Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 191

Akershus universitetssykehus HF

Diagnostikk og teknologidivisjon

Postboks 1000,
1478 Lørenskog

Telefon: 67960000
E-post: Postmottak@ahus.no
Hjemmeside: http://www.ahus.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Sykehusveien 27
1474 NordbyhagenPermanent laboratorium
M1610 Medisinsk mikrobiologi, bakteriologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Abscessmateriale og puss
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26010
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Bakterie- & soppkulturer (renkultur)
Parameter
Identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24535
Merknad
Massespektrometri MaldiTof
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13889
Merknad
Agardiffusjon
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25905
Merknad
MIC-bestemmelse ved agargradientdiffusjon
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
VRE (Vancoresistente enterokokker VAN A/B)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28080
Merknad
Real-Time Polymerase Chain Reaction som amplifiserer de definerte DNA-sekvensene med fluorometrisk deteksjon
Objekt
Bakteriekultur
Parameter
Resistensbestemmelse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34981
Merknad
MIC-bestemmelse ved mikrobuljongfortynning
Objekt
Bakteriekultur, materiale fra nese, hals, perineum, sår og innstikksted, fremmedlegemer anriket i PHMB-buljong
Parameter
MRSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22265
Merknad
Sanntids-PCR Stratagene Aria DX
Objekt
Bihulesekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20757
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Blodkultur
Parameter
Patogene bakterier og sopp.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24683
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Bronkialskyllevæske
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25915
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
CVK og intravasale katetre
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11704
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Dialysevæske
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11702
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Drensvæske
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25884
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Ekspektorat
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25885
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25815
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Fæces
Parameter
Clostridium difficile, toksinproduserende
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29654, 29652
Merknad
Påvisnins av GDH fulgt av påvisning av genområde spesifikt for toksinproduksjon
Objekt
Fæces
Parameter
Tarmpatogene bakterier; Salmonella spp, Shigella spp, Campylobacter spp, Yersinia spp, EHEC, EIEC, EPEC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26593
Merknad
Sanntids-PCR (RIDA®GENE (R-Biopharm AG, Aria DX)
Objekt
Hals, tonsiller
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25947
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Humant materiale, alvorlige infeksjoner
Parameter
Direkte påvisning av bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11830, 11827
Merknad
Lys- og fluorescensemikroskopi
Objekt
Luftveismateriale
Parameter
Syrefaste staver
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23670
Merknad
Fluorescensmikroskopi
Objekt
Luftveismateriale
Parameter
Patogene bakterier; C. pneumoniae, M. pneumoniae, B. pertussis, B. parapertussis, B. holmesii
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26243
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Materiale fra genitalia, rektum, nyfødt og foster
Parameter
Betahemolytiske streptokokker gruppe B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18287
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Materiale fra nese, hals, perineum, sår, innstikkssted fremmedlegemer og urin anriket i PHMB-buljong
Parameter
Methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24059
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse. Må sees i sammenheng med PCR metode EQS 22265
Objekt
Materiale fra rektum, fæces, sår, innstikkssted fremmedlegemer, urin eller fra pågående infeksiøs prosess
Parameter
ESBL-produserende Gram negative stavbakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21956
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Nese- og nasofarynkssekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25945
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Obduksjonsprøver
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11740
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Sekret, urin, bakteriekultur
Parameter
Gonokokk bekreftelses PCR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24996
Merknad
Real time PCR med TaqMan prober benytter ett primersett og en probe merket med to fluoroforer.
Objekt
Sterile kroppsvæsker
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25948
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Sårsekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25914
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Trakealsekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25885
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Underlivsprøver
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25943
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Urin
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24634
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Urin, cervix, vagina, urethra, anus og hals
Parameter
CT (Chamlydia trachomatis) /NG (N. ghonhorreaea)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41187
Merknad
Kvalitativ sanntid deteksjon av Chlamydia trachomatis (CT)/ Neisseria gonorrhoeae (NG) DNA ved real-time RT-PCR.
Objekt
Vevsbiter, biopsier
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20760, 25944
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Øresekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25953, 25954
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
Objekt
Øyesekret
Parameter
Patogene bakterier og sopp
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25955
Merknad
Dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse
M1640 Medisinsk mikrobiologi, virologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Rota- adeno-, noro- og astrovirus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26593
Merknad
Sanntids-PCR (RIDA®GENE (R-Biopharm AG, Aria DX)
Objekt
Luftveismateriale
Parameter
Patogene virus; Influensa A & B, Parainfluensa 1, 2, 3 & 4, RSV A & B, H1N1 & hMPV, Adenovirus, Rhinovirus, Sars-Cov-2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26243
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Plasma
Parameter
HCV (Hepatitt C RNA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23384
Merknad
Påviser direkte forekomst av hepatitt C virus (HCV) RNA, genotype 1-6 i humant blod. Prosedyren er fullautomatisert. Testen er basert på tre hovedprosesser: 1) prøvepreparering for å isolere HCV-RNA, 2) revers transkripsjon av mål-RNA for å generere komplementær DNA (cDNA) og 3) real-time PCR-amplifikasjon av mål-cDNA og deteksjon av splittede dobbelmerkede og målspesifikke oligonukleotiddeteksjonsprober.
Objekt
Sekret, vesikkelinnhold
Parameter
HSV (Herpes simplex 1 og 2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41296
Merknad
Kvalitativ påvisning av Herpes simplex 1 og 2 virus med in house real time PCR med bruk av TaqMan prober med en reporter og en quencher festet til proben.
Objekt
Sekret, vesikkelinnhold
Parameter
VZV (Varicella zoster)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21890
Merknad
Kvalitativ in-house real time PCR med bruk av TaqMan prober.
M1650 Medisinsk mikrobiologi, parasittologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fæces
Parameter
Patogene parasitter: Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26593
Merknad
Sanntids-PCR (RIDA®GENE (R-Biopharm AG, Aria DX)
Objekt
Urin, fæces
Parameter
Patogene parasitter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11865
Merknad
Lysmikroskopi
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen medisinsk mikrobiologi (M16)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Blodtapping Gardermoen
LHL-sykehuset,
Ragnar Strøms Veg 10
2067 JessheimPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Transport/forsendelse og mottak av blod og blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5721
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4007, 3676
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12577
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Transport, forsendelse av blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42562
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Bestilling/mottak/oppbevaringav blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42570
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Kriseutlevering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30319
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Utlevering erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5637
Merknad
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blodprøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1228
Merknad
Kapillær eller venøs punksjon på poliklinikk & sengeposter. Utført av laboratoriets personale.
Den administrative/geografiske enheten:
Blodtapping Lillestrøm
Helsebygget
Dampsagsveien 2-4
2000 LillestrømPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Transport/forsendelse og mottak av blod og blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5721
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4007, 3676
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12577
Merknad
Den administrative/geografiske enheten:
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Nordbyhagen
Sykehusveien 27
1474 NordbyhagenPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; P1, Lea, Leb, Lua, Lub, k, Kpa, Kpb, Jka & Jkb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2836
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
DAT, spesifikt DAT & DAT nyfødte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5048, 18927
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2869
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Forlik, enkle og utvidete
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9201
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulintest (DAT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40322 35406 38290
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
D svak/D VI
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35406 38290
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, screening og identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39597
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; ABO, Rh(D), nyfødte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35406 38290
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Rh(D) typing; (D svak/DVI)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32412
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping: Anti- AI
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9358
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; ABO & Rh(D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33303 38290
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; ABO & Rh(D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2791
Merknad
Bioplater, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; ABO, Rh(D) & DAT, nyfødte
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18927
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; Rh(D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4483
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping; A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2868
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, screening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15764
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert & manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15768
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert & manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4486
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, identifisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4489
Merknad
Gelteknikk med PEG, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantistoff, absorpsjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4231
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; M, N, S, s, Fya & Fyb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2837
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; S, s, Fya & Fyb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32412 38290
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert & manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; Lea, Leb, Jka, Jkb & Cw typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2833
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; M & N typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2835, 2841
Merknad
Gelteknikk og glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; Jka & Jkb typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32414 38290
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert & manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener; Rh-fenotyping & K-typing (DAT pos pasienter)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2828
Merknad
Gelteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Forlik, enkle og utvidet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39723 40163
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtypeantigener, Rh-fenotyping og K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39067
Merknad
Kolonneteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping M
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39149
Merknad
Kolonneteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping P1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28168
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Blodtyping Lua og Kpa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40228
Merknad
Kolonneteknikk, manuell metode
Objekt
Plasma
Parameter
Titrering av blodtypeantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5038 38290
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4007, 3676
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12577
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av blodkomponenter ved afereseteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3622
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodprodukter fra blodgivere
Parameter
Frigivelse av blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3761, 29667
Merknad
Objekt
Blodkomponenter, aferese-fremstilt
Parameter
Produksjon/behandling av trombocyttkonsentrat, aferese
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3126, 17437
Merknad
Objekt
Full-blod fra blodgivere
Parameter
Produksjon av blodkomponenter; Plasma til fraksjonering SAGMAN-erytrocytter Trombocytter fra interimkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3128, 3126, 28683, 28747, 32460
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod & blodkomponenter
Parameter
Frigivelse, oppbevaring og utlevering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20600, 29464, 5637, 4629, 5090, 5734, 5739
Merknad
Mottak og oppbevaring av blod & blodkomponenter. Utlevering av erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat, octaplasma, immunoglobuliner og protrombinkompleks
Objekt
Blod & blodkomponenter
Parameter
Transport & forsendelse mellom tappestasjoner / produksjonssted
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9627, 9247, 9195
Merknad
Objekt
Blod & blodkomponenter
Parameter
Kriseutlevering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23221
Merknad
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Bestråling av blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29151
Merknad
Røntgenstråling RayCell
Objekt
Bodkomponenter
Parameter
Pakking og forsendelse av plasma til fraksjonering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17702, 42733
Merknad
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HLA-DQ2/DQ8 SSO Alleltyping i forbindelse med utredning av cøliaki
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33245
Merknad
Multiplex PCR, halotyping / OneLamda Kit Luminex
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Alleltyping (HLA-DQ2/DQ8 SSO i forbindelse med utredning av cøliaki)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk genetikk (M15), PCR Prosedyre for FA: EQS 8960. ID logg: EQS 20650.
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Parameter, objekt og metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen immunologi og transfusjonsmedisin (M01)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Ski
Vardåsveien 3
1400 SkiPermanent laboratorium
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Transport/forsendelse og mottak av blod og blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5721
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4007, 3676
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12577
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av blodkomponenter ved afereseteknikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3622
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod & blodkomponenter
Parameter
Frigivelse, oppbevaring og utlevering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5637,5090, 26432, 5739
Merknad
Mottak og oppbevaring av produkter fra Nordbyhagen. Utlevering av erytrocyttkonsentrat, trombocyttkonsentrat, immunoglobuliner og protrombinkompleks
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blodprøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1228
Merknad
Kapillær eller venøs punksjon på poliklinikk & sengeposter. Utført av laboratoriets personale.
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen immunologi og transfusjonsmedisin (M01)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Patologiavdelingen, Nordbyhagen
Sykehusveien 27
1474 NordbyhagenPermanent laboratorium
M02 Patologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevssnitt fra lunge
Parameter
Diagnosefastsettelse, neoplastisk lungepatologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 28430
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HPS / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
Objekt
Vevssnitt fra mamma
Parameter
Diagnosefastsettelse, neoplastisk mamma patologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 26259
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HPS / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
Objekt
Vevssnitt fra prostata
Parameter
Diagnosefastsettelse, neoplastisk urologisk patologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 26440
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HPS / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
Objekt
Vevssnitt fra tykktarm og endetarm
Parameter
Diagnosefastsettelse, neoplastisk gastrointestinal patologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 31578
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HPS / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
Objekt
Cytologi; cervix
Parameter
Diagnosefastsettelse, væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5952, 28331, 17574, 26413
Merknad
Manuell og automatisk mikroskopisk undersøkelse av celler prosessert og farget med BD Totalys MultiProcessor / SlidePrep som angitt under M0230
Objekt
Fiksert og parafininnstøpt vevsmateriale
Parameter
Undersøkelse av genrearrangeringer i lymfomdiagnostikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41160
Merknad
Fluorescense in situ hybridisering (FISH)
Objekt
Vevssnitt fra gynekologisk materiale
Parameter
Diagnosefastsettelse, gynekologisk patologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6197, 26424, 26413, 26443
Merknad
Mikroskopisk undersøkelse av vev prosessert og farget med HPS / immunhistokjemiske metoder som angitt under M0210
M0210 Patologi, histopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Vevsmateriale
Parameter
Prosessering av vev; Fremføring, støping, snitting og HPS-farging av snitt til mikroskopering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Fremstilling vevssnitt: 24420, 12184, 12251, 12275, 12304, 3684
Merknad
Fremstilling av vevssnitt med manuelle og automatiserte metoder
Objekt
Vevssnitt
Parameter
Prosessering av immunhistokjemi og in situ hybridisering -snitt til mikroskopering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15421 29765 31647 29842
Merknad
Fremstilling av snitt med manuelle og automatiserte metoder
M0230 Patologi, cytopatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Cervix og non-gyn celle materiale
Parameter
Tillaging/farging av preparater til mikroskopering v/væskebasert cytologi
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30579, 29817
Merknad
BD Totalys
M0250 Patologi, molekylærpatologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Celler fra cervix
Parameter
Humant papillomavirus (HPV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38033 38035 41132
Merknad
Kvalitativ real-time PCR, BD onclarity HPV, BD Viper LT, BD Cor
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen patologi (M02)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, Nordbyhagen
Sykehusveien 27
1474 NordbyhagenPermanent laboratorium
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Digoksin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23388
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2396
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Fenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21770
Merknad
KIMS, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18356
Merknad
KIMS, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24659
Merknad
KIMS, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2138
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Metotreksat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22193
Merknad
Enzym-immunmetode cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2186
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Teofyllin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2342
Merknad
KIMS, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21733
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Urin
Parameter
Amfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Metamfetamin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
MDMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
MDEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
PMMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
PMA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Kokain
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Benzoylecognin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Metylfenidat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Ritalinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40213
Merknad
LC-MS/MS
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Beregning
Parameter
Transferrin metning
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2120 (Jern) 2167 (Transf.)
Merknad
Beregnet, cobas pro
Objekt
Blod
Parameter
HbA1C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38022
Merknad
HPLC TOSOH G11A
Objekt
Blod
Parameter
T-, B- og NK- celler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38865
Merknad
Flowcytometri Aquios CL
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10959
Merknad
Impedans med hydrodynamisk fokusering, Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10843
Merknad
Fotometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
EVF (Hematokrit)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11052
Merknad
Beregning, Sysmax XN
Objekt
Blod
Parameter
Differensial telling av leukocytter og vurdering av blodutstryk; neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile, basofile, NRBC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3040 39344
Merknad
Manuell celletelling og vurdering av celler i utstryk farget med Giemsa / May Grünwald
Objekt
Blod
Parameter
Leucocytter og diffrensial telling av leukocytter og vurdering av blodutstryk; neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile, basofile
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10946
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC & MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10959
Merknad
Beregning, Sysmax XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytroblaster (NRBC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10948
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter Ret-he (hemoglobin i reticulocytter)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11062
Merknad
Flowcytometri/beregning Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1718
Merknad
Impedans & flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod, serum
Parameter
Kalsium, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5965
Merknad
ISE ABL 825 FLEX
Objekt
Blodprodukter
Parameter
Leukocytter, lavt nivå
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19060
Merknad
Flowcytometri, Navios EX
Objekt
Feces
Parameter
iFOBT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42668
Merknad
Turbidimetri, OC Sensor Pledia
Objekt
Plasma
Parameter
Antitrombin III
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18024
Merknad
Kromogen substratanalyse, Cobas t711
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18134
Merknad
Clot-analyse Cobas t711
Objekt
Plasma
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33127
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Plasma
Parameter
ACTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29801
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19575
Merknad
Clot-analyse Cobas t711
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17003
Merknad
Clot-analyse Cobas t711
Objekt
Plasma
Parameter
Protein C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21910
Merknad
Kromogen substratanalyse Cobas t711
Objekt
Plasma
Parameter
Protein S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13508
Merknad
Turbidimetri Cobas t711
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17080
Merknad
Turbidimetri Cobas t711
Objekt
Serum
Parameter
S 100B
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28095
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum
Parameter
Proteinelektroforese
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23585 2346
Merknad
Kapillær-elektroforese Calillarys 3 TLA
Objekt
Serum
Parameter
Immuntyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24056 2346
Merknad
Kapillær-elektroforese Calillarys 3 TLA
Objekt
Serum
Parameter
TRAS - Anti TSHR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25902
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum
Parameter
Autoantistoffer: Anti-LA Anti-Ds DNA Anti-MPOs Anti-RNP_70 Anti-GBM Anti-Jo-1 Anti-Scl-70s Anti-Cenp P Anti-IgGtTG Anti-CCP Anti-ANA CTD screen Anti-U1RNP Anti-PR3s Anti-IgA-tTg Anti-IgG-d.gliadin Anti-M2 Anti-Ro52 Anti-Ro60 Anti-parietalceller Anti SmDPs IgM RF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12424
Merknad
ELIA Phadia 2500E
Objekt
Serum
Parameter
Metylmalonsyre (MMA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39595
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Kappa frie lette kjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27957
Merknad
Nefelometri BN ProSpec
Objekt
Serum
Parameter
Lambda frie lette kjeder
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27959
Merknad
Nefelometri BN ProSpec
Objekt
Serum
Parameter
Anti-DNase B (ADNS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33961
Merknad
Nefelometri, BN Prospec
Objekt
Serum
Parameter
Anti-Streptolysin O (ASTS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33958
Merknad
Nefelometri, BN Prospec
Objekt
Serum
Parameter
Kappa/Lamda - ratio
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27957, 27959
Merknad
Beregnet, BN Prospec
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Allergianalyser: - Total IgE - Spesifikke IgE: d1, e1, e3, e5, f2, f23, f24, g6, m2, t3,w6
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7768
Merknad
ELIA Phadia 2500E
Objekt
Serum, plasma
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21319
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Troponin T hs STAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21243
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, spinalvæske,plasma
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2123, 16746
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum, urin, plasma
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2131, 17072
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum, urin, plasma
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17196, 17061
Merknad
Potensiomtetri, cobas pro
Objekt
Serum, urin, plasma
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2134, 17062
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum, urin,plasma
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17066, 16981
Merknad
Potensiometri, cobas pro
Objekt
Serum//plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2129
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Alfa-1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24015
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1942
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1962
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1990
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
29779
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2147
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1850
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Bilirubin, konjugert og ukonjugert
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2080
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34320
Merknad
ECLIA cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Total CO2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28955
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17195
Merknad
Potensiometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2142
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Bilirubin, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2060
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2114
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2116
Merknad
Enzymatisk, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
GT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2014
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2400
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19196
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2120
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Pankreasamylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4915
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Protein, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2130
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Transferrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2167
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Triglyserider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2117
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2162
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2039
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
C3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23794
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
C4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23825
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4678
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19069
Merknad
Turbidimetri cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19093
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19094
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4463
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24626
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
31315
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1042
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
T3 fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32975
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
T4 fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32973
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1059
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1055
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33004
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4101
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
CA125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1049
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1048
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32974
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Vitamin B9 (Folsyre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1068
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1067
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1063
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Løselig transferrinreseptor sTfR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
32538
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1070
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1071
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
hCG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21242
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
LDL
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41155
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Prokalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43089
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15178
Merknad
Nefelometri BN ProSpec
Objekt
Spinalvæske
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
13191
Merknad
Nefelometri BN ProSpec
Objekt
Spinalvæske
Parameter
Sp-protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16780
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Urin
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22527
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Urin
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23718
Merknad
Turbidimetri, cobas pro
Objekt
Urin
Parameter
Urinsyre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17953
Merknad
Fotometri, cobas pro
Objekt
Urin
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41339
Merknad
Potensiometri, cobas pro
Objekt
Urin
Parameter
U-protein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21774
Merknad
Turbidimetri Cobas 6000 c501
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
JAK2 V617F Mutasjons-analyse
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28730
Merknad
Sanntids-PCR kvantitativ, RotorGeneQ
Objekt
Blod
Parameter
Leiden
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7518
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Blod
Parameter
Hemokromatose C282Y og H63D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2853
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Blod
Parameter
Laktoseintoleranse / Laktasemangel
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6801
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Blod
Parameter
DNA-F2 (Protrombin-mutasjon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7509
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
Objekt
Blod
Parameter
ApoE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16721
Merknad
Sanntids-PCR ABI 7500 FAST
M1660 Medisinsk mikrobiologi, infeksjonsimmunologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
Quantiferon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19423
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Anti-Hbcore
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16830
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt E IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42984
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Hepatitt E IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42795
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Herpes simplex IgG (HSVG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40806
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Herpes simpex IgM (HSVM)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40807
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
H. pylori IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39702
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Epstein-Barr virus VCA IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27994
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Epstein-Barr virus VCA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28000
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Epstein-Barr virus EBNA IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
28001
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27743
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Parvovirus B19 IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27739
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Bordetella Pertussis Toxin IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
34362
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Varicella Zoster virus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27903
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Varicella Zoster virus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
27904
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma / spinalvæske
Parameter
Borrelia burgdorferi IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26679
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum / plasma/ spinalvæske
Parameter
Borrelia burgdorferi IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
26682
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CMV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16121
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CMV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
16132
Merknad
CLIA, Liaison XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22819
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Toxoplasma IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17909
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
anti-HAV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24675
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
anti-HAV total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24687
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
anti-HBc
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24217
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
anti-HBs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24689
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33038
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CMV IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24665
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CMV IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24666
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HBeAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33084
Merknad
CLIA Liason XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HBeAs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
33076
Merknad
CLIA Liason XL
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HBsAg
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24208
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HIV ag/as combo
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22764
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Rubella IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
22427
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Lues
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25728
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
SARS Covid 2 S - total antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
39958
Merknad
ECLIA, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
SARS Covid 2 S - spike antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
41238
Merknad
ECLIA, cobas pro
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blodprøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1228
Merknad
Kapillær eller venøs punksjon på poliklinikker & sengeposter. Utført av laboratoriets personale
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk mikrobiologi (M12, M04, M15 og M16)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, seksjon Kongsvinger medisinsk biokjemi og blodbank (KMBB)
Parkveien 35
2212 KongsvingerPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
ABO-typing, Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2791
Merknad
Bioplater, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
ABO-typing, Rh(D) typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 33303
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
ABO-typing, Rh(D) typing nyfødt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 35406
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Antistoffscreening
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 15764
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
DAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 40322
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
DAT- (nyfødt)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
35406, 38290
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Forlik (enkel og utvidet)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 40163
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Identifisering av antistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 15768
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Typing Fya, Fyb, S og s typing
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 32412
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Typing Jka, Jkb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 32414
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Typing Cw og Kpa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert metode
Objekt
Blod
Parameter
Typing M
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 39149
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Typing Lea, Leb
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 39108
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Typing Rh(D) og K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 39067
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Typing Rh(D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4483
Merknad
Glassteknikk, manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Typing Rh(D); (D svak/DVI)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38290, 32412
Merknad
Kolonneteknikk, automatisert og manuell metode
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Transport/forsendelse og mottak av blod og blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5721
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Intervju og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4007, 3676
Merknad
Objekt
Blodgivere
Parameter
Tapping av fullblod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12577
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Transport, forsendelse av blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9247
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Mottak av blod og blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9195, 20600
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Kriseutlevering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
40035
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Utlevering erytrocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5637
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Utlevering av Octaplasma
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5734
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Utlevering av immunglobuliner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5739
Merknad
Objekt
Blodkomponenter
Parameter
Utlevering av trombocyttkonsentrat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5090
Merknad
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Gentamicin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18356
Merknad
KIMS, cobas pro
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Digoxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
23388
Merknad
ECLIA / cobas pure
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2186
Merknad
Fotometri/ cobas pure
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2396
Merknad
Fotometri/ cobas pure
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Litium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2138
Merknad
Fotometri/ cobas pure
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
43929
Merknad
Turbidimetri (TINIA)/cobas pure
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10843
Merknad
Fotometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
EVF (Hematokrit)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11052
Merknad
Beregning, Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Leucocytter og diffrensial telling av leukocytter og vurdering av blodutstryk; neutrofile, lymfocytter, monocytter, eosinofile, basofile
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10946
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocyttindekser (MCH, MCHC & MCV)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10959
Merknad
Beregning, Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10959
Merknad
Beregning, Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytroblaster (NRBC)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10948
Merknad
Flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter Ret-he (hemoglobin i reticulocytter)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11062
Merknad
Flowcytometri/beregning Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1718
Merknad
Impedans & flowcytometri Sysmex XN
Objekt
Plasma
Parameter
APTT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18134
Merknad
Clot-analyse Cobas t511
Objekt
Plasma
Parameter
INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17003
Merknad
Clot-analyse Cobas t511
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19575
Merknad
Clot-analyse Cobas t511
Objekt
Plasma
Parameter
D-dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17080
Merknad
Turbidimetri Cobas t511
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blodprøvetaking
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1228
Merknad
Kapillær eller venøs punksjon på poliklinikker og sengeposter. Utført av laboratoriets personale
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen medisinsk biokjemi (M12)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960, 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen
Objekt
Parameter, objekt, metodeendringer
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen immunologi og transfusjonsmedisin (M01)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8960 28315
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.