Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

Test 227

Oslo universitetssykehus HF

Klinikk for laboratoriemedisin, Avdeling for mikrobiologi

Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: 23071100 / 23071110
E-post: mikrolab@rikshospitalet.no
Hjemmeside: http://www.oslo-universitetssykehus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for mikrobiologi, Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
OsloPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Aspirat, benmarg, dialysat, perfusat, dialyse- og skyllevæske, pacemakertråd, cellekultur
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44821
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Autopsimateriale
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44823
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Bakteriekultur og prøvemateriale dyrket på anrikningsbuljong
Parameter
Meticillin-resistente Staphylococcus aureus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43600
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Biopsier
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44819
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Blod, spinalvæske, urin, bronkialskyllevæske
Parameter
Cryptococcus neoformans
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46275
Merknad
Antigenpåvisning ved agglutinasjon
Objekt
Blod, spinalvæske, urin, bronkialskyllevæske
Parameter
Cryptococcus neoformans og Cryptococcus gattii
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
128321
Merknad
Antigenpåvisning med immunkromatografi (CrAg LFA, Immy)
Objekt
Blodkultur
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38231
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering, Bactec
Objekt
Blodkultur
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48847
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering, Bactec FX
Objekt
Flytende, humant materiale fra sterile områder
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44818
Merknad
Dyrkning på agarskål og via anrikningsmedium og manuell vurdering
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44814
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Halssekret, materiale fra tonsiller
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44905
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Hud, hår, negl
Parameter
Dermatofytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35302
Merknad
Dyrkning og mikroskopi
Objekt
Hud, hår, negl
Parameter
Dermatofytt-DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52043
Merknad
Realtime PCR, egenutviklet, QuantStudio 5 Dx TD
Objekt
Katetere
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44822
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Kultur
Parameter
Non-tuberkuløse mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
135976
Merknad
MALDI-TOF massespektrometri
Objekt
Materiale fra bihuler
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44804
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Materiale fra nedre luftveier
Parameter
Patogene bakterier (Legionella sp inkludert) og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48820
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Materiale fra nedre luftveier
Parameter
Legionella sp DNA Legionella pneumophila DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43624
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Materiale fra nese, hals, sår, urin, eksem, perineum
Parameter
Meticillinresistente Staphylococcus aureus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44801
Merknad
Metode basert på dyrkning via selektiv buljong og manuell vurdering, egenutviklet, QuantStudio 5 Dx TD
Objekt
Materiale fra ytre øre, sekret fra mellomøre
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44924
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Materiale fra øye
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44803
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Nedre luftveisprøver, biopsier, urin, sterile væsker
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38435
Merknad
Mikroskopi etter auraminfarging
Objekt
Nedre luftveisprøver, biopsier, urin, sterile væsker
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38203
Merknad
Dyrkning i flytende medium med automatisk deteksjon, Bactec MGIT
Objekt
Nese- og nasopharynxsekret
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44907
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Puss og abscessmateriale
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44807
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40160
Merknad
Agardiffusjon
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40165
Merknad
Agargradientdiffusjon
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40106
Merknad
Automatisert, Vitek 2
Objekt
Renkultur av bakterier fra humant materiale
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
131915
Merknad
Metode basert på ESBL hurtigtest fra koloni. Easyplex Superbug (RF)
Objekt
Renkultur av Clostridium difficile fra humant materiale
Parameter
Clostridium difficile DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49631
Merknad
PCR ribotyping: PCR og gelelektroforese, Veriti Thermal Cycler
Objekt
Renkultur av enterokokker
Parameter
vanA DNA, vanB DNA hos enterokokker
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32997
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, QuantStudio 5 Dx TD
Objekt
Renkultur av gjærsopp fra humant materiale
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35856
Merknad
Agargradientdiffusjon
Objekt
Renkultur av mykobakterier
Parameter
Mycobacterium tubercolosis komplekset
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43654
Merknad
Antigenpåvisning, immunologisk, evt genpåvisning (16sDNA sekvensering)
Objekt
Renkultur av mykobakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43621
Merknad
Buljongfortynning med antituberkuløse midler, Bactec MGIT
Objekt
Renkulturer av bakterier og sopp fra humant materiale
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
136039
Merknad
