Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 152

SINTEF Norlab AS

SINTEF Norlab AS, Surnadal

Svartvassvegen 2
6650 Surnadal

Telefon: Tlf. 71 65 55 72 Faks. 71 66 08 09
E-post: ahe@kystlab.no
Hjemmeside: http://sintefnorlab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17025
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Surnadal Svartvassvegen 2
6650 SurnadalPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
PRO 61
Merknad
Methrom robotsystem Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann og avløpsvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
PRO 60
Merknad
Methrom robotsystem
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
PRO 62
Merknad
Methrom robotsystem Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
PRO 20
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
PRO 59
Merknad
Methrom robotsystem
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
PRO 01
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
PRO 04
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
PRO 36
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
PRO 51
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
PRO 37
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
PRO 10
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Listeria monocytogenes / Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
PRO 54
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, unntatt skalldyr
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
PRO 37
Merknad
Petrifilm (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
PRO 56
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Rentvann og råvann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
PRO 63
Merknad
Membranfiltreringsmetode (ISO 14189:2016)
Objekt
Rentvann og råvann
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
PRO 64
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Vann som lar seg filtrere gjennom membranfilter
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
PRO 03
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften.