Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 197

Sykehuset i Vestfold HF

Klinikk Medisinsk Diagnostikk

Postboks 2168 Postterminalen
3103 Tønsberg

Telefon: 33 34 30 50 / 33 34 39 42
E-post: brukerkontakt.lab@siv.no
Hjemmeside: http://www.siv.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Klinikk Medisinsk Diagnostikk, Larvik
Greveveien 16
3257 LarvikPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
ABO/D-typing med serumkontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
703
Merknad
Hemagglutinasjon (saltvannsteknikk-gelkort, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
023c
Merknad
Fotometrisk metode Hemocue
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Oppbevaring og utlevering av trombocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
822
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Oppbevaring og utlevering av virusinaktiverte plasmaprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
840
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Oppbevaring og utlevering av erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
823
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
810
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Registrering, prøveutvalg og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
800
Merknad
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
725
Merknad
Hemagglutinasjon (indirekte antiglobulinteknikk-gelkort, manuelt)
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
060
Merknad
Clot metode. STA Satellite
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
021
Merknad
Flowcytometri, optisk måling, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (Ery)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
022
Merknad
Flowcytometri, impedansemåling, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
023
Merknad
Fotometrisk metode Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt-volumfraksjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
024
Merknad
Impedansemåling Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
025
Merknad
Impedansemåling Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
026
Merknad
Kalkulert verdi, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
027
Merknad
Kalkulert verdi, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
028
Merknad
Flowcytometri Impedanse/optisk Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Neutrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
029
Merknad
Flowcytometri Fluorescens Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Monocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
030
Merknad
Flowcytometri Fluorescens Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Lymfocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
031
Merknad
Flowcytometri Fluorescens Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Eosinofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
032
Merknad
Flowcytometri Fluorescens Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Basofil granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
033
Merknad
Flowcytometri Fluorescens Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
034
Merknad
Flowcytometri Fluorescens Sysmex
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
111
Merknad
Indirekte ISE Cobas c111
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110
Merknad
Indirekte ISE Cobas e111
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
086
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas c111
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
080
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas c111
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
213
Merknad
Immunturbidimetri Cobas c111
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi, immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D06950 D06953 D07068 D07100 D06981
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Medisinsk biokjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: 24867 Akkreditert omfang ID: D09619
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som allerede er inkludert i laboratoriets akkrediteringsomfang
Den administrative/geografiske enheten:
Klinikk Medisinsk Diagnostikk, Sandefjord Sandefjord Medisinske senter
Bugårdsgata 9b
3208 SandefjordPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
023c
Merknad
Fotometrisk metode Hemocue
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
810
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Registrering, prøveutvalg og godkjenning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
800
Merknad
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi, immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D06950 D06953 D07068 D07303 D07100
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon
Den administrative/geografiske enheten:
Klinikk Medisinsk Diagnostikk, Tønsberg
Halfdan Wilhelmsens Allé 17
3103 TønsbergPermanent laboratorium
M01 Immunologi og transfusjonsmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Fya-Fyb-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
742
Merknad
Hemagglutinasjon (Indirekte antiglobulinteknikk gelkort, IH500/IH1000/manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Jka - Jkb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
743
Merknad
Hemagglutinasjon (Enzymteknikk gelkort, IH500/IH-1000/manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
MN typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
746
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk glass, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Lea - Leb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
748
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk glass, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
S-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
749
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk glass, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D) - typing med IAT gel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
712
Merknad
Hemagglutinasjon (Indirekte antiglobulinteknikk gelkort, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Kpa- og Lua-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
754
Merknad
Hemagglutinasjon (Indirekte antiglobulinteknikk glass, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Lille-s-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
753
Merknad
Hemagglutinasjon (Indirekte antiglobulinteknikk glass, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
