Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 162

Direktorat for strålevern og atomsikkerhet

Beredskapsenheten Svanhovd


9925 SVANVIK

Telefon: Tlf. 67 16 25 00
E-post: Lars.jensen@nrpa.no
Hjemmeside: http://www.dsa.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Direktorat for strålevern og atomsikkerhet
Svanhovd 23
9925 SVANVIKPermanent laboratorium
P22 Ioniserende stråling og radioaktivitet
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Matrikser med alle typer prøvemateriale med tetthet fra 0,4 til 1,7 g/cm3.
Parameter
Ra-226
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PH0201 Prøvepreparering PH0401 Måling med HPGe-detektor PH0204 Målemetode Ra-226 PH0205 Pakkemetode Ra-226
Merknad
Objekt
Matrikser med alle typer prøvemateriale med tetthet fra 0,5 til 2 g/cm3.
Parameter
Emitterende nuklider unntatt Ra-226, med fotonenergi i området 100 - 1332 KeV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PH0201 Prøvepreparering PH0401Måling med HPGe-detektor
Merknad
Objekt
Matrikser med alle typer prøvemateriale med tetthet fra 0,5 til 2 g/cm3.
Parameter
Cs-137
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
PH0201 Prøvepreparering PH0412 Måling med NaI-detektor
Merknad