Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 223

Sykehuset Østfold HF

Senter for laboratoriemedisin

Postboks 300
1714 Grålum

Telefon: 69861520 / 69861521
E-post: Anne-Mette.Gronvold@so-hf.no
Hjemmeside: http://www.sykehuset-ostfold.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO 15189
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Ankomstsenter Østfold laboratoriemedisin Mosseveien 58
1640 RådePermanent laboratorium
M16 Medisinsk mikrobiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
HIV Ag/Ab Combo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30532
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Haldenklinikken Kjærlighetsstien 30
1758 HaldenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1630
Merknad
Optisk måling med fluroescense Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Impedans og optisk måling Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1628
Merknad
Fotometri Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt- volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Impedans Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1631 1626
Merknad
Impedans og optisk måling med fluorescense CD 61 Celldyn Sapphire
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Helsehuset Fredrikstad Jens Wilhelmsensgt 1
1671 KråkerøyPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1630
Merknad
Optisk måling med fluorescens Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Impedans og optisk måling Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1628
Merknad
Fotometri Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Impedans Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1631 1626
Merknad
Impedans og optisk måling med fluorescense CD 61 Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Helsehuset Sarpsborg Roald Amundsensgate 17
1707 SarpsborgPermanent laboratorium
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Indre Østfold Eventyrveien 2
1807 AskimPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1630
Merknad
Optisk måling med fluorencense Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Impedans og optisk måling Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1628
Merknad
Fotometri Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt- volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Impedans Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1631 1626
Merknad
Impedans og optisk måling med fluorescense CD 61 Celldyn Sapphire
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Kalnes Kalnesveien 300
1714 Grålum.Permanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
AB0 typing med plasma/serumkontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00229
Merknad
Hemagglutinasjonstest Bioplate Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Rh (D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00229
Merknad
Hemagglutinasjonstest Glass Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
AB0 og D typing og DAT nyfødte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00794
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00236
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulintest DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00240
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Monospesifikk direkte antiglobulintest DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00244
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering antiglobulinteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00241
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffidentifisering enzymteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00243
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00239
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Antistofftitrering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D00798
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelkort Manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
AB0- og D-typing med plasmakontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
AB0- og D-typing uten plasmakontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
Jka typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
Jkb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
Fya typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
Fyb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
M typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
N typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
S typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
s typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
Lea typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
Leb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh (2D) + Kell typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
Rh fenotyping CcEe
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
Objekt
Blod
Parameter
Utvidet forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D20107
Merknad
Hemagglutinasjonstest Gelteknikk Analysemaskin
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixcytologisk materiale
Parameter
Diagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37720 37530
Merknad
Diagnosefastsettelse Visuell bedømming (mikroskopi) og tolking av akktediterte analyseresulater under M0230 og M0250
Objekt
Materiale fra prostata: Nålebiopsier TUR-P TVP
Parameter
Diagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38849 38850 38851
Merknad
Diagnosefastsettelse Visuell bedømming (mikroskopi) og tolkning av akkrediterte analyseresultater under M0210
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fiksert vevsmateriale
Parameter
Fremstilling av vevssnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37093 22338
Merknad
Prosessering av vev, fremføring, støping, snitting
Objekt
Fiksert vevsmateriale
Parameter
Farging av vevssnitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37929 37925
Merknad
HE farging Spesialfarging
Objekt
Fiksert vevsmateriale
Parameter
Immunhistokjemi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38759
Merknad
Prosessering av immunhistokjemi til mikroskopering
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Væskebasert cytologisk materiale
Parameter
Fremstilling og farging av væskebasert cervixcytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36513 36603
Merknad
Fremføring Papanicolaous fargemetode
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA - fullblod
Parameter
Ciklosporin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40396
Merknad
LCMSMS
Objekt
EDTA-fullblod
Parameter
Takrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40396
Merknad
LCMSMS
Objekt
EDTA-plasma
Parameter
Mykofenolat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40396
Merknad
LCMSMS
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30678
Merknad
Architect c 16000 Kolometrisk metode
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Vankomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36661
Merknad
Architect c16000 PETINIA
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Gentamycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30814
Merknad
Architect i2000SR Turbidimetrisk immunkjemisk inhibisjonsanalyse PETINA
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30807
Merknad
Architect i2000SR Ett-trinns immunokjemisk STAT analyse, CMIA-teknologi med Chemiflex
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Ethylalkohol (Ethanol)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30679
Merknad
Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Fenobarbital
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30808
Merknad
Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Fenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30809
Merknad
Architect c16000)
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30817
Merknad
Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30677
Merknad
Architect c16000)
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Teofyllin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30824
Merknad
Architect c16000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30829
Merknad
Architect c16000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Vitamin-D2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30201
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Vitamin-D3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30201
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
THC-COOH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31753
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Diazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31865
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31268
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
6 Monoacetyl morfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31269
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
7 Aminoflunitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31270
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
7 Aminoklonazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31866
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
7 Aminonitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31272
