Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 209

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Laboratoriemedisin UNN

Box 63
9038 Tromsø

Telefon: 77 62 67 30 /77 62 67 19
E-post: post@unn.no
Hjemmeside: http://www.unn.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriemedisin UNN
Sykehusveien 38
9019 TromsøPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Fosfatidyletanol (Peth) 16:0/18:1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2961
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Fullblod
Parameter
Takrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1483
Merknad
LC- MS/MS
Objekt
Fullblod
Parameter
Ciklosporin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
0745
Merknad
LC- MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
280
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Amiodaron og desetylamiodaron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
711
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Lamotrigin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
737
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Pregabalin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
743
Merknad
LC- MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Gabapentin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
747
Merknad
LC- MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
703
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
718
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Vancomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
307
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
750
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Etanolmarkør EtG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2246 2251 2301
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Etanolmarkør EtS
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2247 2252 2302
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Russcreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1357, 1358, 1479, 2679, 1494, 1301, 1300, 1378, 1376, 1377, 1452, 1379, 2683, 1373, 1431, 1304, 1339, 1340, 1343, 10021417, 1344, 1341, 10021416, 10021418, 10021430, 10021431, 10021432, 587, 588, 1424, 2680, 1426, 1472, 1471, 1488, 1310, 1311, 1492, 1313, 2684, 1307, 2235, 1459, 10021446, 570, 573, 10021447, 574, 571, 10021448, 2543980, 10021439, 10021440, 10021441
Merknad
LC- MS/MS
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Citratplasma
Parameter
Protein S (fritt)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2959
Merknad
Immunturbidimetri ACL TOP 750 CTS
Objekt
Citratplasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28
Merknad
Immunturbidimetri ACL TOP 750 CTS
Objekt
Citratplasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23
Merknad
Klott-analyse ACL TOP 750 CTS
Objekt
Citratplasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38
Merknad
Klott-analyse ACL TOP 750 CTS
Objekt
Citratplasma
Parameter
Antitrombin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
118
Merknad
Fotometri ACL TOP 750 CTS
Objekt
Citratplasma
Parameter
Protein C aktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19
Merknad
Fotometri ACL TOP 750 CTS
Objekt
EDTA blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1
Merknad
Fotometri Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
Hematokrit (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1003
Merknad
Beregning Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4
Merknad
Impedans Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
93
Merknad
Beregning Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
92
Merknad
Beregning Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12
Merknad
Impedans Flowcytometri Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
124
Merknad
Kapillærelektroforese
Objekt
EDTA blod
Parameter
Nøytrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
127
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
Lymfocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
105
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
Monocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
100
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
Eosinofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
109
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA blod
Parameter
Basofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
113
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN-9100
Objekt
EDTA plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
234
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
EDTA plasma
Parameter
ACTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2526
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
EDTA- plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
327
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
EDTA-plasma/ serum
Parameter
Myoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
112
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Osmolalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
130
Merknad
Frysepunktdepresjon Osmo1, FISKE
Objekt
Serum
Parameter
Konjugert bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
65
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2257, 2258, 2259
Merknad
LC- MS/MS, Vitamin D2+D3, D2 og D3
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2706, 10000049, 10000050
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
S100B, Gliacell protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2716
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Prokalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2306
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CA 19-9
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2326
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
TRAS
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
0257
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Antimüllerhormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2695
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
74
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2406
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Metylmalonsyre (MMA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
315
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Vit B12 (kobalamin, total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
316
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
317
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1637
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
262
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
DHEA - S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
261
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Insulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
313
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
C-peptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
314
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Thyreoglobulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2288
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
AntiTG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1289
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
TPO antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2318
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Veksthormon (GH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2319
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
390
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
T3, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
391
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
254
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2328
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2960
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
260
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
319
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
318
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
HCG+ betakjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
320
Merknad
ECLIA Cobas 8000, Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
321
Merknad
ECLIA Cobas 8000, Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
287
Merknad
ECLIA Cobas 8000, Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Alfaføtoprotein (AFP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
322
Merknad
ECLIA Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Ca125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
323
Merknad
ECLIA Cobas 8000, Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40
Merknad
ISE Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41
Merknad
ISE Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42
Merknad
ISE Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
50
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
51
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
52
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
60
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
61
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
53
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
63
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
64
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
66
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
73
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
72
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
208
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CRP sensitiv
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
209
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
70
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
71
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
HDL- kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
179
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
LDL- kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
178
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
218
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Apolipoprotein B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
219
Merknad
Immunoturbidimetri Cobas8000
Objekt
Serum
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
80
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
81
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
82
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
83
Merknad
Fotometri Cobas8000
Objekt
Serum
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
84
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
85
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
350
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
210
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Troponin T HS
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1638
Merknad
ECLIA Cobas 8000, Cobas 6000
Objekt
Serum
Parameter
CKMB
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
223
Merknad
ECLIA Cobas 8000, Cobas 6000
Objekt
Spytt
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
0250 kortisol 1009333 morgen 1009334 kveld
Merknad
LC- MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
472
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Osmolalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
446
Merknad
Frysepunktdepresjon FISKE
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2269, 2271
Merknad
Immunturbidimetri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
440
Merknad
ISE Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
441
Merknad
ISE Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
442
Merknad
ISE Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
450
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
451
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
452
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
460
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2291, 2292
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
463
Merknad
Fotometri Cobas 8000
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient
Parameter
Blod til analyser (medisinsk biokjemi)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske parametere Koagulasjons- parametere Klinisk kjemisk parametere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyse-plattformer akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre: PR25633 Logg: SJ17032
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Medikamentparametre Rusmiddelparametre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyse-plattformer akkreditert under klinisk farmakologi (M04) Prosedyre: PR25633 Logg: SJ17032
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.