Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 099

Oslo universitetssykehus HF

Hormonlaboratoriet og Norges laboratorium for dopinganalyse

Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Telefon: Tlf. 22 89 47 08 Faks. 22 15 87 96
E-post: hormonlaboratoriet@ous-hf.no
Hjemmeside: http://www.hormonlaboratoriet.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Oslo universitetssykehus HF, Aker, Hormonlaboratoriet
Trondheimsvn. 235
0586 OSLOPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
Metanefrin Normetanefrin Metoksytyramin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 87
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Plasma
Parameter
Renin (massemåling)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 70
Merknad
CLIA, Liaison
Objekt
Plasma
Parameter
ACTH, (Adrenokortikotropin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 38
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Plasma
Parameter
Copeptin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 86
Merknad
FIA, TRACE-teknologi, BRAHMS Kryptor
Objekt
Serum
Parameter
CTX-I (Kollagen I)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 55
Merknad
ECLIA Cobas e601
Objekt
Serum
Parameter
Prokollagen I (PINP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 54
Merknad
ECLIA Cobas e601
Objekt
Serum
Parameter
TSH (tyreoideastimulerende hormon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 79
Merknad
CMIA Alinity i
Objekt
Serum
Parameter
IL2R (interleukin 2 Reseptor, CD25)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 62
Merknad
ILMA, Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Erytropoietin (EPO)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 05
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
1,25-(OH)2 Vitamin D2 + D3
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 78
Merknad
CLIA, Liaison
Objekt
Serum
Parameter
Anti-tyreoglobulin (Anti-Tg)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 01
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
TPO-antistoff (anti-tyreoperoksidase antistoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 03
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
PTH, (Paratyreoidea- hormon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 12
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
DHEA, (Dehydroepiandrosteron) 17OH-Pregnenolon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 85
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Prokollagen III (PIIINP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 84
Merknad
RIA
Objekt
Serum
Parameter
25-OH Vitamin D total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 80
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
hCG (koriongonadotropin + β)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 66
Merknad
ECLIA Cobas e 601
Objekt
Serum
Parameter
DHEAS, (Dehydroepiandrosteron-sulfat)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 04
Merknad
LIA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Insulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 53
Merknad
ECLIA Cobas e601
Objekt
Serum
Parameter
C-peptid (Proinsulin C-peptid)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 52
Merknad
ECLIA Cobas e601
Objekt
Serum
Parameter
IGF-1, (Insulinlignende vekstfaktor 1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 37
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
IGF-bindeprotein 3 (IGFBP-3 )
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 36
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Proinsulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 106
Merknad
ELISA
Objekt
Serum
Parameter
Seksualhormon- bindende globulin (SHBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 31
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 83
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Tyroksin (T4)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 83
Merknad
CMIA Alinity i
Objekt
Serum
Parameter
T4, fritt, (FT4)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 80
Merknad
CMIA Alinity i
Objekt
Serum
Parameter
TBG, (Tyroksinbindende globulin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 14
Merknad
LIA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Trijodtyronin (T3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 82
Merknad
CMIA Alinity i
Objekt
Serum
Parameter
T3, fritt, (fritt trijodtyronin)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 81
Merknad
CMIA Alinity i
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 75
Merknad
ECLIA, Cobas e 601
Objekt
Serum
Parameter
Kromogranin A
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 84
Merknad
FIA, TRACE-teknologi, BRAHMS Kryptor
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin (PRL)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 71
Merknad
ECLIA Cobas e 601
Objekt
Serum
Parameter
FSH (Folikkelstimulerende hormon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 74
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
TRAS (Anti-TSH-reseptor antistoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 85
Merknad
FIA, TRACE-teknologi, BRAHMS Kryptor
