Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 240

AS Vinmonopolet

Sensorisk prøveinstans

Postboks 6953 St. Olavs plass,
0130 Oslo

Telefon: 22 01 50 01
E-post: kundesenter@vinmonopolet.no
Hjemmeside: https://www.vinmonopolet.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Sensorisk prøveinstans
Dronning Eufemiasgate 11,
0150 OsloPermanent laboratorium
P19 Sensorikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fruktmost og juice
Parameter
Sensorisk kvalitetstest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
309
Merknad
Intern metode basert på generelle ISO standarder som følgende: ISO 6658:2017 ISO 4121:2003 ISO 5492:2008/Amd 1:2016 ISO 8586:2012 ISO 8589:2007/Amd 1:2014
Objekt
Øl, vin, brennevin
Parameter
Sensorisk kvalitetstest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
309
Merknad
Intern metode basert på generelle ISO standarder som følgende: ISO 6658:2017 ISO 4121:2003 ISO 5492:2008/Amd 1:2016 ISO 8586:2012 ISO 8589:2007/Amd 1:2014