Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 183

Helse Møre og Romsdal HF

Klinikk for diagnostikk, Avdeling for Medisinsk biokjemi og blodbank Ålesund, MBBÅ

6026 Ålesund

Telefon: 70 10 56 00 / 70 10 56 01
E-post: Irene.Schmidt.Furuli@helse-mr.no
Hjemmeside: http://www.helse-mr.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO 15189:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Medisinsk biokjemi ÅlesundPermanent laboratorium
M0110 Immunologi og transfusjonsmedisin; Blodtyping og antistoff bestemmelse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Direkte antiglobulintest
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
900
Merknad
Metode basert på immunologi Ortho Vision / manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Rh-Feno-K
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15656
Merknad
Metode basert på immunologi Ortho Vision/ manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
ABO/Rh(D)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
925, 926, 15674
Merknad
Metode basert på immunologi Ortho Vision / manuell metode
Objekt
Blod
Parameter
Dʷ(Svak) Fyᵃ og Fyᵇ Jkᵃ og Jkᵇ S og s M og N Leᵃ og Leᵇ Pı Cw Kpa A1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
349
Merknad
Metode basert på immunologi Ortho Vision / manuell metode
Objekt
Blod, plasma
Parameter
Forlik
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15720
Merknad
Metode basert på immunologi Ortho Vision / manuell metode
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Titrering av irregulære erytrocyttantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
344
Merknad
Metode basert på immunologi Ortho Vision / manuell metode
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Blodtypeantistoff (identifisering)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
343
Merknad
Metode basert på immunologi Ortho Vision / manuell metode
Objekt
Plasma, serum
Parameter
Blodtypeantistoff (Screening)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
15721
Merknad
Metode basert på immunologi Ortho Vision / manuell metode
M0120 Immunologi og transfusjonsmedisin; Intervju og tapping av blodgivere
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Tapping av blod til preparering og testing av blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25746, 316
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs tapping inkludert blodgiveradministrasjon og preparering, testing, lagring og distribusjon av blodkomponenter.
Objekt
Blodgivere
Parameter
Registrering, innkalling og godkjenning av blodgivere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
297, 298, 299
Merknad
M0130 Immunologi og transfusjonsmedisin; Produksjon av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Framstilling av plasma og trombocyttkonsentrat ved aferese
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4286 25132
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Framstilling av filtrert fullblod, filtrerte SAG-erytrocytter og plasma fra fullblodstapping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
313, 314
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Framstilling av trombocyttkonsentrat fra buffycoat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
327
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Bestråling av blod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
357
Merknad
M0140 Immunologi og transfusjonsmedisin; Oppbevaring, utlevering og transport av blod og blodkomponenter
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod fra blodgivere
Parameter
Oppbevaring og utlevering av blod og blodprodukter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
313, 314, 327, 334, 32260, 30550
Merknad
M04 Klinisk farmakologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Takrolimus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11114
Merknad
ECLIA, Cobas 8000
Objekt
Blod
Parameter
Ciklosporin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11136
Merknad
ECLIA, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Etanol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
449
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Lithium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
435
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Paracetamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
450
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Digoxin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17587
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Karbamazepin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4790
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Fenobarbital
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11086
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Teofyllin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
427
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Tobramycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5002
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Valproat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4894
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Vancomycin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7508
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Fenytoin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6739
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10340
Merknad
Optisk måling Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Leukocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9988
Merknad
Optisk måling Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Erytrocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9816
Merknad
Impedans og optisk måling Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9800
Merknad
Fotometri Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
EVF
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10338
Merknad
Beregnet parameter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10339
Merknad
Beregnet parameter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10249
Merknad
Beregnet parameter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
MCHC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10337
Merknad
Beregnet parameter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Trombocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
9852
Merknad
Impedans/optisk og fluorescens måling Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Nøytrofile granulocytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
21901, 4013
Merknad
Optisk måling Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
Reticulocytter hemoglobinmengde
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10340
Merknad
Optisk måling - bergenet parameter Sysmex XN
Objekt
Blod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
519
Merknad
HPLC BioRad D-100
Objekt
Fæces
Parameter
F-blod (iFOBT)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
37687
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Plasma
Parameter
ACTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2323
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Plasma
Parameter
Ammoniakk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
411
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
Objekt
Plasma
Parameter
Homocystein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1254
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Plasma
Parameter
Protein S, fritt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
25063
Merknad
Immunturbidimetri Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
Aktivert partiell tromboplastintid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
11240
Merknad
Optisk Clot metode Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
Anti-Xa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
530
Merknad
Kolorimetrisk metode Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
Antitrombin III
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1510
Merknad
Kolorimetrisk metode Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
Protein C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
5003
Merknad
Kolorimetrisk metode Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
PT-INR
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
681
Merknad
Optisk Clot metode Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
Fibrinogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
527
Merknad
Optisk Clot metode Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma
Parameter
D-Dimer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
528
Merknad
Immunturbidimetri Sysmex CS 5100
Objekt
Plasma, serum
Parameter
PTH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
679
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Plasma, spinalvæske
Parameter
Laktat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
426
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
SHBG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
723
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3498
Merknad
Turbidimetri, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
IgA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3497
Merknad
Turbidimetri, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3499
Merknad
Turbidimetri, Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Serum-elektroforese
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18738
Merknad
Kapillærelektroforese Capillarys 3
Objekt
Serum
Parameter
Immuntyping
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18740
Merknad
Kapillærelektroforese Capillarys 3
Objekt
Serum
Parameter
Immunfiksering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
18795
Merknad
Gelelektroforese Hydrasys 2
Objekt
Serum
Parameter
Alfa1-antitrypsin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3508
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
Alfa1-acid glykoprotein
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3507