Massespektrometri (MALDI-TOF MS) microflex
Objekt
Sekret fra luftveier
Parameter
Pneumocyctis jirovecii
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43545
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Sekret fra luftveier, serum, vev, sterile væsker
Parameter
Aspergillus sp, Apergillus fumigatus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30534
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, QuantStudio 5 Dx TD
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44817
Merknad
Mikroskopi, dyrkning på agarskåler og via anrikningsmedium og manuell vurdering
Objekt
Sårsekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44806
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering
Objekt
Urin
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44811
Merknad
Dyrkning og manuell, semikvantitativ vurdering
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42911
Merknad
Immunologisk teknikk
Objekt
Urin, spinalvæske
Parameter
Pneumokokkantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43076
Merknad
Immunologisk teknikk
Objekt
Øvre og nedre luftveisprøver, biopsier, urin, sterile væsker, renkultur
Parameter
Mycobacterium tuberculosis-komplekset DNA og påvisning av genotypisk rifampicinresistens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33766
Merknad
Genpåvisning GeneXpert
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Biopsi / autopsi, øvre/nedre luftveier, sterile væsker, sekret, benmarg
Parameter
Epstein Barr-virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49364
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, LightCycler 480 Roche
Objekt
Biopsi/autopsi, øvre/nedre luftveier, sterile væsker
Parameter
BK virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43440
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, egenutviklet, LightCycler 480 Roche
Objekt
Biopsi/autopsi, øvre/nedre luftveier, sterile væsker, urin
Parameter
JC virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43440
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Blod, plasma, serum, spinalvæske, biopsi/autopsi, vev, øvre og nedre luftveier, sterile væsker, sekret, benmarg
Parameter
Varicella-zoster virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41723
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, LightCycler 480 Roche
Objekt
Blod, plasma, serum, spinalvæske, biopsi/autopsi, vev, øvre/nedre luftveier, sterile væsker, sekret, benmarg
Parameter
Humant parvovirus B19
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44795
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Blod, plasma, serum, spinalvæske, biopsi/autopsi, øvre/nedre luftveier, sterile væsker, sekret
Parameter
Herpes simplex virus 1 og 2 DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42346
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, smeltepunktsanalyse, LightCycler 480 Roche
Objekt
Blod, plasma, spinalvæske
Parameter
JC virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43440
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, egenutviklet, LightCycler 480 Roche
Objekt
Blod, plasma/serum, spinalvæske, urin, fostervann, biopsi/autopsi/vev, øvre/nedre luftveisprøver, sterile væsker, sekret, morsmelk, beinmarg, blod på filterpapir, spytt fra nyfødte
Parameter
Cytomegalovirus RNA genotypisk resistens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52565
Merknad
Egenutviklet PCR-metode og sekvensering
Objekt
Blod, plasma/serum, spinalvæske, øvre/nedre luftfveier, sterile væsker, sekret, fæces, biopsi, autopsi, vev
Parameter
Enterovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42451
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, LightCycler 480 Roche
Objekt
Blod, spinalvæske
Parameter
Epstein-Barr Virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49364
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, LightCycler 480 Roche
Objekt
Blod, spinalvæske og biopsi/autopsi, sterile væsker, øvre/nedre luftveier
Parameter
Humant herpesvirus 6 DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44362
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, LightCycler 480 Roche
Objekt
Blod, spinalvæske, biopsi/autopsi, øvre/nedre luftveier, sterile væsker, sekret, fæces og urin
Parameter
Adenovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49579
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, egenutviklet, LightCycler 480 Roche
Objekt
Blod, spinalvæske, urin
Parameter
BK virus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43440
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, egenutviklet, LightCycler
Objekt
Fostervann, blod, spinalvæske, urin, serum/plasma
Parameter
Cytomegalovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44783
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, egenutviklet, LightCycler 480 Roche
Objekt
Fæces
Parameter
Adenovirus antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
91965
Merknad
CLIA, Liason
Objekt
Fæces
Parameter
Rotavirus antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
91966
Merknad
CLIA, Liason
Objekt
Øvre/nedre luftveisprøver, biopsi/autopsi/vev, sterile væsker, sekret, morsmelk, benmarg, blod på filterpapir, spytt fra nyfødte
Parameter
Cytomegalovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44783
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, MagNA Pure 96 og LC 480
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, spinalvæske, biopsi/autopsi, vev, nedre luftveier, sterile væsker
Parameter
Toxoplasma gondii DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44597
Merknad
Real time PCR, kvalitativ, egenutviklet, LightCycler 480 Roche
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
CMV-IGRA test
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
138992
Merknad
Metode basert på stimulering av T-lymfocytter fra blod med CMV-antigener og påfølgende kvantitering av interferon-gamma
Objekt
Serum
Parameter
Toxoplasma gondii IgG aviditet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48839
Merknad
Immunologisk teknikk, kvalitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47783
Merknad
