Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 261

Sykehuset Telemark HF

Avdeling for laboratoriemedisin, ALM

Ulefossveien
3710 Skien

Telefon: 35003225 / 35003635
E-post: ranaak@sthf.no
Hjemmeside: http://www.sthf.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Betanien, Skien
Bjørnstjerne Bjørnsonsgt 6
3722 SkienPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi (serologi) og immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Kragerø
Gamle Kragerøvei 32
3770 KragerøPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Innkalling, intervju, registrering og tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8051, 8178, 8127, 8064 & 7579
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Notodden
Seksjon for medisinsk biokjemi og blodbank
Henrik Wergelandsgate 9
3675 Notodden.Permanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10320
Merknad
Sysmex XT-2000i Flowcytometri
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13025
Merknad
Sysmex XT-2000i Hydrodynamisk fokusering, impedanse
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13010
Merknad
Sysmex XT-2000i Fotometrisk måling
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13024
Merknad
Sysmex XT-2000i Hydrodynamisk fokusering, impedanse/ Flowcytometri
Objekt
Blod
Parameter
Hematokrit
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13008
Merknad
Sysmex XT-2000i Hydrodynamisk fokusering, impedanse
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13023
Merknad
Sysmex XT-2000i Flowcytometri
Objekt
Citratplasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7792
Merknad
Sysmex CS-2500 Optisk koageldeteksjon
Objekt
Citratplasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8471
Merknad
Sysmex CS-2500 Optisk koageldeteksjon
Objekt
Citratplasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8461
Merknad
Sysmex CS-2500 Optisk koageldeteksjon
Objekt
Citratplasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7801
Merknad
SysmexCS-2500 Immunturbidimetri
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12779
Merknad
Architect c4000 IFCC Fotometri
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13043
Merknad
Architect c4000 ISE (Ioneselektiv elektrode)
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13055
Merknad
Architect c4000 Immunturbidimetrisk metode
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi (serologi) og immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle analyser/teknikker som er registrert under M12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kvalitetshåndbokens avsnitt 6.1 og prosedyre ID 8474
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Porsgrunn
Aallsgt 41
3922 PorsgrunnPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Innkalling, intervju, registrering og tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8051, 8178, 8127, 8064 & 7579
Merknad
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi (serologi) og immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Skien
Ulefossveien
3710 SkienPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
ABO-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8957
Merknad
Manuell teknikk Hemagglutinasjon på bioplate/gelkort
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D)-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8957
Merknad
Manual teknikk Hemagglutinasjon i glass
Objekt
Blod
Parameter
Kpa-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9108
Merknad
ID-GelStation Metode basert på hemagglutiasjon (enzymteknikk)
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulin test, DAT (Coombs) og differensiering mellom IgG og C3d ved positiv DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9035
Merknad
Hemagglutinasjon ID-Gelstation Plus og manuelt
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping Dweak (inklusiv DVI)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9037
Merknad
Hemagglutinasjon ID-Gelstation Plus og manuelt
Objekt
Blod
Parameter
ABO/D-typing av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8964
Merknad
Hemagglutinasjon ID-Gelstation Plus / manuell utførelse (gelkort, saltvannsteknikk)
Objekt
Blod
Parameter
ABO/D-typing med serumkontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8952
Merknad
Hemagglutinasjon ID-Gelstation Plus (gelkort, saltvannsteknikk)
Objekt
Blod
Parameter
Rh-fenotyping og K-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9006
Merknad
Hemagglutinasjon ID-Gelstation Plus / manuell utførelse (Saltvannsteknikk)
Objekt
Blod
Parameter
Fya- og Fyb-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9007
Merknad
Hemagglutinasjon (indirekte antiglobulin test) ID-Gelstation Plus, manuell utførelse
Objekt
Blod
Parameter
Cw-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7677
Merknad
Hemagglutinasjon (enzym teknikk) ID-Gelstation Plus
Objekt
Blod
Parameter
Jka- og Jkb-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9015
Merknad
Hemagglutinasjon (enzym teknikk) ID-Gelstation Plus, manuell utførelse
Objekt
Blod
Parameter
Lea- og Leb-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9028
Merknad
Hemagglutinasjon (enzym teknikk) ID-Gelstation Plus, manuell utførelse
Objekt
Blod
Parameter
Lua-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9031
Merknad
Hemagglutinasjon (enzym teknikk) ID-Gelstation Plus, manuell utførelse
Objekt
Blod
Parameter
M-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9032
Merknad
Hemagglutinasjon (saltvannsteknikk) ID-Gelstation Plus / manuell utførelse
Objekt
Blod
Parameter
S-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9033