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol (E2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 63
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 60
Merknad
LIA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Veksthormon (GH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 61
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Serum
Parameter
Alkalisk fosfatase, beinspesifikk
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 49
Merknad
CLIA Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Androstendion
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 83
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Deoksykortikosteron (DOC) 11-Deoksykortisol (11-DEO) 21-Deoksykortisol (21-DEO) Kortikosteron Kortisol 17OH-Progesteron Deksametason
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 82
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Antimüllerhormon (AMH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 65
Merknad
ECLIA Cobas e 601
Objekt
Serum Plasma
Parameter
Aldosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 96
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum,
Parameter
Leptin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 90
Merknad
RIA
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-ZnT8
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 67
Merknad
Immun-presipitering
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-GAD
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 99
Merknad
ELISA
Objekt
Serum, plasma
Parameter
Anti-IA2
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 38
Merknad
Immunpresipitering
Objekt
Serum, Plasma (EDTA)
Parameter
Insulin antistoff (IAA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 95
Merknad
RIA
Objekt
Serum/urin
Parameter
LH, (Luteiniserende hormon)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 73
Merknad
ILMA Immulite 2000
Objekt
Spytt
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 94
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Jod
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 40
Merknad
Kolorimetri
Objekt
Urin
Parameter
Koriongonadotropin (hCG), screening (dopinganalyse)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
ML 67
Merknad
ECLIA Cobas e 601
Objekt
Urin
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MI 88
Merknad
LC-MS/MS
M15 Medisinsk genetikk
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
EDTA-fullblod
Parameter
VHL. Kopinummervariasjon i utvalgte deler av genomet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MF 17
Merknad
MLPA
Objekt
EDTA-fullblod
Parameter
Hemokromatose, genotyping (HFE C282Y, rs1800562 G/A)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MF 12
Merknad
Real-Time PCR
Objekt
EDTA-fullblod
Parameter
Laktoseintoleranse genotyping (C-13910T, rs4988235 C/T)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MF 11
Merknad
Real-Time PCR
Objekt
Genetisk materiale
Parameter
Sekvensering av ALB (Albumin exon 7), AP2S1 (exon 2), CASR, CDKN1B (MEN4), LCT, MEN1, RET (MEN2), THRB, VHL
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MF 15
Merknad
Sanger-sekvensering
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker Genetisk materiale
Parameter
Hormonlaboratoriets rutineanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12 og M15) Prosedyre for FA: PS 22 ID logg: SS 25
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som laboratoriet allerede er akkreditert for.
M32 Faglige vurderinger og fortolkninger
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker Genetisk materiale
Parameter
Hormonlaboratoriets rutineanalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Kvalitetshåndboken 13.4.2. Metode basert på kompetansevurdering og dokumentasjon av grunnlaget som vurderingene bygger på. metoder med intern metodeidentitet MF, MI og ML
Den administrative/geografiske enheten:
Oslo universitetssykehus HF, Aker, Norges laboratorium for dopinganalyse
Trondheimsvn. 235
0586 OSLOPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Dried blood spot
Parameter
Anabole stoffer, peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika, beta-2 agonister, hormon- og metabolske modulatorer, diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 50
Merknad
Ekstraksjon fra DBS, LC-HRMS. Screening.
Objekt
Dried blood spot
Parameter
Anabole stoffer, peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika, beta-2 agonister, hormon- og metabolske modulatorer, diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 51
Merknad
Ekstraksjon fra DBS, LC-HRMS. Bekreftelse.
Objekt
Fullblod
Parameter
Hematologiske parametre
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 35
Merknad
Sysmex-instrument: Spektrofotometrifluorescence/ flow cytometri, måling av elektrisk motstand/ hydrodynamisk fokusering. kvantitativ bestemmelse av blodparametre
Objekt
Serum
Parameter
Rekombinant veksthormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 37
Merknad
LIA, Bestemmelse av rekombinant veksthormon
Objekt
Serum
Parameter
Endogene steroider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 55
Merknad
Proteinfelling med acetonitril, LC-MS/MS. Kvantitativ screening.