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
α-hydroxy alprazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31273
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
α-hydroxymidazolam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31444
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Benzoylekgonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31747
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31748
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Dekstro propoxyfen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31749
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Desmetyl diazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31750
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Dihydrokodein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34094
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
EDDP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31752
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Efedrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31849
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Etylmorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31861
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Fenobarbital
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34092
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Fentanyl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34093
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Folkodin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31862
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Hydrokodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34095
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Hydromorfon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34096
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Katinon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31855
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Kodein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31860
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
MBDB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31875
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
MDA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31755
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
MDEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31874
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
MDMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31756
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31757
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Metamfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31850
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Morfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31758
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Norefedrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31852
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Norbuprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31858
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Oksykodon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31864
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Oksazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31759
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
PMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31877
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
PMMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31876
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Ritalinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31856
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Temazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31761
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31863
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
UEtG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31762
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Zolpidem
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31764
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
Objekt
Urin
Parameter
Zopiklon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31765
Merknad
Væske kromatografi m/ massespektrometer (Triple quad)
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1233 1630
Merknad
Advia 2120: Cytokjemisk reaksjon, optisk prinsipp Celldyn Sapphire: Optisk måling med fluorescens
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1235 1629
Merknad
Advia 2120: Optisk måling Celldyn Sapphire: Impedans og optisk måling.
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1234 1628
Merknad
Advia 2120: Fotometri Celldyn Sapphire: Fotometri
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt-volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1235 1629
Merknad
Advia 2120: Beregning Celldyn Sapphire: Beregning
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1235 1629
Merknad
Advia 2120: Optisk måling Celldyn Sapphire: Impedans.
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1235 1629
Merknad
Advia 2120: Beregning Celldyn Sapphire: Beregning
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1235 1629
Merknad
Advia 2120: Beregning Celldyn Sapphire: Beregning
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1317 1631 1626
Merknad
Advia 2120: Optisk måling CD 61 Celldyn Sapphire: Impedans og optisk måling med fluorescence.
Objekt
EDTA-blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34683
Merknad
Tosoh HLC-723G8 Ionebytterkromatografi med HPLC
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1206
Merknad
klot–tester STA R Evolution og STA R Max
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40395
Merknad
LCMSMS
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30822
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30828
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30830
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30806
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30811
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
FT3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30812
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
FT4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30813
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30910
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30818
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30819
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30820
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30827
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30831
Merknad
Architect i2000SR CMIA
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin (TIBC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30660
Merknad
Architect c16000 Immunoturbidimetri
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Frie lette kjeder: Kappa Lambda Ratio Kappa/Lambda
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37471
Merknad
Nefelometri
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Total IgE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30507
Merknad
Fluoroenzymeimmunoassay ImmunoCAP, Phadia 1000
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30654
Merknad
Architect c16000 Enzymatisk endepunkt (laktatdehydrogenase, IFCC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30556
Merknad
Architect c16000 Enzymatisk (isocitrat- dehydrogenase), endepunkt
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30655
Merknad
Architect c16000 Indirekte ISE, fortynnet
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Pancreasamylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30656
Merknad
Architect c16000 Enzymatisk endepunkt (IFCC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Totalprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30657
Merknad
Architect c16000 Fotometri (biuret)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Immunglobulin A (IgA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30665
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetrisk, endepunkt
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Immunglobulin G (IgG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30667
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetrisk, endepunkt
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Immunglobulin M (IgM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30668
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetrisk, endepunkt
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Ammoniakk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36659
Merknad
Architect c16000 Glutamatdehydrogenase (GLDH)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Direkte Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36660
Merknad
Architect c16000 Diazoreaksjon
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30636
Merknad
Architect c16000 Modifisert IFCC, aktivitet.
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30638
Merknad
Architectc16000 BCP, gravimetrisk
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30637
Merknad
Architect c16000 Modifisert IFCC, AMP, aktivitet. Para-nitrofenylfosfat
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30639
Merknad
Architect c16000 Modifisert IFCC, aktivitet.
