Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 261

Sykehuset Telemark HF

Avdeling for laboratoriemedisin, ALM

Ulefossveien
3710 Skien

Telefon: 35003225 / 35003635
E-post: ranaak@sthf.no
Hjemmeside: http://www.sthf.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Betanien, Skien
Bjørnstjerne Bjørnsonsgt 6
3722 SkienPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi (serologi) og immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Kragerø
Gamle Kragerøvei 32
3770 KragerøPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Innkalling, intervju, registrering og tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8051, 8178, 8127, 8064 & 7579
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Notodden
Seksjon for medisinsk biokjemi og blodbank
Henrik Wergelandsgate 9
3675 Notodden.Permanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13009
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
RBC, Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13025
Merknad
Hydrodynamisk fokusering, Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Hgb, Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13010
Merknad
Fotometri Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Trc, Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13024
Merknad
Hydrodynamisk fokusering Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Hematokrit
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13008
Merknad
Hydrodynamisk fokusering Sysmex XN-2000
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13023
Merknad
RET - kanal Sysmex XN-2000
Objekt
Citratplasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7792
Merknad
Sysmex CS-2500 Optisk koageldeteksjon
Objekt
Citratplasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8471
Merknad
Sysmex CS-2500 Optisk koageldeteksjon
Objekt
Citratplasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8461
Merknad
Sysmex CS-2500 Optisk koageldeteksjon
Objekt
Citratplasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7801
Merknad
SysmexCS-2500 Immunturbidimetri
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13621
Merknad
Økning i turbiditet måles Atellica - CH
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13656
Merknad
Atellica Solution CH
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14856
Merknad
Atellica Solution CH
Objekt
Serum
Parameter
HDL kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14868
Merknad
Atellica Solution CH
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14904
Merknad
Atellica Solution CH
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13615
Merknad
IFCC Fotometri Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13752
Merknad
ISE (Ioneselektiv elektrode) Atellica-CH
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi (serologi) og immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp /analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: Kvalitetshåndbokens avsnitt 6.1 og prosedyre ID 8474
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Porsgrunn
Aallsgt 41
3922 PorsgrunnPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Innkalling, intervju, registrering og tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8051, 8178, 8127, 8064 & 7579
Merknad
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi (serologi) og immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Skien
Ulefossveien
3710 SkienPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
A1 typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14440
Merknad
Agglutinasjon Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Enkelt forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14441
Merknad
Agglutinasjon Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14439
Merknad
Agglutinasjon Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8957
Merknad
Hemagglutinasjon på bioplate
Objekt
Blod
Parameter
ABO / Rh (D) revers og ABD typing kassett
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14421
Merknad
Agglutinasjon Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
DAT anti-IgG og anti C3b, C3d
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14432
Merknad
Agglutinasjon Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping Dweak (inklusiv DVI)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14445
Merknad
Indirekte antiglobulin teknikk Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Rhesus og Kell typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14438
Merknad
Agglutinasjon Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Fenotyping: Fya, Fyb, S, Lua, Kpa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14546
Merknad
Agglutinasjon Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Fenotyping: Jka, Jkb, Lea, Leb, M, Cw
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14543
Merknad
Agglutinasjon Ortho Vision
Objekt
Plasma
Parameter
Antistoff screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14431
Merknad
Agglutinasjon Ortho Vision
Objekt
Serum
Parameter
Autoantistoff: Anti-ANA CTD screen Anti-Ds DNA Anti-Sm Anti-U1RNP SSB SSA Anti-Jo-1 Anti-ScL-70 Anti-CENP Anti-MPO Anti-PR3 Anti-CCP Anti-IgA-tTg Anti-IgG-deaminert gliadin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7660 7746 7746 7746 7746 7746 7746 7746 7746 7688 7688 7726 7765 7765
Merknad
Bioplex 2200/Multiplex flowcytometri
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgiver
Parameter
Innkalling, intervju, registrering og tapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8051, 8178, 8127, 8064 & 7579
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgiver
Parameter
Produksjon av plasma til fraksjonering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7877
Merknad
Objekt
Blod fra blodgiver
Parameter
Produksjon av SAGMAN-erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8155
Merknad
Objekt
