Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PT 001

Eurofins Food & Feed Testing Norway AS

Postboks 3055 Kambo
1506 MOSS

Telefon: Tlf. 09450
E-post: PT001@eurofins.no
Hjemmeside: http://www.eurofins.no
Organisasjonen tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17043:2010
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling Moss
Møllebakken 50
1538 Moss