egenutviklet ABI 3500 XL
Objekt
PCR-produkt
Parameter
Enterovirus, genotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15168
Merknad
PCR og Sekvensering, egenutviklet ABI 3500 XL
Objekt
PCR-produkt
Parameter
Hepatitt C virus (HCV), genotyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13662
Merknad
PCR/Sekvensering, egenutviklet ABI 3500 XL
Objekt
Penselprøver, sårsekret
Parameter
Patogene virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14572 14163 7605 14740 7612 20256
Merknad
Dyrkning og mikroskopi
Objekt
Plasma
Parameter
HIV-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34593 42405
Merknad
Sanntids-PCR, kvantitativ Alinity m
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus (HBV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34593 42405
Merknad
Sanntids-PCR, kvantitativ Alinity m
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C virus (HCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34593 42405
Merknad
Sanntids-PCR, kvantitativ Alinity m
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14163 7605 14740 7612 20256
Merknad
Dyrkning og mikroskopi
Objekt
Spinalvæske, blod, evt. serum, halsprøve
Parameter
Epstein-Barr virus (EBV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18544 18718 (kvantitativ)
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Spinalvæske, blod, urin, halsp, fostervann
Parameter
Cytomegalovirus (CMV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43001 43555 (kvantitativ)
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Spinalvæske, fæces, luftveisprøver, vesikler (hand-foot-mouth disease), øye, cellekulturer
Parameter
Enterovirus, (Coxackie-, Echo-, Entero-, Polio-virus)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18719
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Spinalvæske, vesikkelinnhold
Parameter
Herpes simplex virus 1 & 2 (HSV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18485
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Urin
Parameter
Patogene virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14572 14163 7605 14740 7612 20256
Merknad
Dyrkning og mikroskopi
Objekt
Vesikelinnhold, spinalvæske
Parameter
Varicella zoster virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16352
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Øvre luftveier
Parameter
Influensa A H1N1 PDM09 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16321
Merknad
Sanntids-PCR, egenutviklet CFX
Objekt
Øvre luftveier
Parameter
Influensa A og B virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12396
Merknad
Multiplex sanntids-PCR, egenutviklet CFX
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod utstryk
Parameter
Malaria parasitter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12073
Merknad
Giemsafarging & mikroskopi
Objekt
Fæces
Parameter
Cyster og egg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15678, 15977, 17194 15677, 17488
Merknad
Mikroskopi
Objekt
Fæces
Parameter
Parasitter, screening: Giardia, Cryptosporidum og Entamoeba
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40092 46582
Merknad
Allplex™ GI-Parasitic Assay QIAstat Dx Gastrointestinal Panel
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
TB Quantiferon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42447
Merknad
CLIA, kvantitativ QuantiFERON TB Gold, Liason XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubellavirus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38570 38668
Merknad
CMIA, Kvantitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Streptococcus pyogenes (gr.A) Anti-Dnase B Ig
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37034, 16733
Merknad
Automatisk N Latex ADNase B - Atellica NEPH 630
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Streptococcus pyogenes (gr.A) ASL (antistreptolysin-titer)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37034, 16733
Merknad
Automatisk N Latex ASL - Atellica NEPH 630
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema pallidum total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38531 38668
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema pallidum RPR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17612
Merknad
Manuell agglutinasjon, kvalitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema pallidum TPPA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17613
Merknad
Manuell agglutinasjon, semikvantitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplexs zoster virus IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33032 33895
Merknad
CLIA, kvalitativ Liaison XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella zoster virus IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33687 33689
Merknad
CLIA, kvalitativ Liaison XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38599 38668 38596
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A virus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38544 38668
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Francisella tularensis IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16305 29599
Merknad
ELISA, kvalitativ Dynex DSX
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39679 39696 38668
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein Barr virus VCA IgM, IgG & EBNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39693 39694 39695 38668
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Helicobacter pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42375
Merknad
CLIA, kvalitativ Liason XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38555 38668
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus HBs-Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38263 38668
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus Hbe-Ag & Anti Hbe
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17110 34338
Merknad
CLIA, kvalitativ Liaison XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus HBc-total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38528 38668
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C virus Anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38526 38668
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 1+2 HIV Ag & As Combo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38251 38668
Merknad
CMIA, kvalitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant parvovirus B19 IgG og IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33042 33044
Merknad
CLIA, kvalitativ Liaison XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Meslingevirus IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42808 42809
Merknad
CLIA, kvalitativ VirClia
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parotittvirus IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43145 43146
Merknad
CLIA, kvalitativ VirClia
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus anti-HBs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38569 38668
Merknad
CMIA, kvantitativ Alinity
Objekt
Serum, plasma & spinalvæske
Parameter
Borrelia IgG & IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33018 33031
Merknad
CLIA (IgG kvantitativ, IgM kvalitativ) Liaison XL
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveisprøver Kroppssekreter Kroppsvæsker Biopsier og vev Fremmedlegemer Bakterie- og soppkulturer
Parameter
Bakterier Virus Sopp Parasitter Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/ Analyseplattformer akkreditert under medisinsk mikrobiologi M16 Logg FA: ID 28384
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.