P1-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
747
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk glass, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Cw-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
755
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk glass, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Lea - Leb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
735
Merknad
Hemagglutinasjon (Enzymteknikk gelkort, IH-500/IH1000/manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
ABO-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
700
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk glass, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
ABO/D-typing med serumkontroll
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
703
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk gelkort IH500/1000/manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
ABO/D-typing av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
704
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk gelkort IH500/IH1000/manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
ABO/D-typing og DAT på navlestrengsblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
701
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk/Direkte antiglobulinteknikk gelkort, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D)-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
710
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk glass, IH500/IH1000/manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Rh-fenotyping og K-typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
713
Merknad
Hemagglutinasjon, (Saltvannsteknikk gelkort, IH500/IH1000/manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulintest (DAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
721
Merknad
Hemagglutinasjon (Direkte antiglobulinteknikk gelkort, IH 500/manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulintest, anti- IgG og anti- C3d
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
722
Merknad
Hemagglutinasjon (Direkte antiglobulinteknikk gelkort, IH 500/manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Jka - Jkb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
744
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk glass, manuelt)
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
023c
Merknad
Fotometrisk metode Hemocue
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Fremstilling av erytrocyttkonsentrat, plasma og buffycoat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
820
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
810
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Oppbevaring og utlevering av erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
823
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Fremstilling av trombocyttkonsentrat fra buffycoat (BC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Oppbevaring og utlevering av trombocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
822
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Oppbevaring og utlevering av virusinaktiverte plasmaprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
840
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Registrering, prøveutvalg og godkjenning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
800
Merknad
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
725
Merknad
Hemagglutinasjon (Indirekte antiglobulinteknikk gelkort, IH500/IH1000/manuelt)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Antistoff-identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
729
Merknad
Indirekte antiglobulinteknikk og enzymteknikk gelkort, IH500/IH1000/manuelt)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Forlikelighetsprøver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
732
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk og indirekte antiglobulinteknikk gelkort, IH500/IH1000/manuelt)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Forlikelighetsprøver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
733
Merknad
Hemagglutinasjon (Saltvannsteknikk og indirekte antiglobulinteknikk glass, manuelt)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Titrering av blodtype-antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
728
Merknad
Hemagglutinasjon (Indirekte antiglobulinteknikk gelkort, manuelt)
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Antistoffidentifikasjon med modifisert IAT/PEG i gelteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
734
Merknad
Hemagglutinasjon, (Indirekte antiglobulinteknikk/PEG gelkort, manuelt)
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervixcytologisk materiale
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D09416, D19154
Merknad
Diagnostikk av væskebasert cervixcytologi
Objekt
Vev fra lunge
Parameter
Kreftdiagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
09501, 22894
Merknad
Makrobeskjæring, mikroskopering
Objekt
Vev fra mammae
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10074, 20106
Merknad
Makrobeskjæring, mikroskopering
Objekt
Vev fra prostata
Parameter
Diagnosefastsettelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10080, 22896
Merknad
Makrobeskjæring, mikroskopering
Objekt
Vev fra tykktarm og endetarm
Parameter
Kreftdiagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10081, 20406, 12580
Merknad
Makrobeskjæring, mikroskopering
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fiksert vev
Parameter
Fremstilling av snitt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D10358, D16738, D10360, D09545, D21706, D09544
Merknad
Fremføring, innstøping og snitting
Objekt
Parafininnstøpt vev
Parameter
IHC med antistoff: Se detaljer hos organisasjon.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
09964, 11902, 15691, 09965, 15693, 22260, 24118
Merknad
IHC BenchMark Ultra
Objekt
Parafininnstøpt vev
Parameter
Inform Her2 Dual ISH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15693
Merknad
ISH BenchMark Ultra
Objekt
Parafininnstøpt vev
Parameter
Rutinefarge
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D27177
Merknad
HES, Tissue-Tek Prisma Plus fargemaskin med film
Objekt
Parafininnstøpt vev
Parameter
Spesialfarger
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D16984 D09990 D09991
Merknad
BenchMark Special Stain
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cytologisk materiale fra lunge
Parameter