Blod fra blodgiver
Parameter
Produksjon av trombocyttkonsentrat fra buffycoat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8155
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgiver
Parameter
Oppbevaring av blodprodukter, vurdering av prøvesvar og frigivelse av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7877, 7493, 7476 & 8155
Merknad
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parafininnstøpt formalinfiksert vevsmateriale og cytologisk materiale med tumor
Parameter
Mutasjonsanalyse av gener med klinisk betydning for pasienter med solide tumorer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14550
Merknad
Oncomine Comprehensive, Thermo Fisher Scientific (Dypsekvensering 161 gener (DNA og RNA)) NGS
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13936
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-9100
Objekt
Blod
Parameter
Hgb, Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13940
Merknad
Fotometri Sysmex XN-9100
Objekt
Blod
Parameter
RBC, Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8263
Merknad
Hydrodynamisk fokusering Sysmex XN-9100
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13937
Merknad
Hydrodynamisk fokusering Sysmex XN-9100
Objekt
Blod
Parameter
Hematokritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13935
Merknad
Hydrodynamisk fokusering Sysmex XN-9100
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13939
Merknad
RET- kanal Sysmex XN-9100
Objekt
Citratplasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14352
Merknad
Optisk koaguleringspunkt deteksjonsmetode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14332
Merknad
Optisk koaguleringspunkt deteksjonsmetode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14362
Merknad
Optisk koaguleringspunkt deteksjonsmetode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Antitrombin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14351
Merknad
Kromogent måleprinsipp Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14363
Merknad
Immunturbidimetri Sysmex CS-5100
Objekt
EDTA
Parameter
PEth
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14263
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
EDTA blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14131
Merknad
HPLC D-100
Objekt
Plasma
Parameter
ACTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8832
Merknad
Kjemiluminisens (IA) Immulite Xpi
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7513
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica-IM
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13664
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13666
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13623
Merknad
Fotometri Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13679
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13656
Merknad
Fotometri, endepunkt Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13660
Merknad
Immunturbidimetri Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Urea
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13659
Merknad
Fotometri / Rate Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13617
Merknad
Fotometri (IFCC) Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
ALP (Alkalisk fosfatase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13616
Merknad
Fotometri (IFCC) Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
FSH (Follikelstimulerende hormon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13662
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
HCG (Humant chorio-gonadotropin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13675
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
HDL Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14868
Merknad
Fotometri (IFCC) Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13752
Merknad
ISE Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13635
Merknad
Fotomeri Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
LH (Luteiniserende hormon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13671
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13750
Merknad
ISE Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13673
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13674
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13646
Merknad
Immunturbidimetri Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13672
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin-C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13620
Merknad
Økning i turbiditet måles Atellica - CH
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13661
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
HCY
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13019
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
MMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13019
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Procalcitonin (PCT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13770
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13667
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13615
Merknad
Fotometri (IFCC) Atellica - CH
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14904
Merknad
Fotometri- endepunkt Atellica - CH
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13730
Merknad
Fotometri (IFCC) Atellica - CH
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13644
Merknad
Fotometri, endepunkt Atellica - CH
Objekt
Serum
Parameter
Fosfor, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13658
Merknad
Fotometri (Molybdat) Atellica - CH
Objekt
Serum
Parameter
GT (Gamma-glutamyltransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13624
Merknad
Fotometri (IFCC) Atellica - CH
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13633
Merknad
Fotometri, endepunkt Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13634
Merknad
