Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 223

Sykehuset Østfold HF

Senter for laboratoriemedisin

Postboks 300
1714 Grålum

Telefon: 69861520 / 69861521
E-post: Anne-Mette.Gronvold@so-hf.no
Hjemmeside: http://www.sykehuset-ostfold.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Ankomstsenter Østfold laboratoriemedisin
Mosseveien 58
1640 RådePermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Haldenklinikken
Kjærlighetsstien 30
1758 HaldenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Optisk måling med fluroescense Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Impedans og optisk måling Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Fotometri Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt- volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Impedans Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408 1626
Merknad
Impedans og optisk Imunologisk CD 61 Celldyn Sapphire
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske parametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre-ID: 28939
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Helsehuset Fredrikstad
Jens Wilhelmsensgt 1
1671 KråkerøyPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Optisk måling med fluorescens Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Impedans og optisk måling Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Fotometri Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Impedans Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408 1626
Merknad
Impedans og optisk Immunologisk CD 61 Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske parametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre-ID: 28939
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Helsehuset Sarpsborg
Roald Amundsensgate 17
1707 SarpsborgPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Indre Østfold
Sykehusgata 2
1807 AskimPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Optisk måling med fluorencense Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Impedans og optisk måling Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Fotometri Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt-volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Impedans Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408 1626
Merknad
Impedans og optisk Immunologisk CD 61 Celldyn Sapphire
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske parametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre-ID: 28939
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Kalnes
Kalnesveien 300
1714 Grålum.Permanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
AB0 typing med plasma/serumkontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
229
Merknad
Hemagglutinasjonstest Bioplate Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Rh (D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47405
Merknad
Hemagglutinasjonstest Glass Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
AB0 og D typing og DAT nyfødte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
236 42804
Merknad
Gelkort Manuell metode Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulintest DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
240 42804
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Monospesifikk direkte antiglobulintest DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Hemagglutinasjonstest Ortho Vision
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering antiglobulinteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
241 42804
Merknad
Gelkort Manuell metode Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering enzymteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44818 42804
Merknad
Gelkort Manuell metode Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Antistofftitrering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
798
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
AB0- og D-typing med plasmakontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47405
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjonstest
Objekt
Blod
Parameter
AB0- og D-typing uten plasmakontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjonstest
Objekt
Blod
Parameter
Jka typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Jkb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Fya typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Fyb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
M typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
N typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
S typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
s typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Lea typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Leb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
239 42804
Merknad
Manuell metode Gelteknikk Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Rh fenotyping CcEeK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
Cw typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
Objekt
Blod
Parameter
D-weak
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42804
Merknad
Ortho Vision Hemagglutinasjon
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixcytologisk materiale
Parameter
Diagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37720 37530
Merknad
Diagnosefastsettelse Visuell bedømming (mikroskopi) og tolking av akktediterte analyseresulater under M0230
Objekt
Materiale fra prostata: Nålebiopsier TUR-P TVP
Parameter
Diagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38849 38850 38851
Merknad
Diagnosefastsettelse Visuell bedømming (mikroskopi) og tolkning av akkrediterte analyseresultater under M0210
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fiksert vevsmateriale
Parameter
Fremstilling av vevssnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37093 22338
Merknad
Prosessering av vev, fremføring, støping, snitting
Objekt
Fiksert vevsmateriale
Parameter
Farging av vevssnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37929 37925
Merknad
HE farging Spesialfarging
Objekt
Fiksert vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38759
Merknad
Prosessering av immunhistokjemi til mikroskopering
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Væskebasert cytologisk materiale
Parameter
Fremstilling og farging av væskebasert cervixcytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36513 36603
Merknad
Fremføring Papanicolaous fargemetode
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA - fullblod
Parameter
Ciklosporin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40396
Merknad
LCMSMS
Objekt
EDTA-fullblod
Parameter
Takrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40396
Merknad
LCMSMS
Objekt
EDTA-plasma
Parameter
Mykofenolat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40396
Merknad
LCMSMS
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Vankomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 PETINIA
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 PETINIA
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
CMIA Architect i2000SR
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Ethylalkohol (Etanol)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Enzymatisk Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Fenobarbital
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
PETINIA Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Fenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
EIA Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
PETINIA Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Fotometri Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Teofyllin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
EIA Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
PETINIA Architect c16000
Objekt
Urin
Parameter
Ethylalkohol (Etanol)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Enzymatisk Architect c16000
Objekt
Urin
Parameter
Benzodiokolylbutanamin (BDB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Ethylsulfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46287
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
GHB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46287
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Pregabalin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46287
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Kiral amfetamin (D og L)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
48179
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
3-OH fenazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Bromazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Delorazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Diklazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Etizolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Ketamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Klonazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Trippel quad)
Objekt
Urin
Parameter
Lorazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Trippel quad)
Objekt
Urin
Parameter
Lormetazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Trippel quad)
Objekt
Urin
Parameter
LSD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Trippel quad)
Objekt
Urin
Parameter
Morphine
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/massespektrometer (Trippel quad)
Objekt
Urin
Parameter
THC-COOH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Diazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
6 Monoacetyl morfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
7 Aminoflunitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
7 Aminoklonazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
7 Aminonitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
α-hydroxy alprazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
α-hydroxymidazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Benzoylekgonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Dekstro propoxyfen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Desmetyl diazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Dihydrokodein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
EDDP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Efedrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Etylmorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Fentanyl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Folkodin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Hydrokodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Hydromorfon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Katinon (Cathionin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Kodein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
MBDB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
MDA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
MDEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
MDMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Metamfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Morfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Norefedrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Norbuprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Oksazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
PMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
PMMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Ritalinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Temazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
UEtG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46287
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Zolpidem
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Zopiklon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42669
Merknad
Væskekromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45700 47474 45408
Merknad
Advia 2120: Optisk måling Alinity hq: Optisk måling, fluorescens Celldyn Sapphire: Impedans og optisk måling.
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45700 47474 45408
Merknad
Advia 2120: Fotometri Alinity hq: Fotometri Celldyn Sapphire: Fotometri
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt-volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45700 47474 45408
Merknad
Advia 2120: Beregning Alinity hq: Beregning Celldyn Sapphire: Beregning
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45700 47474 45408
Merknad
Advia 2120: Optisk måling Alinity hq: Optisk måling, fluorescens Celldyn Sapphire: Impedans.
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45700 47474 45408
Merknad
Advia 2120: Beregning Alinity hq: Beregning Celldyn Sapphire: Beregning
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45700 47474 45408
Merknad
Advia 2120: Beregning Alinity hq: Beregning Celldyn Sapphire: Beregning
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45700 45408 1626 47474
Merknad
Advia 2120: Optisk Celldyn Sapphire: Impedans og optisk Alinity hq:Optisk måling, fluorescens Immunologisk (CD61)
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45700 47474 45408
Merknad
Advia 2120: Cytokjemisk reaksjon, optisk prinsipp Alinity hq,Optisk måling, fluorescens Celldyn Sapphire: Optisk måling med fluorescens
Objekt
EDTA-blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34683
Merknad
Tosoh HLC-723G11 Ionebytterkromatografi med HPLC
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1206
Merknad
Clotting STA R Evolution
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin (TIBC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Immunoturbidimetri
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Aktiv B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
FT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
FT4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40395
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Frie lette kjeder: Kappa Lambda Ratio Kappa/Lambda
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37471
Merknad
Nefelometri
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Total IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30507
Merknad
Phadia 1000 FEIA ImmunoCAP
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Ammoniakk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Direkte bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Karbamid (Urea)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 ICT indirekte
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
ALAT (Alanin aminotransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architectc16000 BCP, gravimetrisk
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
ALP (Alkalisk fosfatase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
ASAT (Aspartat aminotransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Bilirubin total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
CK (Kreatin kinase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
CRP (C-reaktivt protein)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
GT (Gamma-glutamyltransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Urinsyre (Urat)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 ICT indirekte
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Pancreasamylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Totalprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 ICT indirekte
Objekt
Serum/plasma
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum/plasma
Parameter
LD (Laktatdehydrogenase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Vitamin-D2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30201
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Vitamin-D3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30201
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum/plasma
Parameter
MMA (Metylmalonsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36510
Merknad
LCMSMS
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
TnI (Troponin I)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
HCY (Homocystein)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
46312
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum/plasma/urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
Objekt
Urin
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c16000 Fotometri
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Urin
Parameter
Patogene mikrober
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28111
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse Maldi-tof, Vitek2, WASP
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixcytologisk materiale
Parameter
HPV-status
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
44378
Merknad
Real-time PCR, BD COR
Objekt
Spinalvæske, fæces, serum, EDTA- fullblod, nasofarynx, sårsekret
Parameter
Enterovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34006
Merknad
Realtime PCR, AriaMx
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum / plasma
Parameter
HIV Ag/Ab Combo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30532
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
Objekt
Serum / plasma
Parameter
HBsAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30533
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30534
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Anti-HBc II
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30535
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Treponema pallidum antistoff (Syfilis)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30536
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115 29493 29652
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran og sentralt venekateter
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping Immunologiske parametere Antigenparametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under immunologi og transfusjonsmedisin (M01) Prosedyre-ID: 28939
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medikamentanalyser Rusmiddelanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under klinisk farmakologi (M04) Prosedyre-ID: 28939
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske parametere Koagulasjonsparametere Klinisk kjemisk parametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre-ID: 28939
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Luftveisprøver Kroppssekreter Kroppsvæsker Urin
Parameter
Bakterier Virus Sopp Parasitter Antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre-ID: 28939
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Moss
Peer Gyntsvei 78
1502 MossPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Optisk måling med fluorescens Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Impedans og optisk måling Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Fotometri Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt- volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Impedans Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45408 1626
Merknad
Impedans og optisk Immunologisk CD 61 Celldyn Sapphire
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1206
Merknad
STA R Max Clotting
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38921
Merknad
Cobas e411 ECLIA
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 Fotometri
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Urinsyre (Urat)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 Fotometri
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
ALAT (Alanin aminotransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 BCP
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
ALP (Alkalisk fosfatase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
CRP (C-reaktivt protein)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 Immunturbidimetri
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 Fotometri
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
GT (Gamma-glutamyltransferase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 ICT indirekte
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 Fotometri
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
LD (Laktatdehydrogenase)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30654
Merknad
Architect c4000 Fotometri (IFCC)
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
45182
Merknad
Architect c4000 ICT indirekte
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske parametere Koagulasjonsparametere Klinisk kjemisk parametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre-ID: 28939
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen er tilgjengelig hos organisasjonen.