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Bilirubin total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30640
Merknad
Architect c16000 Modifisert IFCC, aktivitet Fotometrisk endepunktsanalyse
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30641
Merknad
Architect c16000 Modifisert IFCC aktivitet (NAC)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30661
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetrisk metode
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30642
Merknad
Architect c16000 Fotometri, fosomolybdat, endepunkt
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30643
Merknad
Architect c16000 Fotometri, hexokinase, endepunkt
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30644
Merknad
Architect c16000 Modifisert IFCC, aktivitet
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30664
Merknad
Architect c16000 Immunturbidimetrisk, endepunkt
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30645
Merknad
Architect c16000 Akseleratorselektiv fortynning
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30646
Merknad
Architect c16000 Kolometrisk, feren
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30655
Merknad
Architect c16000 Indirekte ISE fortynnet
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30557
Merknad
Architect c16000 Arsenazo, fotometrisk
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30649
Merknad
Architect c16000 Urease, kinetisk
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30655
Merknad
Architect c16000 Indirekte ISE fortynnet
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30651
Merknad
Architect c16000 Enzymatisk
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30658
Merknad
Architect c16000 Fotometrisk (enzymatisk)
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30659
Merknad
Architect c16000 Kolometrisk endepunkt
Objekt
Serum/ Plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30823
Merknad
Architect i2000SR 2 trinns immunkjemisk metode, CMIA teknologi
Objekt
Serum/ Plasma / Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30653
Merknad
Architect c16000 Fotometri, enzymatisk, endepunkt
Objekt
Serum/plasma
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41087
Merknad
Architect i2000SR
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
TnI
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30825
Merknad
Architect i2000SR totrinns immunokjemisk analyse CMIA teknologi
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
HCY
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30816
Merknad
Architect i2000SR et trinns immunokjemisk analyse CMIA teknologi
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30821
Merknad
Architect i2000SR totrinns immunokjemisk analyse CMIA teknologi
Objekt
Serum/plasma
Parameter
MMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
36510
Merknad
LCMSMS
Objekt
Urin
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17443
Merknad
Architect c16000 Colometrisk endepkt. analyse
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixcytologisk materiale
Parameter
HPV status
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35864
Merknad
Real-Time PCR, Cobas 4800
Objekt
Spinalvæske, fæces, serum, EDTA- fullblod, nasofarynx, sårsekret
Parameter
Enterovirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34006
Merknad
Realtime PCR, AriaMx
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum / plasma
Parameter
HIV Ag/Ab Combo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30532
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
Objekt
Serum / plasma
Parameter
HBsAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30533
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30534
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Anti-HBc II
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30535
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Syfilis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30536
Merknad
CMIA, Architect i2000SR
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115 29493 29652
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran og sentralt venekateter
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, "referansestandard"
Parameter
Alle analyseprinsipper / teknikker som er registrert under medisinsk biokjemi (M12), farmakologi (M04) og immunologi, transfusjonsmedisin (M01) og mikrobiologi (M16)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28939
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Sykehuset Østfold Moss Peer Gyntsvei 78
1502 MossPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (LPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1630
Merknad
Optisk måling med fluorescens Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (EPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Impedans og optisk måling Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin (Hb)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1628
Merknad
Fotometri Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt- volumfraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Impedans Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1629
Merknad
Beregning Celldyn Sapphire
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter (TPK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1631
Merknad
Impedans og optisk måling med fluorescense CD 61 Celldyn Sapphire
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1206
Merknad
klot–tester STA R Evolution og STA R Max
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30636
Merknad
Modifisert IFCC aktivitet Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30638
Merknad
BCP, endepunkt Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30637
Merknad
Para-nitrofenylfosfat Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30639
Merknad
Modifisert IFCC aktivitet Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30661
Merknad
Immunkjemisk m/turbidimetrisk avlesning Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30643
Merknad
Glukose hexokinase, endepunkt Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30644
Merknad
Modifisert IFCC, aktivitet Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30655
Merknad
Indirekte ISE, fortynnet Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30653
Merknad
Enzymatisk Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30654
Merknad
Enzymatisk endepunkt Laktatdehydrogenase IFCC Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30655
Merknad
Indirekte ISE, fortynnet Architect c4000
Objekt
Serum/Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38921
Merknad
Cobas e411 ECLIA
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske analyser, mikrobiologiske analyser og immunologiske og transfusjonsmedisinske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117 115
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon