Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 243

Haraldsplass Diakonale Sykehus

Klinikk for medisinsk Diagnostikk og Fellestjenester (KDF), Laboratoriet

Postboks 6165
5892 Bergen

Telefon: Tlf: 5597 9280 Fax: 5597 9303
E-post: laboratoriet@haraldsplass.no
Hjemmeside: http://www.haraldsplass.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Klinikk for medisinsk Diagnostikk og Fellestjenester (KDF), Laboratoriet
Ulriksdal 8
5009 BergenPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodgruppe ABO og Rh (D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D03423
Merknad
Gelkort IH 500
Objekt
Blod
Parameter
Blodgruppe ABO og Rh (D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D03423
Merknad
Gelkort - Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D03425
Merknad
Gelkort IH500
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff undersøkelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D03425
Merknad
Gelkort - Manuell metode
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Pt INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D08534
Merknad
Clot-metode med optisk deteksjon Sysmex CS-2500
Objekt
Blod
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D08647
Merknad
Clot-metode med optisk deteksjon - Sysmex CS-2500
Objekt
Blod
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D08645
Merknad
Immunturbidimetry Sysmex CS-2500
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05187
Merknad
Immunoturbidimetri, IFCC Cobas 6000
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05246
Merknad
Beregnet Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00134
Merknad
Optisk metode Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05254
Merknad
Optisk metode Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00128
Merknad
Optisk metode Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05247
Merknad
Optisk metode Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
EVF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05243
Merknad
Beregnet Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00123
Merknad
Elektrisk impedanse Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05244
Merknad
Optisk metode Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00124
Merknad
Beregnet Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05245
Merknad
Beregnet Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00125
Merknad
Beregnet Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00055
Merknad
Absorbsjons spektrofotometri Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05241
Merknad
Absorbsjons spektrofotometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00121
Merknad
Elektrisk impedanse Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05242
Merknad
Optisk metode Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
EVF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00122
Merknad
Beregnet Cell-Dyn Sapphire
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05132
Merknad
Enzymatisk NADH Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05191
Merknad
FerroZine Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05119
Merknad
Bromcresol Green Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05123
Merknad
P-Nitrophenyl Phosphate, IFCC Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05170
Merknad
Etyliden-G-PNP, IFCC Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05168
Merknad
NADH, IFCC Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05171
Merknad
Diazonium Salt Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05189
Merknad
NADP Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
TIBC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05212
Merknad
Beregnet Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05202
Merknad
ISE (Indirekte) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05192
Merknad
NM-BAPTA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05199
Merknad
Urease NADH Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05200
Merknad
Enzymatisk Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05203
Merknad
Lactat to Pyruvat (NADH), IFCC Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05179
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05131
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05181
Merknad
AmmoniumFosfomolybdat Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Gamma GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05184
Merknad
L-Gamma-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilid Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05209
Merknad
Kolorimetrisk endepunktsanalyse / Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
LDL-Kolestrol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05204
Merknad
Enzymatisk kolorimetrisk metode / Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Løselig transferrinreseptor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05213
Merknad
Immunturbidimetrisk metode Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05127
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Pro BNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05129
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05133
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05122
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05201
Merknad
Enzymatisk Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05214
Merknad
Enzymatisk Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05186
Merknad
Enzymatisk Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05126
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05125
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
CK-MB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05128
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05202
Merknad
ISE (Indirekte) Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05210
Merknad
Biuret Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05212
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05215
Merknad
Uricase Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05185
Merknad
Hexokinase/G-6-PDH Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
FT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D08690
Merknad
Elektrokjemiluminescens Immunoassay Kompetitivt prinsipp Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D05120
Merknad
NADH, IFCC Cobas 6000
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (medisinsk- biokjemiske analyser, inmmunologi og transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00024
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs blodprøvetaking og uttak fra arteriekran