CLIA, kvaliitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47829
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45297
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virus anti-EBNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47431
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virusanti-VCA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47513
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virus anti VCA IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47515
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A virus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45315
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45314
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus core II totalantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44553
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus surface antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44813
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B virus surface totalantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42295
Merknad
CMIA, kvantitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C virus antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44551
Merknad
CMIA, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex virus 1/2 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46356
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virus heterofilt antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39722
Merknad
Immunologisk teknikk, kvalitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45087
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45149
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubellavirus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45018
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV-1 antigen/antistoff + HIV-2 antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45280
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45437
Merknad
Immunologisk teknikk, kvantitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HTLV-1/HTLV-II antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
128758
Merknad
Basert på kvalitativ antistoffpåvising med immunologisk teknikk (MP Diagnostics)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex virus 1/2 IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
135847
Merknad
CLIA, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45438
Merknad
Immunologisk teknikk, kvaltitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45156
Merknad
CMIA, kvalitativ Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma gondii IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45062
Merknad
CMIA, kvantitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HTLV-I/HTLV-II Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45357
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45299
Merknad
CMIA, kvalitativ, Architect
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella-zoster virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46523
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgG aviditet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
67450
Merknad
CLIA, kvalitativ Liaison, DiaSorin
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella zoster-virus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
135845
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma, spinalvæske
Parameter
Treponema palladium antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
49999
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Borrelia IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45141
Merknad
CLIA, kvalitiativ, Liaison
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveisprøver Sterile væsker Biopsier og vev Kroppssekreter Kroppsvæsker Bakteriestammer Kolonier Urin
Parameter
Bakterier Sopp Virus Parasitter Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre for FA: 2160616
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for mikrobiologi, Ullevål
Kirkeveien 166
OsloPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodkultur
Parameter
Bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41344
Merknad
Dyrkning (Bactec FX), tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning.
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene tarmbakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41034
Merknad
Dyrkning på selektive medier, anrikningsbuljonger og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Fæces
Parameter
Clostridium difficile toxin A og B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
137490
Merknad
Genpåvisning GeneXpert
Objekt
Fæces
Parameter
Enterohemoragisk E. coli (EHEC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41087
Merknad
Dyrkning på selektive medier, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og genpåvisning (egenutviklet sanntids PCR), AriaDx (Agilent)
Objekt
Fæces
Parameter
Screening mtp, Vancomycinresistente enterokokker (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41088
Merknad
Dyrkning på selektivt medie, anrikningsbuljong, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og genpåvisning (egenutviklet sanntids PCR), AriaDx (Agilent)
Objekt
Fæces
Parameter
Screening mtp ESBL-produserende enterobacteriaceae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
51851
Merknad
Dyrkning og identifikasjon
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40862
Merknad
Dyrkning og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Genitalprøver
Parameter
Gonokokker, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40861
Merknad
Dyrkning på selektive skåler og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Humant materiale
Parameter
Gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40872
Merknad
Dyrkning på selektive medier og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon. Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Humant materiale
Parameter
Muggsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
125028
Merknad