Preparering og farging av lungecytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19611, 21384, 17325, 09412, 09452, 16935
Merknad
ThinPrep 2000, Papanicolaous fargemetode, May Grűnewald Giemsa, Colorrapid, celleblokk
Objekt
Væskebasert cytologi
Parameter
Fremstilling og farging av væskebasert urincytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D21384 D17325
Merknad
ThinPrep 5000 med T5 Autoloader Papanicolaous fargemetode
Objekt
Væskebasert cytologi
Parameter
Fremstilling og farging av væskebasert cervixcytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D15688 D17325 D09416 D19154
Merknad
ThinPrep 5000 med T5 Autoloader Papanicolaous fargemetode
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cellemateriale, cervix
Parameter
HPV-status
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18617 18687
Merknad
Sanntids-PCR Cobas 4800
Objekt
Parafininnstøpt formalinfiksert vevsmateriale og cytologisk materiale med tumor
Parameter
Somatiske basesubstitusjoner, små duplikasjoner, delesjoner og insersjoner samt fusjonsgener relevant for solid tumor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D16097, D24592, D24816, D24818, D24854, D26226
Merknad
Dypsekvensering 52 gener (Oncomine Focus, Thermo Fisher Scientific)
Objekt
Parafininnstøpt formalinfiksert vevsmateriale, cytologisk materiale, ekstrahert DNA fra parafininnstøpt vev (eluat)
Parameter
EGFR-, KRAS-, NRAS-, BRAF-mutasjonsstatus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22547 21748 21758
Merknad
Real time PCR Idylla
Objekt
Parafininnstøpt formalinfiksert vevsmateriale, ekstrahert DNA fra parafininnstøpt vev (eluat)
Parameter
Mikrosatellitt instabilitetstest (MSI)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24693
Merknad
PCR-basert test med smeltepunktsanalyse Idylla
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
287
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Vankomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
297
Merknad
Immunkjemisk kompetitiv, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
298
Merknad
Immunkjemisk kompetitiv, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
293
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
281
Merknad
Immunkjemisk kompetitiv, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Salicylat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
288
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
B neutrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
029
Merknad
Flowcytometri, fluorescense, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Monocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
030
Merknad
Flowcytometri, fluorescense, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Lymfocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
031
Merknad
Flowcytometri, fluorescense, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Eosinofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
032
Merknad
Flowcytometri, fluorescense, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
B Basofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
033
Merknad
Flowcytometri, fluorescense, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter (Lkc)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
021
Merknad
Flowcytometri, optisk måling, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter (Ery)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
022
Merknad
Flowcytometri, impedansemåling, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
023
Merknad
Fotometrisk metode Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytt-volum-fraksjon (EVF)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
024
Merknad
Impedansemåling, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
025
Merknad
Impedansemåling, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
026
Merknad
Kalkulert verdi, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
027
Merknad
Kalkulert verdi, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
028
Merknad
Flowcytometeri, impedanse/optisk måling, Sysmex
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
090
Merknad
Tosoh G8 (HPLC) Ionebyttekromatografi
Objekt
Blod
Parameter
Retikulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
034
Merknad
Flowcytometri, optisk måling, Sysmex
Objekt
Plasma
Parameter
APPT (aktivert partiell tromboplastin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
061
Merknad
Clot-metode STA-R
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
062
Merknad
Clot-metode STA-R
Objekt
Plasma
Parameter
Ammoniakk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
088
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
060
Merknad
Clot-metode STA-R
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
063
Merknad
Immunturbidimetri STA-R
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
223
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
TIBC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
219
Merknad
Immunturbidimetrisk måling av transferrin Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
S/P SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
264
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
S/P Testostreron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
265
Merknad
Immunkjemisk kompetetive, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
S/P Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
266
Merknad
Immunkjemisk kompetetive, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
TRAS
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
263
Merknad
Immunkjemisk kompetitiv, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
ACE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
188
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Aktivt B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
144
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
beta HCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
254
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
216
Merknad
Immunturbidimetrisk Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
215
Merknad
Immunturbidimetrisk Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
217
Merknad
Immunturbidimetrisk Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
212
Merknad
Immun-turbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Pancreasamylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
191
Merknad
Enzymaktivitetsmåling Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fritt T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
251
Merknad
Immunokjemisk kompetitive, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
252
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
222
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
257
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
258
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
α1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
214
Merknad
Atellica NEPH
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
250
Merknad
Immunkjemisk kompetitive, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Osmolalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
113
Merknad
A2O Osmometer frysepunkts-depresjon
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
141
Merknad
Immunkjemisk kompetitiv, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
256
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
260
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
290
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
140
Merknad
Immunkjemisk kompetitve, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
224
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
225
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
S/P Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
233
Merknad
Immunturbidimetrisk Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
080
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
081
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
082
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bilirubin (total)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
083
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
086
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
110
Merknad
Indirekte ISE Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
111
Merknad
Indirekte ISE Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
114
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
115
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
117
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
143
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
160
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
161
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
180
Merknad
Enzymaktivitetsmåling, Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
181
Merknad
Enzymaktivitetsmåling, Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
182
Merknad
Enzymaktivitetsmåling, Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
183
Merknad
Enzymaktivitetsmåling, Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
184
Merknad
Enzymaktivitetsmåling, Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Totalprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
210
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
211
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
213
Merknad
Immunturbidimetrisk Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin-T
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
129
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
185
Merknad
Enzymaktivitetsmåling, Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
259
Merknad
Immunokjemisk kompetitive, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LDL-kol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
163
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Myoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
231
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Prokalsitonin (PCT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
228
Merknad
Sandwich metode, ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
D-vitamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
262
Merknad
Immunkjemisk kompetitiv, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
112
Merknad
Indirekte ISE Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
162
Merknad
Enzymatisk fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
255
Merknad
Immunkjemisk kompetitiv, ECL Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
261
Merknad
Sandwich metode. ECLIA Cobas 8000
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Aerobe hurtigvoksende gram negative staver
Parameter
Identifikasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B04
Merknad
Biokjemisk Vitek 2
Objekt
Aerobe hurtigvoksende gram negative staver
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B05
Merknad
Turbidimetri Vitek 2
Objekt
Bakterie og gjærsoppkolonier
Parameter
Identifikasjon av bakterier og gjærsopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B16
Merknad
Massespektrometri Maldi-Tof MS
Objekt
Bakteriekolonier, feces
Parameter
Enteropatogen E.coli, EHEC-lost shiga toxin (eaeA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G17
Merknad
Real-time PCR, Egenutviklet Panther Fusion
Objekt
Bakteriestamme
Parameter
Resistensbestemmelse buljongfortynning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B02
Merknad
Buljongfortynning ComASP Colistin
Objekt
Bakteriestammer
Parameter
Resistensbestemmelse agardiffusjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B01
Merknad
Fenotypisk
Objekt
Blodkultur
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B07
Merknad
Dykning,vurdering og identifikasjon Bactec FX.
Objekt
Bronkialskyllevæske, pleuravæske, indusert sputum, biopsi
Parameter
Pneumocyctis jiroveci
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G36
Merknad
RT-PCR Panther Fusion
Objekt
Ekspektorat, skyllevæske, BAL, lungebiopsi
Parameter
Legionella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G34
Merknad
RT-PCR Panther Fusion
Objekt
Feces
Parameter
Clostridioides difficile
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B25
Merknad
Membran enzyme immunoassaytest. Kombinert antigen- og toksinpåvisning
Objekt
Feces
Parameter
Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, EHEC, EPEC,EIEC, Vibrio, Aeromonas og Plesiomonas
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B22
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering/identifikasjon
Objekt
Feces
Parameter
EHEC subtyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G39
Merknad
Real-time PCR Egenutviklet LightCycler
Objekt
Feces
Parameter
Cryptosporidium, Entamoeba histolytica og Giardia lamblia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G28
Merknad
Real-time PCR Kvalitativ Egenutviklet Panther Fusion
Objekt
Feces
Parameter
Clostridioides difficile
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G26
Merknad
Real-time PCR Kvalitativ Cepheid GeneXpert
Objekt
Feces, bakteriekolonier
Parameter
Yersinia, Campylobacter, shigella/EIEC, og Salmonella
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G27
Merknad
Real-time PCR Kvalitativ Egenutviklet Panther Fusion
Objekt
Feces, bakteriekolonier
Parameter
Enterotoksigen E.coli, Enterohemoragisk E.coli, Enteroaggregativ E.coli
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G10
Merknad
Real-time PCR, Egenutviklet Panther Fusion
Objekt
Hudavskrap, hår og negler
Parameter
Dermatofytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G32
Merknad
Real-time PCR Kvalitativ Egenutviklet LightCycler
Objekt
Leddvæske
Parameter
Borrelia
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G35
Merknad
RT-PCR Panther Fusion
Objekt
Materiale fra genitalia, rektum nyfødt, foster o.l
Parameter
Betahemolytiske streptokokker gr.B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B20
Merknad
Dyrkning på selektivt kromogent medium, manuell vurdering/ identifikasjon
Objekt
Materiale fra hud, bløtdeler, knokler, ledd, indre organer, hulrom og fremmedlegemer
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B18
Merknad
Begrensing: med unntak av materiale fra luftveier, bihuler, munn, øre, øye, urogenitale slimhinner, urin, blod, spinalvæske og feces
Objekt
Materiale fra luftveier, bihuler, munn, øre og øye
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B17
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering/identifikasjon
Objekt
Materiale fra nedre luftveier
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B21
Merknad
Mikroskopi
Objekt
Materiale fra urogenitale slimhinner
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B19
Merknad
Dyrkning og manuell vurdering/identifikasjon
Objekt
Nasofarynks- og halssekret, ekspektorat
Parameter
Chlamydophila pneumoniae / Mycoplasma pneumoniae Bordetella pertussis/ Bordetella parapertussis/ Bordetella holmesii
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G02
Merknad
Real-time PCR, Egenutviklet Light Cycler Panther Fusion
Objekt
Sekret fra rectum, urin, sår
Parameter
ESBL-produserende gram negative staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B11
Merknad
Dyrkning, screening
Objekt
Sekret fra rektum, urin, sår
Parameter
Vancomycinresistente enterokokker (VRE)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B12
Merknad
Dyrkning, screening
Objekt
Sekret/ overflateprøver
Parameter
Meticillinresistente Stafylokokker
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G07
Merknad
PCR GeneXpert
Objekt
Sekret/ overflateprøver og bakterieisolater
Parameter
Meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B13
Merknad
Dyrkning, screening
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B08
Merknad
Dykning,vurdering og identifikasjon
Objekt
Urin
Parameter
Legionella pneumophila antigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B15
Merknad
Immun-kromatografisk membran test. Binax NOW
Objekt
Urin
Parameter
Urinveis patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B03
Merknad
Dyrkning, vurdering og identifikasjon
Objekt
Urin
Parameter
Pneumokokkantigen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B14
Merknad
Immun-kromatografisk membran test Binax NOW
Objekt
Urin på dyppagar / uricult
Parameter
Urinveis patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B09
Merknad
Dyrkning, vurdering og identifikasjon
Objekt
Urin, sekret fra genitalia
Parameter
Mycoplasma genitalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G14
Merknad
APTIMA Kvalitativ. Panther
Objekt
Urin, sekret fra genitalia
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G19
Merknad
APTIMA Kvalitativ Panther
Objekt
Urin, sekret fra genitalia, bakteriekolonier
Parameter
Neisseria gonorrhoeae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G20
Merknad
Real-time PCR, kvalitativ Egenutviklet Panther Fusion
Objekt
Urin. Sekret fra genitalia
Parameter
Chlamydia trachomatis
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G15
Merknad
APTIMA Kvalitativ, Panther
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Enterovirus/Parechovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G41
Merknad
Real-time PCR egenutviklet Panther Fusion
Objekt
Feces
Parameter
Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, Sapovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G01
Merknad
Real-time PCR, Egenutviklet Panther Fusion
Objekt
Nasofarynks- og halssekret
Parameter
SARS-CoV-1-2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G37
Merknad
Singleplex real-time PCR, LightCycler (Luna RT-PCR)
Objekt
Nasofarynks- og halssekret, ekspektorat
Parameter
Influensa A Influensa B Parainfluensa 1, 2, 3, 4 SARS-CoV-1-2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G04
Merknad
Multiplex real-time PCR, Egenutviklet. LightCycler Panther Fusion
Objekt
Nasofarynks- og halssekret, ekspektorat
Parameter
RS-virus hMPV Rhinovirus Adenovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G05
Merknad
Real-time PCR Kvalitativ Egenutviklet LightCycler Panther Fusion
Objekt
Plasma
Parameter
CMV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G11
Merknad
APTIMA kvantitativ Panther Fusion
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G33
Merknad
APTIMA Kvantitativ Panther/Panther Fusion
Objekt
Spinalvæske, biopsi, spytt, urin
Parameter
CMV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G40
Merknad
Real-time PCR kvalitativ LightCycler
Objekt
Spinalvæske, vesikkelinnhold, øye, sekret fra slimhinne
Parameter
HSV (Herpes 1 og 2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G21
Merknad
Real-time PCR, kvalitativ Egenutviklet Light Cycler
Objekt
Spinalvæske, vesikkelinnhold, øye, sekret fra slimhinne
Parameter
VZV (Varizella)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G22
Merknad
Real-time PCR, kvalitativ Egenutviklet Light Cycler
Objekt
Spinalvæske, øye, annet prøvematerial
Parameter
Adenovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G16
Merknad
Real-time PCR Kvalitativ Egenutviklet LightCycler
Objekt
Urin, sekret, plasma og spinalvæske
Parameter
Entero- og Parechovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G06
Merknad
Real-time PCR, Egenutviklet Light Cycler
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Feces
Parameter
Mark og egg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
B23
Merknad
Mikroskopi
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
TB IGRA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S48
Merknad
CLIA Liason
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG Borrelia IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S12
Merknad
CLIA Liason
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Borrelia IgG Borrelia IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S17
Merknad
Immunoblot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti HBcII
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S04
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti HBs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S05
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HBeAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S06
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti HBe
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S07
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HAV Ab IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S08
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HAV Ab IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S09
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Syfilis TP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S10
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CMV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S18
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CMV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S19
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S20
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S21
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S22
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Varicella Zoster IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S43
Merknad
CLIA Virclia
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Helicobacter Pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S44
Merknad
CLIA Liason
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti TBE IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S23
Merknad
CLIA, VirClia
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti TBE IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S24
Merknad
CLIA, VirClia
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bordetella pertussis Toxin IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S41
Merknad
CLIA Virclia
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr EBNA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S45
Merknad
ECLIA, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr VCA IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S47
Merknad
ECLIA, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Epstein-Barr VCA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S46
Merknad
ECLIA, Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HCV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S42
Merknad
Immunoblot
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Mononukleose IgM heterofile antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S29
Merknad
Hurtigtest Clearview IM II
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S40
Merknad
CLIA Virclia
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S39
Merknad
CLIA Virclia
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV Ag/Ab Combo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S01
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S02
Merknad
ECLIA Cobas e801
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HBsAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S11
Merknad
ECLIA Cobas e801
M1690 Medisinsk mikrobiologi, annet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Laktoseintoleranse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G30
Merknad
Real-Time PCR LightCycler
Objekt
Blod
Parameter
Hemokromatose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G31
Merknad
Real-Time PCR LightCycler
Objekt
Fullblod EDTA/ACD
Parameter
HLA-B27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
G09
Merknad
Real-time PCR, Egenutviklet Light Cycler
Objekt
Serum
Parameter
Anti MPO (ANCA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S28
Merknad
CIA BioFlash
Objekt
Serum
Parameter
Anti PR3 (ANCA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S27
Merknad
CIA BioFlash
Objekt
Serum
Parameter
Antinucleære antistoffer (ANA), Subspesifisiteter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S38
Merknad
CIA Bio-Flash
Objekt
Serum
Parameter
Antinucleære antistoffer (ANA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S37
Merknad
CIA Bio-Flash
Objekt
Serum
Parameter
RF IgM (reumatoid faktor)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S35
Merknad
CIA, Bio-Flash
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti CCP IgG antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
S36
Merknad
CIA, Bio-Flash
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient og blodgiver
Parameter
Blod til analyser (biokjemi, mikrobiologi, immunologi & transfusjonsmedisin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
D06950 D06953 D06981 D07068 D07100
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon.
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Celle- og vevsmateriale
Parameter
Fremstilling, fargemetoder, immunhistokjemi og analyser innen molekylærpatologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under histopatologi (M0210), cytopatologi (M0230) og molekylærpatologi (M0250).Prosedyre for FA: 24867 Akkreditert omfang: ID D19518
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som allerede er inkludert i laboratoriets akkrediteringsomfang
Objekt
Celle- og vevsmateriale
Parameter
Diagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Diagnostikk akkreditert under patologi (M02) Prosedyre for FA: 24867 Akkreditert omfang: ID. 19518
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som allerede er inkludert i laboratoriets akkrediteringsomfang
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Medisinsk biokjemiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: 24867 Akkreditert omfang ID: D09619
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som allerede er inkludert i laboratoriets akkrediteringsomfang
Objekt
Luftveisprøver Biopsier og vev Kroppssekreter Kroppsvæsker Bakterie- og gjærsoppstammer Fremmedlegemer Hudavskrap, hår, negler
Parameter
Bakterier Virus Sopp Parasitter Antistoffer Antigener Humane gener/mutasjoner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) Prosedyre for FA: 24867 Akkreditert omfang ID : D15998
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som allerede er inkludert i laboratoriets akkrediteringsomfang