Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 202

St. Olavs hospital HF

Laboratoriemedisinsk klinikk. Avdeling for klinisk farmakologi

Prof. Brochs gt.6
7030 Trondheim

Telefon: Tlf: 72 81 91 00
E-post: dejana.todorovic@stolav.no
Hjemmeside: http://www.stolav.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for klinisk farmakologi
Prof. Brochs gt.6
7030 TrondheimPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metadon_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
7-aminoflunitrazepam, 7-aminoklonazepam, 7-aminonitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7AMINO_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Kodein, Morfin, Etylmorfin, Oksykodon, 6-monoacetylmorfin (6-MAM), Morfin-3-glukuronid (M3G), Morfin-6-glukuronid (M6G), Kodein-6-glukuronid (K6G)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Amfetamin, Metamfetamin, MDA, MDMA, Ritalinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RITAMF_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Alprazolam, Flunitrazepam, Klonazepam, Lorazepam, Nitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BenzoLD_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Ciklosporin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IMMSUP_CYA
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Everolimus, Takrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
IMMSUP_ET
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Desmetyldiazepam, Diazepam, Midazolam, Oksazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BenzoHD_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod
Parameter
Fosfatidyletanol (PEth)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PEth_B
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Blod, serum
Parameter
Zopiklon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Zopiklon_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Plasma
Parameter
Rivaroksaban Apiksaban Edoksaban
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ANTIKOAG_P
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Kodein, Morfin, Etylmorfin, Oksykodon, Morfin-3-glukuronid (M3G), Morfin-6-glukuronid (M6G), Kodein-6-glukuronid (K6G), 6-monoacetylmorfin (6-MAM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Opiater_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Citalopram (R+S), Escitalopram (S)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kircitcc_S
Merknad
SFC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Alprazolam, Flunitrazepam, Klonazepam, Lorazepam, Nitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BenzoLD_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Desmetyldiazepam, Diazepam, Midazolam, Oksazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
BenzoHD_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Ziprasidon, Paroksetin, Haloperidol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ZIPAHA_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Buprenorfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Buprenorfin_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Ritalinsyre, Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MDA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
RITAMF_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Metadon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metadon_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Lamotrigin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAMPA
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Zolpidem, Ketobemidon, Amisulprid, Mianserin, Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi2_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Lakosamid, Brivaracetam, Rufinamid, Etosuksimid, Perampanel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LABREP_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Teofyllin Koffein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KOFTE_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Zolpidem, Ketobemidon, Amisulprid, Mianserin, Tramadol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi2_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Benzoylekgonin, Fentanyl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Multi1_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Para
Merknad
DRI AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Valp
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Digitoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Digit
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Flekainid, Fluoksetin, Norfluoksetin, Sertralin, Klorprotiksen, Vortioksetin, Aripiprazol, Dehydroaripiprazol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Skvaff_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Li
Merknad
Fotometri AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Fenobarbital
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Feno
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Levetiracetam, Topiramat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LeveTop_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Deksamfetamin (D), Levoamfetamin (L)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kiramf_S
Merknad
SFC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Pregabalin Gabapentin OH-Bupropion
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PreGaBu_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Sertindol Moklobemid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MOSER
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Perfenazin Flupentisol Zuklopentiksol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LDN
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Alimemazin Amitriptylin Atomoksetin Dokseptin Desmetyldoksepin Fluvoksamin Klomipramin Desmetylklomipramin Levomepromazin Nortriptylin Trimipramin Duloksetin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ALFATCAD
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Fenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Feny
Merknad
CEDIA AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Serum
Parameter
Risperidon, Paliperidon (hydroksyrisperidon), Venlafaksin, O-desmetylvenlafaksin (ODMV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Rispvenla_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Klozapin, Mirtazapin, Quetiapin (kvetiapin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kloqum_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Olanzapin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Olanzapin_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin, Karbamazepinepoksid, Likarbazepin, Zonisamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
KOZ_S
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Serum, blod
Parameter
Etylenglykol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Etylenglykol
Merknad
GC-MS
Objekt
Serum, blod, urin
Parameter
Metanol, Etanol, Isopropanol, Aceton
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ALK_HS_metode_2
Merknad
GC-FID
Objekt
Serum, blod, urin
Parameter
Metanol, Etanol, Isopropanol, Aceton
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ALK_HS_metode_1
Merknad
GC-FID
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Mykofenolsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
LAMPA
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Deksamfetamin (D), Levoamfetamin (L)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kiramf_U
Merknad
SFC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Gammahydroksy- smørsyre (GHB)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
GHB_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Etylglukuronid (uspesifikk)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EtG
Merknad
DRI AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Urin
Parameter
Oksazepam OH-alprazolam Desmetyldiazepam Etylmorfin Fentanyl MDA PMMA Buprenorfin 6-monoacetylmorfin (6-MAM) Tapentadol Ketobemidon Temazepam Delorazepam Lorazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode2_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Benzoylekgonin (kokain), Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, 7-aminonitrazepam, Ritalinsyre, Pregabalin, Zopiklon, Ketamin, Petidin, Tramadol, O-desmetyltramadol, Zolpidem, Metadon, Kodein, Morfin, Morfin-3-glukuronid (M3G), Morfin-6-glukuronid (M6G), Oksykodon, Kodein-6-glukuronid (K6G), 7-aminoklonazepam, 7-aminoflunitrazepam
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Metode1_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
THCA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
THCA_U
Merknad
LC-MSMS
Objekt
Urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Krea
Merknad
DRI AU680 (Auto-analyzer)
Objekt
Urin
Parameter
Etylsulfat, Etylglukuronid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
EtGEtS_U
Merknad
LC-MSMS
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Urinpøver
Parameter
For misbruksanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Kvalitetshåndbok Kap om prøvetaking/ EQS prosedyre 23206
Merknad
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Alle analyseprinsipper / teknikker som er registrert under klinisk farmakologi (M04) Prosedyre for FA: IDlogg: 29397
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.