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
Ceruloplasmin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3494
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
Haptoglobin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3496
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
Komplementfaktor C3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3492
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
Komplementfaktor C4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3493
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
Prealbumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3503
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
Løselig transferrin reseptor
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
20715
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
NSE
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38108
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Bikarbonat CO2-total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
38377
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Frie lette kjeder kappa
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17990
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
Frie lette kjeder lambda
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
17995
Merknad
Nefelometri Atellica NEPH 630
Objekt
Serum
Parameter
CDT-IFCC
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
610
Merknad
Kapillærelektroforese Capillarys 3
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
822
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
823
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
FSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
820
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
LH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
821
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
677
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
725
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
AFP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1285
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CEA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1041
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CA 125
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1040
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CA 15-3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12127
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
CA 19-9
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12125
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
HE4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42786
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
Cystatin C
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
42776
Merknad
Turbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum
Parameter
PSA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
995
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Vitamin B12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
936
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
419
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Ferritin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
3495
Merknad
Turbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Folat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1030
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fritt T3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1029
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Fritt T4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
934
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
TSH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
933
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7274
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Direkte og indirekte bilirubin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
12887
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IGF-1
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24592
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
IGFBP-3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24610
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
C-peptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
722
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ALAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
408
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Albumin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
407
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Alkalisk fosfatase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
409
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Amylase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
410
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
ASAT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
412
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Bilirubin total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
413
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CK
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
424
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
CRP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
6002
Merknad
Turbidimetri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
GGT
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
423
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
HDL-kolesterol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
7454
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Jern
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
425
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
LD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
434
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Lipase
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
433
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Protein total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
430
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Triglycerid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
431
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Veksthormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
24586
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
724
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, spinalvæske
Parameter
Glukose
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
420
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Fosfat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
429
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kalium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
445
Merknad
Potensiometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Klorid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
446
Merknad
Potensiometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Karbamid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
502
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Urat
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
428
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Magnesium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
421
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Natrium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
437
Merknad
Potensiometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kalsium
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
417
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum, plasma, urin
Parameter
Kreatinin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
418
Merknad
Fotometri Cobas 8000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
25-OH Vitamin D
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
19787
Merknad
ECLIA, Cobas 8000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Prokalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30275
Merknad
ECLIA, Cobas 8000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Anti-CCP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
10496
Merknad
ECLIA, Cobas 8000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Troponin T hs
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30363
Merknad
ECLIA, Cobas 8000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
NT-proBNP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
30285
Merknad
ECLIA, Cobas 8000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
HCG+ß
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4034
Merknad
ECLIA, Cobas 8000
Objekt
Serum/plasma
Parameter
Anti-TPO
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
678
Merknad
ECLIA Cobas 8000
Objekt
Spinal/urin
Parameter
Protein i spinal og urin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
4279
Merknad
Fotometri, Cobas 8000
Objekt
Urin
Parameter
Albumin i urin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
47681
Merknad
Turbidimetri, Cobas 8000
M30 Prøvetaking
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Pasient, blodgiver
Parameter
Blod til medisinsk-biokjemiske og mikrobiologiske analyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
648
Merknad
Metode basert på anerkjente prosedyrer for venøs eller kapillær punksjon og uttak fra arteriekran
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Blod og blodkomponenter
Parameter
Blodtyping, blodtypeantistoff og blodtypeantigen. Framstilling av blod og blodkomponenter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under immunologi og transfusjonsmedisin M01 (M0110, M0120, M0130, M0140) Prosedyre for FA: 18525
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Objekt
Kroppsvæsker
Parameter
Hematologiske analytter Klinisk-kjemiske analytter Farmakologiske analytter
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12), klinisk farmakologi (M04) og blodprøvetaking (M30) Prosedyre for FA:18525
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksible akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.