Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 231

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Laboratorieklinikken, Avd. for medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF)

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55 97 43 71 / 958 64 928
E-post: astrid.torvestad@helse-bergen.no
Hjemmeside: http://www.helse-bergen.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Hormonlaboratoriet, Laboratoriebygget 8.etg.
Haukeland Universitetssykehus
Jonas Lies veg 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Heparinplasma
Parameter
Kromogranin A (CGA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1543
Merknad
Enzymlinked immunosorbant assay (ELISA)
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Metanefriner (MN)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1520
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Normetanefriner (NMN)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1532
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Metoksytyramin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1535
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Reninkonsentrasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1305
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Liaison XL
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1332
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
1,25 dihydroksyvitamin D (Vitamin D 1,25)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1306
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Veksthormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1359
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Luteiniserende hormon (LH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1353
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Insulinantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1344
Merknad
Radioimmunoassay (RIA)
Objekt
Serum
Parameter
11-Deoksykortisol (11-DOK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1330 1722
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Glutaminsyredekarboksylaseantistoff (GAD-antistoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1310
Merknad
Enzymlinked immunosorbant assay (ELISA)
Objekt
Serum
Parameter
Insulinomassosiert protein-2-antistoff (IA2-antistoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1311
Merknad
Enzymlinked immunosorbant assay (ELISA)
Objekt
Serum
Parameter
Erytropoietin (EPO)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1336
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Gastrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1338
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Ultrasensitiv østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1315
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Østron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1316
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
25-Hydroksyvitamin D3 (Vitamin D3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1361
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
25-Hydroksyvitamin D2 (Vitamin D2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1345
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Kalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1348
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1355
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Follikelstimulerende hormon (FSH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1337
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEA-sulfat)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1334
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Tyroksinbindende globulin (TBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1358
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Insulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1341
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF-1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1346
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
5-Hydroksyindoleddiksyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1803
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2238
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin E
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1364
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin K1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1421
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Deksametason (DEXA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1335 1721
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
21-hydroksylaseantistoff (21OHAS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1312
Merknad
Enzymlinked immunosorbant assay (ELISA)
Objekt
Serum
Parameter
Aldosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1313
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1357 1724
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Androstendion
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1333 1723
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
17-hydroksyprogesteron (17-OHP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1331 1725
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1362 1720
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1314
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Zink Transporter 8 antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1360
Merknad
Enzymlinked immunosorbant assay (ELISA)
Objekt
Serum
Parameter
Insulin C-peptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1343
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Insulinliknende vekstfaktor bindeprotein 3 (IGFBP-3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1347
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Seksualhormonbindende globulin (SHBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1356
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Spytt
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2184
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2182
Merknad
LC-MS/MS
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medisinsk biokjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: D20288 ID logg: D14076
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Kreftavdelingen
Parkbygget, Jonas Liesvei 83
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Differensialtelling av leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1294
Merknad
Flowcytometri, Sysmex XN 1000
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1286
Merknad
Fluorescense Flowcytometri Sysmex XN 1000
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttvolumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1288
Merknad
Hydrodynamisk fokusering impedanse, Sysmex XN 1000
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1287
Merknad
Fotometri, Sysmex XN 1000
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1285
Merknad
Fluorescense Flowcytometri, Sysmex XN 1000
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser, MCV, MCH, MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1289, 1290 & 1291
Merknad
Beregning Sysmex XN 1000
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1292
Merknad
Impedanse og Fluorescense flowcytometri Sysmex XN 1000
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26654, D03975
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medisinsk biokjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: D20288 ID logg: D14076
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriebygget 2. etg.
Jonas Liesvei 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Digitoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
154
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1018
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
156
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Salisylat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
127
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Vankomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
648
Merknad
KIMS II Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
598
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
608
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Tobramycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
644
Merknad
Fotometri Cobas 8000
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
134
Merknad
Flowcytometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Differinsialtelling av leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1127
Merknad
Flowcytometri, Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1149
Merknad
Fluorescense Flowcytometri Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1148
Merknad
Hydrodynamisk fokusering impedanse, Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1147
Merknad
Fotometri, Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1141
Merknad
Fluorescense, Flowcytometri, Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC, MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1140,1139 & 1138
Merknad
Beregning Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1137
Merknad
Impedanse og Fluorescense flowcytometri Sysmex XN 9100
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53
Merknad
Fotometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27
Merknad
Flowcytometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33
Merknad
Beregning Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1012
Merknad
Amperometri ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19
Merknad
ISE direkte ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
77
Merknad
Amperometri ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
84
Merknad
Flowcytometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC, MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
90,96 & 102
Merknad
Beregning, flowcytometri Advia 2120i
Objekt
Blod
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
69
Merknad
ISE direkte ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110
Merknad
ISE direkte ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1144
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN 9100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Protrombintid INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1400
Merknad
Optisk klottdeteksjon Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1402
Merknad
Optisk klottdeteksjon Sysmex CS- 5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1403
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1401 
Merknad
Optisk klottdeteksjon Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Anti-Xa ufraksjonert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1547 
Merknad
Kromogen metode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Anti-Xa lavmolekylært
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1546
Merknad
Kromogen metode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Anti-trombin (IIa basert)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1405 
Merknad
Kromogen metode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Anti-trombin (Xa basert)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1406
Merknad
Kromogen metode Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Trombintid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1409
Merknad
Optisk klottdeteksjon Sysmex CS-5100
Objekt
Citratplasma
Parameter
Protrombintid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1408
Merknad
Optisk klottdeteksjon Sysmex CS-5100
Objekt
Plasma
Parameter
Parathyreoideahormon (PTH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1301
Merknad
Cobas 8000 ECLIA
Objekt
Plasma
Parameter
Protein C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1069
Merknad
Kromogen metode Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
Protein S fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1073
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
von Willebrand faktor Ag
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1077
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
von Willebrand faktor aktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1081
Merknad
Immunoturbidimetri Sysmex CS 5100
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
196
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
201
Merknad
ISE indirekte, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
205
Merknad
ISE indirekte, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
216
Merknad
ISE indirekte Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Osmolalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
115, 2153
Merknad
Frysepunktsdepresjon Fiske Osmometer Osmo 1
Objekt
Serum
Parameter
Tyreoglobulinantistoff (Anti-TG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1302
Merknad
Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Tyreoglobulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1303
Merknad
Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium, ionisert (ICA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61
Merknad
ISE ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1929
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 702
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2143
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
244
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
fT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
606
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
640
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
641
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
587
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Alfa-1-føtoprotein (AFP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
184
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
182
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
183
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase (ALP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
185
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
186
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
161
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1021
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
158
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
228
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
222
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin reseptor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
223
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1090
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Pro-brain-natriuretisk peptid (ProBNP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
151
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Prostataspesifikt antigen (PSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
122
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1089
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Myoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
107
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
214
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Laktatdehydrogenase (LD)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
211
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
212
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kobalaminer Vitamin B12 II
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
206
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
207
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
208
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Aspartataminotransferase (ASAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
187
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
188
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Cancer antigen 125 (CA 125)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
189
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
C-reaktivt protein (CRP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
159
Merknad
Immumoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
193
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Folater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
153
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
195
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Glutamyl transferase (GT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
197
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Humant koriongonadotropin (HCG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
199
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
198
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
200
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
202
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
203
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Karsinoembryonalt antigen (CEA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
204
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinkinase isoenzym MB (CK-MB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
210
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinkinase (CK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
209
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
25(OH)vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1260
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CTX-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1339
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
P1NP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1340
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Prokalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
637
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol ved IVF-behandling
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1365
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Lipoprotein (A)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1623
Merknad
Cobas 8000, Immunoturbidimetri
Objekt
Serum
Parameter
Interleukin-6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1329
Merknad
ECLIA, Cobas e801
Objekt
Serum
Parameter
TSH-reseptor antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1109
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
anti-Müllerhormon (AMH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1125
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CA-19-9 (karbohydrat antigen 19-9)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1024
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1023
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, Heparinplasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
535
Merknad
Fotometri Cobas C702
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medisinsk biokjemiske analytter Klinisk farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) og klinisk farmakologi (M04) Prosedyre for FA: D20288 ID logg: D14076
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriebygget 7. etg.