Merknad
Hemagglutinasjon (indirekte antiglobulin test) ID-Gelstation Plus / manuell utførelse
Objekt
Plasma
Parameter
Antistoff screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8994
Merknad
Hemagglutinasjon (indirekte antiglobulin test) ID-Gelstation Plus, manuell utførelse
Objekt
Serum
Parameter
Autoantistoff: Anti-ANA CTD screen Anti-Ds DNA Anti-Sm Anti-U1RNP SSB SSA Anti-Jo-1 Anti-ScL-70 Anti-CENP Anti-MPO Anti-PR3 Anti-CCP Anti-IgA-tTg Anti-IgG-deaminert gliadin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7660 7746 7746 7746 7746 7746 7746 7746 7746 7688 7688 7726 7765 7765
Merknad
Bioplex 2200/Multiplex flowcytometri
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Innkalling, intervju, registrering og tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8051, 8178, 8127, 8064 & 7579
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgiver
Parameter
Produksjon av plasma til fraksjonering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7877
Merknad
Objekt
Blod fra blodgiver
Parameter
Produksjon av SAGMAN-erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8155
Merknad
Objekt
Blod fra blodgiver
Parameter
Produksjon av trombocyttkonsentrat fra buffycoat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8155
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgiver
Parameter
Oppbevaring av blodprodukter, vurdering av prøvesvar og frigivelse av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7877, 7493, 7476 & 8155
Merknad
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8301
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8295
Merknad
Fotometri Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8263
Merknad
Hydrodynamisk fokusering, impedans Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8305
Merknad
Hydrodynamisk fokusering, impedans/Flowcytometri Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Hematokritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8287
Merknad
Hydrodynamisk fokusering, impedans Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8304
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-2000
Objekt
Citratplasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7792
Merknad
Optisk koagel deteksjon
Objekt
Citratplasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8471
Merknad
Optisk koagel deteksjon
Objekt
Citratplasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8464
Merknad
Optisk koagel deteksjon
Objekt
Citratplasma
Parameter
Antitrombin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7713
Merknad
Kromogent substrat
Objekt
Citratplasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7801
Merknad
Sysmex CS-2100i Immunturbidimetri
Objekt
EDTA blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8792
Merknad
Variant II Turbo 2,0. HPLC
Objekt
Plasma
Parameter
ACTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8832
Merknad
Kjemiluminisens (IA) Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7513
Merknad
Fotometri ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7528
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7535
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8256
Merknad
Enzymatisk metode AVDIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7848
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Procalcitonin (PCT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7575
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7550
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8352
Merknad
Fotometri AVDIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8297
Merknad
Fotometri, endepunkt (EPA) ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Urea
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8342
Merknad
Fotometri AVDIA 1800 Rate (RRA)
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8425
Merknad
Fotometri (IFCC) ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
ALP (Alkalisk fosfatase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8334
Merknad
Fotometri (IFCC) ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
FSH (Follikelstimulerende hormon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7546
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
HCG (Humant chorio-gonadotropin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7557
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
HDL (High density lipprotein)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8501
Merknad
Fotometri (IFCC) ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8587
Merknad
ISE ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8649
Merknad
Fotomeri ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
LH (Luteiniserende hormon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7563
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8515
Merknad
ISE ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7762
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7971
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8360
Merknad
Immunturbidimetri ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7571
Merknad
Kjemiluminisens ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8326
Merknad
Fotometri (IFCC) ADVIA 1800 Rate (RRA)
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8332
Merknad
Fotometri- endepunkt (EPA) ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
ASAT (Aspartat aminotransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8428
Merknad
Fotometri (IFCC) ADVIA 1800 Rate (RRA)
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8437
Merknad