Fotometri, endepunkt Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13639
Merknad
Fotometri, endepunkt Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
CK (Kreatininkinase, total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13641
Merknad
Fotometri (IFCC) Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
LD (Laktatdehydrogenase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13642
Merknad
Fotometri / Rate Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13645
Merknad
Fotometri - endepunkt Atellica-CH
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14856
Merknad
Atellica Solution CH
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13676
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13621
Merknad
Økning i turbiditet måles Atellica - CH
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Karyotyping, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10997 11213 11517 11518
Merknad
G-bånd
Objekt
Blod
Parameter
Kromosomavvik, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11321 11214
Merknad
Fluorescense In Situ Hybridisering med FISH-metafase
Objekt
Blod
Parameter
Lactoseintoleranse (rs4988235) Faktor V Leiden (rs6025) Protrombin (rs1799963) Hemakromatose (rs1800562 og rs1799945) DPYD (rs3918290, rs55886062, rs67376798, rs56038477)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12833
Merknad
Real-time PCR, smeltepunktanalyse
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Mutasjoner i CFTR, assosiert med CF i europeiske populasjoner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11427
Merknad
50 av de vanligste mutasjoner Multiplex PCR og gelelektroforese (ARMS)
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Ekspansjoner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11158
Merknad
PCR-basert fragmentanalyse
Objekt
DNA fra blod
Parameter
Delesjon av AZFa, AZFb & AZFc
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11434
Merknad
Y-del Multiplex PCR
Objekt
DNA fra blod og munnslimhinne
Parameter
Enkeltmutasjoner og små, dup, del, ins i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11689
Merknad
Sanger sekvensering
Objekt
DNA fra blod og munnslimhinne
Parameter
Enkeltbase mutasjoner, små dup, del, ins i kodede områder av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13390 13997 11515 11771
Merknad
Dypsekvensering Panel og eksom
Objekt
DNA fra blod, vev og munnslimhinne
Parameter
Kopinummervariasjoner/methyleringsanalyse, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11602
Merknad
MLPA
Objekt
DNA fra blod, vev, munnslimhinne
Parameter
Kopinummervariasjoner, hele genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11483 11702
Merknad
Array-CGH
Objekt
FFP vevssnitt Nålbiopsi
Parameter
HER2/CEN17
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11587
Merknad
HER2 IQ FISH pharmDx
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt Bs antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13848
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13876
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Toxoplasma IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13868 13859
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt A - totalantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13774
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
HIV Ag og Ab
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13854
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt C As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13850
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Anti-hepatitt B coreantigen Total (HBcT2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13849
Merknad
Kompetitiv immunanalyse - Direkte kjemiluminometri Atellica Solution IM
Objekt
Serum
Parameter
Syfilis total As
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13866
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt Bc, totalantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14625
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt Bs antistoff Anti-hepatitt B-overflateantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13772
Merknad
Kompetitiv immunanalyse Direkte kjemiluminometri Atellica - IM
Objekt
Serum
Parameter
Borrelia IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
14170 14169
Merknad
Indirekte kjemiluminescens- immunoanalyse (CLIA) Liason XL
Objekt
Serum
Parameter
CMV IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8734 8766
Merknad
Kjemiluminisens (IA) Immulite Xpi
Objekt
Serum
Parameter
EBV (VCA) IgM & IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8757 8762
Merknad
Kjemiluminisens (IA) Immulite Xpi
Objekt
Serum
Parameter
EBV (EBNA) IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8749
Merknad
Kjemiluminisens (IA) Immulite Xpi
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi (serologi) og immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp /analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre for FA: Kvalitetshåndbokens avsnitt 6.1 og prosedyre ID 8474 ID logg: 8474
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Antistoff Antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp /analyseplattformer som er akkreditert under immunologi (M01) Prosedyre for FA: Kvalitetshåndbokens avsnitt 6.1 og prosedyre ID 8474 ID logg: 8474
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Blod Vev Kropssekret DNA
Parameter
Mutasjonsanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp /analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk genetikk (M15) Prosedyre for FA: Kvalitetshåndbokens avsnitt 6.1 og prosedyre ID 8474 ID logg: 8474
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp /analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: Kvalitetshåndbokens avsnitt 6.1 og prosedyre ID 8474 ID logg: 8474
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.