Jonas Liesvei 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Bly
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
171
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Blod
Parameter
Kvikksølv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
172
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Blod
Parameter
Kadmium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
173
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
57 & 58
Merknad
HPLC & Immunagglutinasjon D-100 & DCA Vantage
Objekt
Feces
Parameter
Hemoglobin i feces (iFOB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2103
Merknad
Immunokjemisk metode OC Sensor Pledia
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, bjørk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
128
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, D.Pteronys.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
123
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, eggehvite
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
125
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, katt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
IgE antistoff, timotei
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
126
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
Immunoglobulin E (IgE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
63
Merknad
FEIA Phadia1000
Objekt
Serum
Parameter
Alfa-1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1003
Merknad
Immunonefelometri BN2
Objekt
Serum
Parameter
Ceruloplasmin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1001
Merknad
Immumonefelometri BN2
Objekt
Serum
Parameter
Prealbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1002
Merknad
Immumonefelometri BN2
Objekt
Serum
Parameter
Aluminium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
170
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Serum
Parameter
Tryptase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
647
Merknad
FEIA Phadia 1000
Objekt
Serum
Parameter
Metylmalonsyre (MMS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2044, 1551
Merknad
LC MS/MS Sciex/Agilent, Sciex Citrine
Objekt
Serum, natrium-heparin plasma
Parameter
Kobber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
167
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Serum, natrium-heparin plasma
Parameter
Sink
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
168
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Serum, natrium-heparin plasma
Parameter
Selen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
169
Merknad
ICP-MS ELAN DRC-e
Objekt
Urin
Parameter
Porfobilinogen (U-PBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1373
Merknad
Ionebytterkromatografi & fotometri Jenway 6715
Objekt
Urin
Parameter
Delta-aminolevulinsyre (U-ALA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1372
Merknad
Ionebytterkromatografi & fotometri Jenway 6715
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medisinsk biokjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: D20288 ID logg: D14076
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriebygget 9. etg.
Jonas Liesvei 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Etosuximid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
599
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Fenobarbital
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
601
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Perempanel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1326
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Rufinamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1328
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Zonisamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1026
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Levetriacetam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
599
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Likarbazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
231
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Eslikarbazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
242
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
230
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Lakosamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
232
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Lamotrigin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
233
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Levetriacetam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
234
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Gabapentin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
235
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Pregabalin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
236
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Topiramat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
237
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
243
Merknad
LC-MS/MS Agilent 6490/95
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Iohexolclearance
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
66, 1994
Merknad
HPLC & fotometri Agilent 1200, Agilent 1100
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medisinsk biokjemiske analytter Klinisk farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) og klinisk farmakologi (M04) Prosedyre for FA: D20288 ID logg: D14076
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
MBF Glasblokkene
Haukelandsbakken 15
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18 178
Merknad
ISE direkte ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
179 109
Merknad
ISE direkte ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1022 1014
Merknad
Amperometri ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
Objekt
Blod
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
68 177
Merknad
ISE direkte ABL 800 Flex Plus, ABL 800 Flex
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1970
Merknad
Fluorescense Flowcytometri, Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytrocyttvolumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1972
Merknad
Hydrodynamisk fokusering impedanse, Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1971
Merknad
Fotometri, Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1969
Merknad
Fluorescense Flowcytometri, Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytrocyttindekser: MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1974
Merknad
Beregning, Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytrocyttindekser: MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1975
Merknad
Beregning, Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytrocyttindekser: MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1973
Merknad
Beregning, Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1976
Merknad
Impedanse og Fluorescense flowcytometri, Sysmex XN 1000
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium, ionisert (ICA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1019 1020
Merknad
ISE ABL 800 Flex, ABL 800 Flex Plus
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26654, D03975
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medisinsk biokjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: D20288 ID logg: D14076
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
MBF Kysthospitalet i Hagevik (MBF-KIH)
Hagaviksbakken 25
5217 HagavikPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1114
Merknad
Impedanse Sysmex XS-1000i
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1113
Merknad
Flowcytometri, Sysmex XS-1000i  
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1112
Merknad
Fotometri, Sysmex XS-1000i  
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1037
Merknad
ISE indirekte Cobas c111
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1036
Merknad
ISE indirekte Cobas c111
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1038
Merknad
Fotometri Cobas c111
Objekt
Serum
Parameter
C-reaktivt protein (CRP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1035
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas c111
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26654, D03975
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medisinsk biokjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: D20288 ID logg: D14076
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
MBF-Voss, Voss sjukehus
Sjukehusvegen 16
5704 VossPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1167