Dyrkning på selektive medier og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon. Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Humant materiale
Parameter
Screening mtp MRSA (Methicillin-resistente Staphylococcus aureus)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48977
Merknad
Dyrkning på selektivt medie, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og genpåvisning (egenutviklet sanntids PCR), AriaDx (Agilent)
Objekt
Humant materiale
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
102098
Merknad
Mikroskopi etter auramin farging
Objekt
Humant materiale
Parameter
Mykobakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41025
Merknad
Dyrkning i flytende medium (Bactec MGIT960, BD) med automatisk deteksjon, dyrkning på fast medie (Løwenstein-Jensen), mikroskopi og MPT64 antigenpåvisning/genpåvisning
Objekt
Luftveismateriale
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40802
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning
Objekt
Luftveismateriale og urin fra CF-pasienter
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42635
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning
Objekt
Materiale fra øye
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40882
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Chlamydia pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Bordetella pertussis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, Bordetella assay, Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Bordetella parapertussis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, Bordetella assay, Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Mycoplasma pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, vev, trachealsekret
Parameter
Chlamydia pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26897
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, vev, trachealsekret
Parameter
Bordetella pertussis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26897
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, vev, trachealsekret, spinalvæske
Parameter
Mycoplasma pneumoniae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26897
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Nedre luftveismateriale
Parameter
Mycobacterium tuberculosis komplekset DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41485
Merknad
Genpåvisning GeneXpert
Objekt
Nedre luftveismateriale
Parameter
Genotypisk rifampicin resistens hos Mycobacterium tuberculosis komplekset DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41485
Merknad
Genpåvisning GeneXpert
Objekt
Renkultur av bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36966
Merknad
Agardiffusjon
Objekt
Renkultur av bakterier
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43396
Merknad
Automatisert BD Phoenix
Objekt
Renkultur av bakterier, gjærsopp
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36998
Merknad
Agargradientdiffusjon (MIC)
Objekt
Renkultur av M. tuberculosis
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38567
Merknad
Buljongfortynning med antituberkuløse midler (Bactec MGIT 960, BD)
Objekt
Renkultur av store gram negative staver
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
138910
Merknad
Sensitiv/intermediær/resistent MIC-verdier
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40881
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning
Objekt
Sterile væsker (pleura-, ascitesv- og leddvæske) og kateterspisser
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40879
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning
Objekt
Sårsekret, analsekret, vev
Parameter
Lymphogranuloma venereum DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94097
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Roche FLOW
Objekt
Sårsekret, puss, abscess-materiale, biopsier og autopsier
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38961
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning
Objekt
Urin
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43123
Merknad
Dyrkning, semikvantitativ vurdering og tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon Microflex LT MALDI TOF
Objekt
Urin
Parameter
Streptococcus pneumoniae antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40456
Merknad
Immunologisk teknikk
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36887
Merknad
Immunologisk teknikk
Objekt
Urin, vaginalsekret, cervixsekret, urethrasekret, analsekret
Parameter
Macrolid-resistens (M. genitalium)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94097
Merknad
Real time PCR, smeltepunktsanalyse, egenutviklet, Roche FLOW
Objekt
Urin, vaginalsekret, cervixsekret, urethrasekret, analsekret, vev
Parameter
Mycoplasma genitalium DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94097
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, Roche FLOW
Objekt
Urin, vaginalsekret, cervixsekret, urethrasekret, analsekret, vev
Parameter
Trichomonas vaginalis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94097
Merknad
Real time PCR, AmpliSens PCR kit, Roche FLOW
Objekt
Urin, øyesekret, halssekret, vaginalsekret, cervixsekret, urethrasekret, analsekret, vev
Parameter
Neisseria gonorrhoeae DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94097
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, og FTD Gonorrhoeae confirmation kit, Roche FLOW
Objekt
Urin, øyesekret, sårsekret, vaginalsekret, cervixsekret, urethrasekret, analsekret, vev
Parameter
Chlamydia trachomatis DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94097
Merknad
Real time PCR, AmpliSens PCR kit, Roche FLOW
Objekt
Vesikkel-/sårsekret, spinalvæske, vev
Parameter
Treponema pallidum (Syfilis) DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
94097
Merknad
Real time PCR, AmpliSens PCR kit, Roche FLOW
Objekt
Vev-, protese-, benbank-prøver
Parameter
Patogene bakterier, sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
68365 40877
Merknad
Dyrkning, tradisjonell og/eller automatisert identifikasjon (Microflex LT MALDI TOF) og evt genpåvisning
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA fullblod
Parameter
HIV-1 DNA provirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20858
Merknad
Nested PCR, egenutviklet
Objekt
EDTA- plasma
Parameter
HIV RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19888
Merknad
PCR og sekvensering (Protease og revers transkriptase resistensmutasjoner), ViraSeg HIV-1 genotyping system (Abbott)
Objekt
EDTA -plasma
Parameter
HIV RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20133
Merknad
PCR og sekvensering (Integrase resistensmutasjoner), egenutviklet
Objekt
EDTA plasma, serum
Parameter
HIV 1/2 RNA kvalitativ
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133422
Merknad
Realtime PCR, kvalitative Cobas 6800 (Roche)
Objekt
EDTA-plasma, serum
Parameter
HBV DNA kvalitativ
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133422
Merknad
Realtime PCR Cobas 6800 (Roche)
Objekt
EDTA-plasma, serum
Parameter
HBV DNA kvantitering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
131071
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, Cobas 6800 (Roche)
Objekt
EDTA-plasma, serum
Parameter
HCV RNA kvalitativ
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
133422
Merknad
RealTime PCR Cobas 6800 (Roche)
Objekt
EDTA-plasma, serum
Parameter
HCV RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20992
Merknad
PCR og hybridisering, Versant HCV Genotype Assay (LIPA)(Siemens)
Objekt
EDTA-plasma, serum
Parameter
HCV RNA kvantitering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
131070
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, Cobas 6800 (Roche)
Objekt
EDTA-plasma, spinalvæske, sædvæske
Parameter
HIV-1 RNA kvantitering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
131069
Merknad
Real time PCR, kvantitativ, Cobas 6800 (Roche)
Objekt
Fæces
Parameter
Norovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25968
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Humant metapneumovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, AdV/hMPV/RV-assay Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Influensavirus type A og B RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, Flu A/B/RSV-assay Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Parainfluensavirus RNA, type 1, 2, 3 og 4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, Paraflu-assay Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Respiratorisk syncytialvirus (RSV) RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, Flu A/B/RSV-assay Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Rhinovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, AdV/hMPV/RV-assay Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, trachealsekret
Parameter
Adenovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
145037
Merknad
Real time PCR, AdV/hMPV/RV-assay Panther (Hologic)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, vev, trachealsekret
Parameter
Humant metapneumovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, vev, trachealsekret
Parameter
Influensavirus type A og B RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), trachealsekret, ekspektorat, vev
Parameter
Parainfluensavirus RNA, type 1, 2, 3 og 4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), trachealsekret, ekspektorat, vev
Parameter
Respiratorisk syncytialvirus (RSV) RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), trachealsekret, ekspektorat, vev
Parameter
Rhinovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26313
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Nasopharynxsekret,/-aspirat, trachealsekret, halssekret, bronkialskyllevæske (BAL), ekspektorat, øyesekret, urethrasekret, vev
Parameter
Adenovirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
120986
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Spinalvæske, fæces, plasma, serum, fullblod, sårsekret, vesikkelsekret, vev
Parameter
Parechovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26315
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Spinalvæske, fæces, plasma, serum, vesikkelsekret, fullblod, vev
Parameter
Enterovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26315
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
Objekt
Spinalvæske, sekret fra vesikkel, sår og øye, vev
Parameter
Varicella zostervirus DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25912 94097
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent), eller LightCycler 480 (Roche)
Objekt
Spinalvæske, vesikkelsekret, sårsekret, øyesekret, vev
Parameter
HSV 1 og 2 DNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25912 94097
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent), eller Light Cycler 480 (Roche)
Objekt
Øvre og nedre luftveisprøver
Parameter
SARS-CoV-2 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
137032
Merknad
Real time PCR, Cobas 6800 (Roche)
Objekt
Øvre og nedre luftveisprøver, plasma, serum, fæces, spinalvæske, vev
Parameter
SARS-CoV-2 RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
136435
Merknad
Real time PCR, egenutviklet, AriaDx (Agilent)
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Egg, cyster, mark
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42981
Merknad
Mikroskopi etter sentrifugering
Objekt
Fæces, duodenalaspirat
Parameter
Cyster av Giardia og Kryptosporidium sp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
57147
Merknad
Mikroskopi etter modifisert Ziehl Neelsen farging
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma på testavhengige rør
Parameter
Interferongamma TB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22916
Merknad
CLIA, kvantitativ, Liason
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Malaria IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22681
Merknad
ELISA, Evolis, kvalitativ
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Yersinia IgM/IgA og IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24991
Merknad
ELISA, Evolis, kvalitativ
Objekt
Serum
Parameter
Anti-DNAse B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24980
Merknad
Immunonefelometri (BN Prospec)
Objekt
Serum
Parameter
Anti-Streptolysin test
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24978
Merknad
Immunonefelometri (BN Prospec)
Objekt
Serum
Parameter
Rubella IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140153
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum
Parameter
Rubella IgM antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140154
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema pallidum total antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140142
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Treponema pallidum IgM antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
100602
Merknad
ELISA, kvalitativ, Evolis
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Morbilli IgM/IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21943
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parotitt IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21942
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Humant parvovirus B19 IgM/IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21944
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140149
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140151
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella IgG/IgM antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21740
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG/IgM LINE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21901
Merknad
Enzymatisk immunoblot, kvalitativ, ProfiBlot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140254
Merknad
ECLIA, kvalitativ Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Cytomegalovirus IgM antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140256
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr Virus IgM/IgG, EBNA antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21739
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140138
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs Antigen konfirmasjonstest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140253
Merknad
ECLIA, nøytralisasjonsprinsipp, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bcore antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140141
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140139
Merknad
ECLIA, kvantitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Be Antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140258
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e8001
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Be Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140261
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
139945
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt A IgM antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
139952
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
139300
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C konfirmasjonstest (LINE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25756
Merknad
Enzymatisk immunoblot, kvalitativ, ProfiBlot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Helicobacter pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24976
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex 1+2 IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21938
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 1/2 antigen og antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140136
Merknad
ECLIA, kvalitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 1 antigen/HIV 1 Antigen konfirmasjonstest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22694
Merknad
ELISA og Nøytralisasjonsteknikk
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21834
Merknad
Enzymatisk immunoblot på strimmel, kvalitativ, ProfiBlot (Western Blot)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV 2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21518
Merknad
Indirekte ELISA på strimmel, ProfiBlot (Western Blot)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex 2 IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21938
Merknad
CLIA Liason, kvalitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt Bs- Antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
141711
Merknad
ECLIA, kvantitativ Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Herpes simplex IgM antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21940
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, plasma
Parameter
SARS-CoV-2 spikeantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140889
Merknad
ECLIA, kvantitativ, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
SARS-CoV-2 nukleoprotein-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
138155
Merknad
ECLIA, Cobas Pro (e801)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt B Core antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92835
Merknad
ELISA, kvalitativ, Evolis
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Hepatitt C antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92275
Merknad
ELISA, Evolis, kvalitativ
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV konfirmasjonstest Geenius
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
87145
Merknad
Immunokromatografisk engangstest, kvalitativ
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
Borrelia IgG/IgM antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24983
Merknad
CLIA, kvalitativ, Liaison
Objekt
Serum, spinalvæske
Parameter
Treponema pallidum (TPPA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
136853
Merknad
Hemagglutinasjon, Semi-kvantitativ
Objekt
Spinalvæske, serum
Parameter
Herpes simplex 1+2 IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22652
Merknad
ELISA, kvalitativ, Immunomat
Objekt
Spinalvæske, serum
Parameter
Varicella IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22652
Merknad
ELISA, kvalitativ, Immunomat
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Luftveisprøver Sterile væsker Biopsier og vev Kroppssekreter Kroppsvæsker Bakteriestammer Kolonier Urin
Parameter
Bakterier Sopp Virus Parasitter Antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre for FA: 2160616
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos laboratoriet