Objekt
Serum
Parameter
Insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF-1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 47
Merknad
IRMA, Bestemmelse av IGF-1
Objekt
Serum
Parameter
PIIINP
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 42
Merknad
RIA, Bestemmelse av PIIINP
Objekt
Urin
Parameter
Efedriner
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 40
Merknad
Dilute-and-inject, LC-MS/MS, Kvantifisering av Efedriner
Objekt
Urin
Parameter
Betablokkere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 28
Merknad
Dilute-and-inject, LC-MS/MS. Screening VII Dopingmidler
Objekt
Urin
Parameter
Anabole stoffer, peptidhormoner, vekstfaktorer, relaterte substanser og mimetika, hormon- og metabolske modulatorer, diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler, stimulerende midler, narkotiske stoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 27
Merknad
Dilute-and-inject, LC-MS/MS. Screening V Dopingmidler
Objekt
Urin
Parameter
Cannabis-metabolitt (THC-syre)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 32
Merknad
Hydrolyse, fast-fase ekstraksjon, GC-MS/MS. Kvantifisering av THC-syre
Objekt
Urin
Parameter
Morfin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 33
Merknad
Hydrolyse, fast-fase ekstraksjon, GC-MS. Kvantifisering av morfin
Objekt
Urin
Parameter
Peptider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 46
Merknad
Fast-fase ekstraksjon, LC-MS/MS og HRAM LC-MS, Analyse av peptider
Objekt
Urin
Parameter
Formoterol og salbutamol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 49
Merknad
Fast-fase ekstraksjon LC-MS/MS, Kvantifisering av formoterol og salbutamol
Objekt
Urin
Parameter
Endogene steroider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 36
Merknad
Fast-fase ekstraksjon, hydrolyse, HPLC opprensing, GC-MS, GC-C-IRMS. Kvantifisering, Isotopratio massespektrometri (IRMS) av endogene steroider
Objekt
Urin
Parameter
Anabole stoffer, hypoxia-inducible factor (HIF) aktiverende midler, diuretika (vanndrivende midler), maskeringsmidler og stimulerende midler.
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 53
Merknad
Dilute-and-inject, LC-HRMS. Screening
Objekt
Urin
Parameter
Hydroksyetylstivelse (HES)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 23
Merknad
Hydrolyse etterfulgt av GC-MS. Bekreftelse av HES
Objekt
Urin
Parameter
Anabole stoffer, beta-2 agonister, hormon- og metabolske modulatorer, diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler, stimulerende midler, narkotiske stoffer, cannabinoider, glukokortikoider, betablokkere
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 14
Merknad
Fast-fase ekstraksjon, hydrolyse, væske-væske ekstraksjon etterfulgt av GC-MS/MS, LC-MS/MS. Bekreftelse av dopingsmidler
Objekt
Urin
Parameter
Anabole stoffer, beta-2 agonister, hormon- og metabolske modulatorer, diuretika (vanndrivende midler) og maskeringsmidler, stimulerende midler, narkotiske stoffer, cannabinoider, glukokortikoider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 10
Merknad
Hydrolyse, væske-væske ekstraksjon etterfulgt av GC-MS/MS, LC-MS/MS. Screening IV Dopingmidler
Objekt
Urin
Parameter
Endogene steroider
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 34
Merknad
Fast-fase ekstraksjon, hydrolyse, væske-væske ekstraksjon, GC-MS/MS. Kvantifisering av endogene steroider
Objekt
Urin
Parameter
Anabole stoffer
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 18
Merknad
Væske-væske ekstraksjon, GC-MS, GC-MS/MS og/eller LC-MS/MS. Analyse av ukonjugerte dopingmidler
Objekt
Urin
Parameter
19-Norandrosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 22
Merknad
Fast-fase ekstraksjon, hydrolyse og væske-væskeekstraksjon etterfulgt av GC-MS/MS. Bekreftelse av norandrosteron
Objekt
Urin
Parameter
Spesifikk vekt
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 48
Merknad
Refraktometer, Måling av spesifikk vekt
Objekt
Urin og blod
Parameter
Erytropoietin (EPO) og rekombinante analoger (f.eks. NESP, EPO-Fc og CERA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
MD 25
Merknad
Immunoaffinitetsrensing, gelelektroforese, western blotting, kjemiluminescens. Bestemmelse av EPO og rekombinante analoger
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Kroppsvæsker Dried blood spot
Parameter
Dopinganalyser
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Måleprinsipp/analyseplattformer som er akkreditert under medisinsk biokjemi (M12) Prosedyre for FA: PD 41 ID logg: SD 51
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen. Fleksibiliteten er begrenset til de analyseprinsipper som laboratoriet allerede er akkreditert for.