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1165
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1166
Merknad
Fotometri Cobas 6000
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Citratplasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1169
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Citratplasma
Parameter
Protrombintid-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1198
Merknad
Optisk klottdeteksjon ST-art
Objekt
EDTA blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1215
Merknad
Impedanse og Fluorescense flowcytometri Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1225
Merknad
Impedanse og Fluorescense flowcytometri Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1217
Merknad
Impedanse, beregnet Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Nøytrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1226
Merknad
Flowcytometri Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
Nøytrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1216
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Monocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1216
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Monocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1226
Merknad
Flowcytometri Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1223
Merknad
Beregning Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1213
Merknad
Beregning Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1214
Merknad
Beregning Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1224
Merknad
Beregning Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1222
Merknad
Beregning Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1212
Merknad
Beregning Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Lymfocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1216
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Lymfocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1226
Merknad
Flowcytometri Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1208
Merknad
Fluorescense Flowcytometri, Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1218
Merknad
Fluorescense Flowcytometri, Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1220
Merknad
Fotometri, Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1210
Merknad
Fotometri, Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Eosinofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1226
Merknad
Flowcytometri Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
Eosinofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1216
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1219
Merknad
Fluorescense Flowcytometri Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1209
Merknad
Fluorescense Flowcytometri Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytocyttvolumfraksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1211
Merknad
Hydrodynamisk fokusering impedanse Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytocyttvolumfraksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1221
Merknad
Hydrodynamisk fokusering impedanse Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
Basofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1216
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN 1000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Basofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1226
Merknad
Flowcytometri Sysmex XNL-550
Objekt
EDTA blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1657
Merknad
turbidimetrisk inhibisjonsimmunologisk analyse (TINIA) Cobas 6000
Objekt
EDTA blod
Parameter
Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1227
Merknad
Impedanse, beregnet Sysmex XNL-550
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1133
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Alaninaminotransferase (ALAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1130
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1128
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Alkaliske fosfataser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1129
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1131
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Aspartataminotransferase (ASAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1132
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
C-reaktivt protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1143
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1156
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1146
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Glutamyltransferase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1145
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1151
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1152
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1134
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1161
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1135
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinkinase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1136
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1142
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Laktatdehydrogenase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1153
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1154
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1155
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1157
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1158
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1160
Merknad
Fotometri Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Tyroksin, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1175
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Thyreoideastimulerende hormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1176
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1178
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Prostataspesifikt antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1179
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Pro-brain-natriuretisk peptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1177
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kobalaminer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1174
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Humant korion-gonadotropin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1250
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1172
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1163
Merknad
Ioneselektiv elektrode, ISE indirekte Cobas ISE
Objekt
Serum
Parameter
Folater
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1173
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1164
Merknad
Ioneselektiv elektrode, ISE indirekte Cobas ISE
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1162
Merknad
Ioneselektiv elektrode, ISE indirekte Cobas ISE
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1159
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 6000
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D39788, D41202, D03975
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medisinsk biokjemiske analytter Klinisk farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) og klinisk farmakologi (M04) Prosedyre for FA: D20288 ID logg: D14076
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Nevro/revmalab.
Gamle Hovedbygg, Jonas Liesvei 71
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Acetylcholinreseptor antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1043
Merknad
Radioimmunoassay (RIA) Wallac Wizard 1470 Gamma Counter
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26654, D03975
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Poliklinikken, 2. etg Sentralblokka
Jonas Liesvei 83
5021 BergenPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D26654, D03975
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
Den administrative/geografiske enheten:
Prøvetakingsenhet Nordhordland Helsehus
Kvassnesvegen 40
5914 IsdalstøPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D66470, D26654
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Prøvetakingsenhet Zander K Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Zander Kaaes gt 7
5015 BergenPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blodprøvetaking for analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D53308, D26654
Merknad
Anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon