Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 207

Diakonhjemmet sykehus AS

Senter for psykofarmakologi (SFP)

Postboks 23, Vinderen
0319 Oslo

Telefon: 22029940 / 22029993
E-post: postmottak@diakonsyk.no
Hjemmeside: http://www.psykofarmakologi.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2022
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Senter for psykofarmakologi (SFP), Laboratoriet
Forskningsvn. 7
0319 OsloPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Zuklopentiksol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Psykofarmaka2
Merknad
HRAM-LC.MS
Objekt
Serum
Parameter
Amisulprid, Aripiprazol, Dehydro-aripiprazol, Klozapin, Demetylklozapin, Kvetiapin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Psykofarmaka
Merknad
HRAM LC-MS
Objekt
Serum
Parameter
Haloperidol, Perfenazin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Psykofarmaka
Merknad
HRAM LC-MS
Objekt
Serum
Parameter
Amitriptylin, Nortriptylin, Klomipramin, Demetylklomipramin, Fluoksetin, Demetylfluoksetin, Fluvoksamin, Trimipramin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Psykofarmaka
Merknad
HRAM LC-MS
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2C9*2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP3A4*22
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP- analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP3A5*3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP- analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
SLC6A4 S/L
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
SLCO1B1*5
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2D6*17
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2D6*10
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
VKORC1*2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP2D6*41
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2D6*3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2D6*4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2D6*5 (copynumber)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kopitallanalyse
Merknad
Sanntids-PCR Kvantitativ
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2D6*6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2C19*17
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2D6*9
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2D6*36
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser Kopianalyse
Merknad
Sanntids- PCR, Kvantitativ
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2C9*3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2C19*2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2C19*3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2C19*4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
SNP-analyser
Merknad
Sanntids-PCR
Objekt
Blod, DNA
Parameter
CYP 2D6 copynumber
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kopitallanalyse
Merknad
Sanntids-PCR Kvantitativ
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Prøver til analyser for klinisk farmakologi og psykofarmakologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Genanalyser (M15)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk genetikk (M15). Prosedyre for FA: D09462
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Serum
Parameter
Medikamentanalyser (M04)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under klinisk farmakologi (M04)
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipp som laboratoriet allerede er akkreditert for.