Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 170

Folkehelseinstituttet

Område for smittevern

Postboks 222 Skøyen
0213 OSLO

Telefon: 21077000
E-post: folkehelseinstituttet@fhi.no
Hjemmeside: http://www.fhi.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for bakteriologi
Lovisenberggaten 6
0456 OSLOPermanent laboratorium
M16 Medisinsk mikrobiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Renkultur av bakterieisolat
Parameter
Identifisering og karakterisering
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-BFE-ME-001
Merknad
NGS (Neste generasjon sekvensering)
Den administrative/geografiske enheten:
Avdeling for virologi
Lovisenberggaten 6
0456 OSLOPermanent laboratorium
M16 Medisinsk mikrobiologi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Humant materiale (feces, spinal, luftveiene, øye, urin, leddvæske, sårprøver, pleuravæske, perikardvæske)
Parameter
Polio- og enterovirus typer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VPE-ME-001
Merknad
Virusdyrkning i cellekultur
Objekt
Serum / Plasma
Parameter
Anti-meslingvirus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VME-ME-005
Merknad
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Anti-meslingvirus IgG
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VME-ME-006
Merknad
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) Kvalitativ analyse
Objekt
Serum / plasma
Parameter
Anti-rubellavirus IgM
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VRU-ME-003
Merknad
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)
Objekt
Serum / Plasma, spytt, cellekulturmateriale
Parameter
Meslingvirus RNA
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VME-ME-001
Merknad
Real-time RT-PCR
Objekt
Serum /Plasma
Parameter
Anti-HCV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
702-VHE-ME-001
Merknad
ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)
Den administrative/geografiske enheten:
Område for for smittevern
Lovisenberggaten 8
0456 OSLOPermanent laboratorium
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppssekreter Kroppsvæsker Bakterieisolater
Parameter
Bakterier Virus Antistoffer mot virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp / analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk mikrobiologi (M16) 702-FE-AR-002
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibilitet for NGS metoden er begrenset til renkultur av bakterieisolat.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt og metodeutførelse
Parameter
Virus og virusantistoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
708-FE-AR-001
Merknad