Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 229

St. Olavs hospital HF

Laboratoriemedisinsk klinikk, Avdeling for medisinsk biokjemi

Erling Skjalgssons gt.1
7006 Trondheim

Telefon: 72 57 32 00
E-post: medisinskbiokjemi@stolav.no
Hjemmeside: http://www.stolav.no/medisinskbiokjemi
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. for medisinsk biokjemi, St. Olav - Orkdal sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 OrkangerPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Vene- og kapillærprøver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13358, 1756, 18398, 21149, 2423
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. for medisinsk biokjemi, St. Olav - Røros sykehus
7374 Røros


Permanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Vene- og kapillærprøver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13358, 1756, 18398, 21149, 2423
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Avd. for medisinsk biokjemi, St. Olav - Trondheim
Erling Skjalgssonsgt 1
7006 TrondheimPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Glykosylert hemoglobin (HbA1c)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
122
Merknad
HPLC Tosoh G8
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
273
Merknad
Fotometri Sysmex XN, Sysmex XP-300, Advia 2120i, Celldyn Sapphire, ABX Micros 60
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
272
Merknad
Flowcytometri/Impedanse Sysmex XN, Advia 2120i, Celldyn Sapphire, ABX Micros 60
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10015
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN, Advia 2120i, Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2430
Merknad
Flowcytometri/Impedanse Sysmex XN, Advia 2120i, Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser: MCV, MCH, MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34723
Merknad
Beregnet verdi, Sysmex XN, Sysmex XP-300, Advia 2120i, Celldyn Sapphire, ABX Micros 60
Objekt
Blod
Parameter
Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1474
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
EVF (Erytrocyttvolumfraksjon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2479
Merknad
Beregnet verdi, Sysmex XN, Sysmex XP-300, Advia 2120i, Celldyn Sapphire, ABX Micros 60
Objekt
Blod
Parameter
Vitamin B2 (FAD)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1469
Merknad
HPLC
Objekt
Plasma
Parameter
Vitamin B6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
870
Merknad
HPLC
Objekt
Plasma
Parameter
ADAMTS 13-antistoff IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43484
Merknad
ELISA
Objekt
Plasma
Parameter
ADAMTS 13 antistoff, IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43484
Merknad
ELISA
Objekt
Plasma
Parameter
Lupus antikoagulant
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17169
Merknad
Klot ALC Top 550
Objekt
Plasma
Parameter
Faktor VIII
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13601
Merknad
Kromogent substrat ACL Top 550
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer (fibrin-degraderingsprodukter)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1604
Merknad
Immunturbidimetri Sysmex CS-5100
Objekt
Plasma
Parameter
Antifaktor Xa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20430
Merknad
Kromogent substrat Sysmex CS-5100
Objekt
Plasma
Parameter
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1002
Merknad
ECLIA, cobas pro e801
Objekt
Plasma
Parameter
Protein C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2109
Merknad
Kromogent substrat Sysmex CS-5100
Objekt
Plasma
Parameter
Protein S, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
344
Merknad
Immunturbidimetri Sysmex CS-5100
Objekt
Plasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
347
Merknad
Optisk detektering av klot Sysmex CS-5100
Objekt
Plasma
Parameter
APTT (aktivert partiell tromboplastintid)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
326
Merknad
Optisk detektering av clot Sysmex CS-5100
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
327
Merknad
Optisk detektering av klot Sysmex CS-5100
Objekt
Plasma
Parameter
Ammonium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1785
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma
Parameter
Antitrombin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1536
Merknad
Kromogent substrat Sysmex CS-5100
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
986
Merknad
CMIA Alinity
Objekt
Plasma
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2000
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma og serum
Parameter
Paratyreoideahormon (PTH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2320
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Nt-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7106
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Laktat dehydrogenase (LD)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2110
Merknad
Enzymatisk fotometri IFCC Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
978
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1412
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Lipoprotein Lp(a)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
354
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Kreatinkinase, total (CK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2275
Merknad
Enzymatisk fotometri IFCC Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Kreatinkinase-MB (CK-MB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1792
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Humant choriongonadotropin (hCG, beta-hCG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1849
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Alkalisk fosfatase (ALP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4619
Merknad
Enzymatisk fotometri IFCC Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1466
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Kobber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1014
Merknad
Atomabsorpsjon
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2829
Merknad
Enzymatic fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
297
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Immunglobuliner, kvantitering (IgA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
348
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Immunglobuliner, kvantitering (IgG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11825
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Immunglobuliner, kvantitering (IgM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
450
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
331
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Jernbindingskapasitet (TIBC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4634
Merknad
Beregnet Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Aspartat aminotransferase (ASAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1789
Merknad
Enzymatisk fotometri IFCC Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Bilirubin, konjugert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
258
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
334
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Alanin aminotransferase (ALAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1787
Merknad
Enzymatisk fotometri IFCC Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2007
Merknad
Fotometri BCG Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Etanol (etylalkohol)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
994
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1032
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Plasma, serum
Parameter
C-reaktivt protein (CRP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
328
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
C-reaktivt protein (CRP), høysensitiv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8821
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Gamma-glutamyltransferase (GT, gamma-GT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1971
Merknad
Enzymatisk fotometri IFCC Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4590
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
GFR, estimert (kreatinin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9377
Merknad
Beregnet
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Salisylat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
257
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4708
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Tobramycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4593
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4634
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
335
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Troponin T, hjertespesifikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2274
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Tyreoideastimulerende hormon (TSH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1031
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Tyroksin, fritt (FT4)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1035
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Bilirubin, ukonjugert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
258
Merknad
Beregnet
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Sink
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1013
Merknad
Atomabsorpsjon
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Vankomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4592