Fotometri, endepunkt (EPA) ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8481
Merknad
Fotometri (Molybdat) ADVIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
GT (Gamma-glutamyltransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8489
Merknad
Fotometri (IFCC) ADVIA 1800 (Rate RRA)
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8483
Merknad
Fotometri, endepunkt (EPA) AVDIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8536
Merknad
Fotometri, endepunkt (EPA) AVDIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8636
Merknad
Fotometri, endepunkt (EPA) AVDIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
CK (Kreatininkinase, total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8441
Merknad
Fotometri (IFCC) AVDIA 1800 Rate (RRA)
Objekt
Serum
Parameter
LD (Laktatdehydrogenase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8634
Merknad
Fotometri AVDIA 1800 Rate (RAA)
Objekt
Serum
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8488
Merknad
Fotometri (Biuret) AVDIA 1800
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin-C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8253
Merknad
Advia 1800 Turbiditet måles ved 571 og 805 nm
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7951
Merknad
Advia Centaur Immunanalyse som bruker direkte kjemiluminometri
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7968
Merknad
Advia Centaur Kompetitiv immunanalyse som bruker direkte kjemiluminometri
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18803
Merknad
Advia 1800 Immunturbidimetrisk metode
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Karyotyping, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10997, 11213,11517 &11518
Merknad
G-bånd
Objekt
Blod
Parameter
Kromosomavvik, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10997, 11213, 11321 &11214
Merknad
Fluorescense In Situ Hybridisering med FISH-metafase
Objekt
Blod
Parameter
Lactoseintoleranse Faktor V Leiden Protrombin Hemakromatose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12833
Merknad
Real-time PCR, smeltepunktanalyse
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Mutasjoner i CFTR, assosiert med CF i europeiske populasjoner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11427
Merknad
50 av de vanligste mutasjoner Multiplex PCR og gelelektroforese (ARMS)
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Delesjon av AZFa, AZFb & AZFc
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11434
Merknad
Y-del Multiplex PCR
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Ekspansjoner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11158
Merknad
PCR-basert fragmentanalyse
Objekt
DNA fra blod og munnslimhinne
Parameter
Enkeltbase mutasjoner, små dup, del, ins i kodede områder av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13390, 13997, 11515 & 11771
Merknad
Dypsekvensering Panel og eksom
Objekt
DNA fra blod og munnslimhinne
Parameter
Enkeltmutasjoner og små, dup, del, ins i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11689
Merknad
Sanger sekvensering
Objekt
DNA fra blod, vev og munnslimhinne
Parameter
Kopinummervariasjoner/methyleringsanalyse, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11602 & 11622
Merknad
MLPA
Objekt
DNA fra blod, vev, munnslimhinne
Parameter
Kopinummervariasjoner, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11483 & 11702
Merknad
Array-CGH
Objekt
FFP vevssnitt Nålbiopsi
Parameter
HER2/CEN17
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11587
Merknad
HER2 IQ FISH pharmDx
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Anti-HBs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8134
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8175
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Toxoplasma IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8190 & 8193
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
HAV-total (aHAVT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8141
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Borrelia IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8659 & 8665
Merknad
EIA BEP 2000
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8734 & 8766
Merknad
Kjemiluminisens (IA) Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
EBV (VCA) IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8757 & 8762
Merknad
Kjemiluminisens (IA) Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
EBV (EBNA) IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8749
Merknad
Kjemiluminisens (IA) Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Syfilis total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8197
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
HIV Ag og Ab
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8171
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt C As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8129
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt Bc, totalantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8146
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt Bs Ag (II) for testing av HBs-antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8158
Merknad
Kjemiluminisens (IA) ADVIA Centaur XP
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi (serologi) og immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle analyser/teknikker som er registrert under M01 (immunologi), M12, M15 og M16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kvalitetshåndbokens avsnitt 6.1 og prosedyre ID 8474
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.