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43104
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum
Parameter
GFR, estimert (Cystatin C)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43104
Merknad
Beregnet
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Interleukin 6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43456
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1030
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5650
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Plasma, serum, spinalvæske
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2023, 6552
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH 930
Objekt
Plasma, serum, spinalvæske, urin
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4633, 995, 6963
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Osmolalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2022
Merknad
Frysepunktdepresjon
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2826, 7194
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2828, 1788
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2511, 12853
Merknad
Enzymatisk fotometri IFCC Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1603, 972
Merknad
Indirekte potensiometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3377, 970
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4630, 12888
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
291, 971
Merknad
Indirekte potensiometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4632, 968
Merknad
Enzymatisk fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4631, 12837
Merknad
Fotometri Atellica CH930
Objekt
Plasma, serum, urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1602, 976
Merknad
Indirekte potensiometri Atellica CH930
Objekt
Serum
Parameter
Neuronspesifikk enolase (NSE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2480
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Orosomucoid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
443
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
Prealbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
442
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7080
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7245
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Serum
Parameter
Prostataspesifikt antigen (PSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1036
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Serum
Parameter
Metylmalonsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2230
Merknad
GC-MS
Objekt
Serum
Parameter
Kromogranin A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6294
Merknad
FIA Kryptor
Objekt
Serum
Parameter
Luteiniserende hormon (LH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1538
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Serum
Parameter
IGF-1 (insulinliknende vekstfaktor 1, somatomedin C)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1004
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Androstendion
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2242
Merknad
LC-MS-MS
Objekt
Serum
Parameter
Alfa 1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
355
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
Alfa1-Føtoprotein (AFP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1506
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Cancerantigen 125 (CA 125)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1507
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Cancerantigen 15-3 (CA 15-3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2618
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Cancerantigen 19-9 (CA 19-9)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2333
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Carcinoembryonalt antigen (CEA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2448
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein A1 (ApoA1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
448
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein B (ApoB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
448
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
Frie kappa-kjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9319
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
Frie lamda-kjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9319
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
449
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEAS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6522
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Ceruloplasmin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
349
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
C-peptid (connecting peptide of insulin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6714
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1033
Merknad
Kjemiluminescens Atellica IM1600
Objekt
Serum
Parameter
Follikkelstimulerende hormon (FSH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1537
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Serum
Parameter
Trijodtyronin, fritt (FT3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5258
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Serum
Parameter
Seksualhormon- bindende globulin (SHBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7277
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Serum
Parameter
Retinolbindende protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
451
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Serum
Parameter
Veksthormon (hGH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6836
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2242
Merknad
LC-MS-MS
Objekt
Serum
Parameter
Erythropoietin, (EPO)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15826
Merknad
Kjemiluminiscens Atellica IM1600
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1605
Merknad
HPLC
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin E
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1605
Merknad
HPLC
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38003
Merknad
LC/MS-MS
Objekt
Serum
Parameter
Placental vekstfaktor (PIGT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45221
Merknad
FIA Kryptor
Objekt
Serum
Parameter
Løselig fms-lik tyrosin kinase-1 (sFlt-1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45221
Merknad
FIA Kryptor
Objekt
Serum
Parameter
Aldosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1003
Merknad
LC-MS-MS
Objekt
Serum
Parameter
17-OH-progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2242
Merknad
LC-MS-MS
Objekt
Serum
Parameter
CTX-1, (Beta-Crosslaps)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31044
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
PINP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31867
Merknad
ECLIA Cobas pro e801
Objekt
Serum
Parameter
Elektroforese av serumproteiner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1018
Merknad
Kapillærelektroforese
Objekt
Serum
Parameter
Osmolalt Gap
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18498
Merknad
Beregnet
Objekt
Serum
Parameter
25-OH vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1023
Merknad
LC-MS-MS
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
Beta-2-mikroglobulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1467
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH
Objekt
Spytt, urin
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9313
Merknad
LC-MS-MS
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1012
Merknad
Immunturbidimetri Atellica CH930
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
ApoE, gentest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4278
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler
Objekt
Blod
Parameter
Faktor V Leiden, gentest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35262
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler
Objekt
Blod
Parameter
Hemokromatose, gentest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35120
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler
Objekt
Blod
Parameter
Protrombin, gentest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35262
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler
Objekt
Blod
Parameter
Laktoseintoleranse, gentest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34888
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler
Objekt
Blod
Parameter
Alfa1-antitrypsin, gentest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1865
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler
Objekt
Blod
Parameter
Gilberts syndrom, gentest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7872
Merknad
Sanntids-PCR LightCycler
Objekt
Blod
Parameter
JAK2, gentest mutasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34865
Merknad
Sanntids-PCR, kvantitativ Lightcycler
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Vene- og kapillærprøver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13358, 1756, 18398, 21149, 2423
Merknad
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Genanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk genetikk (M15), MetodeID: 17990
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk - kjemiske analytter Koagulasjonsanalyser Proteiner Farmakologiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12), MetodeID: 17990
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen