Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 070

SINTEF Norlab AS

Postboks 433, Sentrum
7801 NAMSOS

Telefon: +47 404 84 100
E-post: info@sintefnorlab.no
Hjemmeside: http://www.sintefnorlab.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Brønnøysund
Lenningsveien 27
8900 BRØNNØYSUNDPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
2580
Merknad
Automatisert ManTech analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
2580
Merknad
Automatisert ManTech analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
2580
Merknad
Metode C Automatisert ManTech analyserobot
Objekt
Rentvann, bassengvann og sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2580
Merknad
Kvantitativ Automatisert med ManTech analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2580
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523:2012 Automatisert med ManTech analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2580
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888:1993 Automatisert med ManTech analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2976
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2524
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
2771
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumtiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
2734
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier og E. Coli
Referansestandard
AOAC Official Method 991.14
Intern metode identitet
2733
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
2737
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Påvisning av salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
2768
Merknad
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2585
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Fosen
Sørfjordveien 170
7113 HUSBYSJØENPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Methrom analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode C. Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888 Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523 Automatisert Metrohm analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2707
Merknad
Metode basert på m-CP agar, membranfiltreringsmetode basert på metode publisert av J.W.Bisson & J. Cabelli
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2524
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2976
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumtiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
2734
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
2569
Merknad
30 °C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive Stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
2771
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av enterococcus
Referansestandard
NMKL 68
Intern metode identitet
1201
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
NMKL 144
Intern metode identitet
1200
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Påvisning av salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
2768
Merknad
Objekt
Næringsmidler og for
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BIO 12/10-09/02
Intern metode identitet
1212
Merknad
VIDAS® Salmonella SLM (med tretrinns anriking)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/11-03/04
Intern metode identitet
1214
Merknad
VIDAS® Listeria monocytogenes II (Vidas LMO 2)
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 (fysikalske metoder) og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2585
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Frøya
Nordfrøyveien 413
7260 SISTRANDAPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Laksefisk
Parameter
Total pigment
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1632
Merknad
Metode basert på NS 9402
Objekt
Laksefisk
Parameter
Fett
Referansestandard
NS 9402
Intern metode identitet
1631
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
1624
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
1633
Merknad
Metode C
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumtiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
2734
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
2768
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC), Unntatt produkter med sterk enzymisk aktivitet, f.eks rå bløtdyr, rå rød innmat.
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB), Objekt dyrefor unntatt drikkevarer og for til storfe
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
2728
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX), Kvalitativ og semikvantitativ
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC) 20°C og 30°C Kun sjømat ved 20 °C
Objekt
Vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
Objekt
Vann med lav bakgrunnsverdi for bakterietall
Parameter
Påvisning og telling av Escherichia coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1/A1
Intern metode identitet
1601
Merknad
Membranfiltrering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 (fysikalske metoder) og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2585
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Kristiansund
Wilhelm Dalls vei 50
6511 KRISTIANSUNDPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
2763
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
UV
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2767
Merknad
Metode basert på SIFF (1992)
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode C. Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Methrom analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523 Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888 Automatisert Metrohm analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2976
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2524
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier og E. Coli
Referansestandard
AOAC Official Method 991.14
Intern metode identitet
2733
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
2771
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
2736
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
2773
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BRD 07/11-12/05
Intern metode identitet
2770
Merknad
RAPID'Salmonella
Objekt
Næringsmidler.
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
2737
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Påvisning og telling av Legionella
Referansestandard
ISO 11731
Intern metode identitet
2727
Merknad
Membranfiltering
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 (unntatt P1203) og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2585
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Molde
Eikremsvingen 4
6422 MOLDEPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF)
Referansestandard
NS 4758
Intern metode identitet
2784
Merknad
Manometrisk metode
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Suspendert stoff og dets gløderest
Referansestandard
NS 4733
Intern metode identitet
2795
Merknad
Objekt
Rentvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2797
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4754 (1981) Automatisert, Mantech
Objekt
Rentvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
K, Na
Referansestandard
NS 4775
Intern metode identitet
2789
Merknad
AAS-flamme. NS 4770
Objekt
Rentvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Cu, Ni, Zn, Pb, Fe, Cd, Cr, Mn
Referansestandard
NS 4773
Intern metode identitet
2791
Merknad
AAS-flamme. NS 4770
Objekt
Rentvann, avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Ca, Mg
Referansestandard
NS-EN ISO 7980
Intern metode identitet
2790
Merknad
AAS-flamme. NS 4770
Objekt
Rentvann, avløpsvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
2764 2797
Merknad
Metode 2797: Automatisert, Mantech
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
2794
Merknad
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av nitritt-nitrogen og nitrat-nitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
2776
Merknad
Automatisert analyse (CFA og FIA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av total-nitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 13395
Intern metode identitet
2775
Merknad
Automatisert analyse (CFA og FIA) og spektrometrisk deteksjon
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
Fosfor, total
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2779
Merknad
Metode basert på NS 4725 (1984)
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk, COD Mn
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2785
Merknad
Metode basert på NS 4759
Objekt
Rentvann, badebassengvann, avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
2763 2797
Merknad
Metode 2797: Automatisert, Mantech
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2797
Merknad
Automatisert, Mantech Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
2797
Merknad
Automatisert, Mantech
Objekt
Rentvann,, avløpsvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
2786
Merknad
Metoder med automatisert flyt (CFA og FIA) og spektrometrisk bestemmelse (ISO 11732:2005 Kap.4)
Objekt
Slam, sedimenter
Parameter
Tørrstoff, gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
2798
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2524
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2976
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
2771
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumtiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
2734
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier og E. Coli
Referansestandard
AOAC Official Method 991.14
Intern metode identitet
2733
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
2417
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassproduserende kolonier), Objekt unntatt rå skalldyr
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av gjær og mugg
Referansestandard
AOAC RI License No 041001
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® YM)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB), Objekt unntatt drikkevarer og fôr til storfe
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC), Objekt unntatt produkter med sterk enzymisk aktivitet, f.eks rå bløtdyr, rå rød innmat.
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
2768
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
2736
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
2728
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
2773
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Bacillus cereus
Referansestandard
AOAC RI License No 071401
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® BC), Objekt unntatt bokhvetemel, soyamel og ertefiber
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
2737
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BIO 12/32-10/11
Intern metode identitet
2499
Merknad
VIDAS® UP Salmonella, Objekt unntatt råmelksost
Objekt
Prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Enterobacteriaceae
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2736
Merknad
Bakteriologi. Metode basert på tilbaketrukket standard NordVal 029
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2585
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Mosjøen
Vefsnvegen 11
8656 MOSJØENPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode C. Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523 Automatisert Metrohm analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2524
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2976
Merknad
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
MF-metode
Objekt
Alle typer vann, unntatt avløpsvann og badebassengvann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E. coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
2371
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av presumtiv Bacillus cereus
Referansestandard
NMKL 67
Intern metode identitet
2734
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
2737
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av E. coli
Referansestandard
AFNOR 3M 01/08-06/01
Intern metode identitet
2384
Merknad
Petrifilm TM Select E.coli Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
2771
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
2768
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av Koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
2378
Merknad
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 (fysikalske metoder) og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2585
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Namdal
Axel Sellægs veg 3
7805 NAMSOSPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Avløpsvann
Parameter
K, Mg, Ca, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, As, P, S
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
2862
Merknad
ICP-MS
Objekt
Avløpsvann
Parameter
Biokjemisk oksygenforbruk (BOF5 og BOF7)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2325
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket NS-EN 1899-1:1998
Objekt
Avløpsvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1139
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket NS 4720
Objekt
Avløpsvann, Rentvann, Sjøvann
Parameter
Bestemmelse av suspendert stoff
Referansestandard
NS-EN 872
Intern metode identitet
1324
Merknad
Objekt
Avløpsvann, rentvann, sjøvann
Parameter
Totalt fosfor
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
1352
Merknad
Objekt
Fisk og fiskeprodukter. Fiskefôr
Parameter
Vanninnhold / Tørrstoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1348
Merknad
Metode basert på NMKL 23 (1991)
Objekt
Kjøtt og kjøttprodukter. Animalsk fôr
Parameter
Vanninnhold / Tørrstoff
Referansestandard
NMKL 23
Intern metode identitet
1348
Merknad
Gravimetrisk bestemmelse
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Aske
Referansestandard
NMKL 173
Intern metode identitet
1358
Merknad
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Råprotein
Referansestandard
NMKL 6
Intern metode identitet
1351
Merknad
Kjeldahl-N
Objekt
Rent vann
Parameter
Na, K, Mg, Ca, Ba, Cr, Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, B, Al, Si, Sn, Pb, As, Sb, U, Se, Sr, W, Nd, Sm, Gd
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
2862
Merknad
ICP-MS
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av oppløst NH4+,
Referansestandard
NS-EN ISO 14911
Intern metode identitet
1359
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, avløpsvann
Parameter
Oppløst fluorid, klorid, nitritt, bromid, nitrat og sulfat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
1359
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Rentvann, Avløpsvann, Badebassengvann, Sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
2316
Merknad
Analyserobot
Objekt
Rentvann, avløpsvann, sjøvann, bassengvann, slam, sedimenter
Parameter
Nitrogen
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1346
Merknad
Kjeldahl-N Metode basert på NMKL 6 og NIVA 31.12.90
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
2316
Merknad
Analyserobot
Objekt
Rentvann, Badebassengvann, Sjøvann
Parameter
UV - Transmisjon
Referansestandard
NS 9462
Intern metode identitet
1347
Merknad
Objekt
Rentvann, Badebassengvann, Sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2316
Merknad
Analyserobot
Objekt
Rentvann, bassengvann, avløpsvann
Parameter
Alkalitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2316
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4754 utg. 1981, Analyserobot
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann, badebassengvann
Parameter
Ortofosfat
Referansestandard
NS-EN ISO 15681-2
Intern metode identitet
2571
Merknad
Automatisert analyse (CFA). Se NS-EN ISO 15681-1
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann, bassengvann
Parameter
Total Nitrogen
Referansestandard
NS 4743
Intern metode identitet
2320
Merknad
FIA
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann, bassengvann
Parameter
Ammoniumnitrogen
Referansestandard
NS-EN ISO 11732
Intern metode identitet
2556
Merknad
Metoder med automatisert flyt (CFA) og spektrometrisk bestemmelse (ISO 11732:2005)
Objekt
Rentvann, sjøvann, avløpsvann, bassengvann, slam og sedimenter
Parameter
Gløderest
Referansestandard
NS 4764
Intern metode identitet
1357
Merknad
Objekt
Rentvann, sjøvann, badebassengvann
Parameter
Kjemisk oksygenforbruk (COD Mn)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
1330
Merknad
Metode basert på tilbaketrukket standard NS 4759 (1981)
Objekt
Salter
Parameter
PO4
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2934
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO15681-2:2004
Objekt
Salter
Parameter
K, Na
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2934
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO17294-2:2004
Objekt
Salter
Parameter
Cl
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2934
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO10304-1:2009
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2316
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523
Objekt
Sjøvann
Parameter
Oppløst klorid og nitrat
Referansestandard
NS-EN ISO 10304-1
Intern metode identitet
1359
Merknad
Ionekromatografi
Objekt
Sjøvann
Parameter
Cu, Al
Referansestandard
NS-EN ISO 17294-2
Intern metode identitet
2862
Merknad
ICP-MS
Objekt
Slam og sedimenter
Parameter
K, Mg, Ca, Cr,Mo, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ag, Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, As, P, S
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2862
Merknad
ICP-MS, Metode basert på NS-EN ISO 17294-2
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2524
Merknad
MPN-metode (Colilert) Kun rentvann og sjøvann
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2976
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4788
Intern metode identitet
1183
Merknad
MF-metode Unntatt avløpsvann
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
1305
Merknad
MF-metode
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2707
Merknad
Metode basert på m-CP agar, membranfiltreringsmetode basert på metode publisert av J.W.Bisson & J. Cabelli
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
MF-metode
Objekt
Flaskevann og andre typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Pseudomonas aeruginosa
Referansestandard
NS-EN ISO 16266
Intern metode identitet
1307
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler og dyrefor
Parameter
Bestemmelse av Clostridium perfringens
Referansestandard
NMKL 95
Intern metode identitet
1314
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 125
Intern metode identitet
1318
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av anaerobe sulfittreduserende bakterier
Referansestandard
NMKL 56
Intern metode identitet
2206
Merknad
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NMKL 86
Intern metode identitet
2569
Merknad
Ved 30 °C
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
NMKL 44
Intern metode identitet
2378
Merknad
37 °C
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC), Objekt unntatt produkter med sterk enzymisk aktivitet, f.eks rå bløtdyr, rå rød innmat.
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB), objekt unntatt drikkevarer og fôr til storfe
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av gjær og mugg
Referansestandard
AOAC RI License No 041001
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® YM)
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av Bacillus cereus
Referansestandard
AOAC RI License No 071401
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® BC), objekt unntatt bokhvetemel, soyamel og ertefiber
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC)
Objekt
Næringsmidler, for og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
2728
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX). Kvalitativ og semikvantitativ.
Objekt
Næringsmidler, fôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR BIO 12/32-10/11
Intern metode identitet
2499
Merknad
VIDAS® UP Salmonella, Objekt unntatt råmelksost
Objekt
Renkultur av Aerobe sporedannende bakterier
Parameter
Identifisering av aerobe sporedannende bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2518
Merknad
Biokjemisk VITEK2
Objekt
Renkultur av Anaerobe bakterier
Parameter
Identifisering av anaerobe bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2518
Merknad
Biokjemisk VITEK2
Objekt
Renkultur av Gram negative bakterier
Parameter
Identifisering av Gram negative bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2518
Merknad
Biokjemisk VITEK2
Objekt
Renkultur av Gram positive bakterier
Parameter
Identifisering av Gram positive bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2518
Merknad
Biokjemisk VITEK2
P27 Veterinærmedisin
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Gjellevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av ATPase aktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2527
Merknad
Enzym-kinetikk
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av IPN-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2525
Merknad
Real- Time PCR
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av PD-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2525
Merknad
Real- Time PCR
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av ILA-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2525
Merknad
Real- Time PCR
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvisning av IHN-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2525
Merknad
Real- Time PCR
Objekt
Hjerte og nyrevev fra laksefisk
Parameter
Påvising av VHS-virus
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2525
Merknad
Real- Time PCR
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12, P16 og P27
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2585
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Sunnmøre
Industrivegen 19, Dragsund
6080 GURSKØYPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann sjøvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode C. Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Rentvann, badebassengvann, sjøvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
2913
Merknad
Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
pH
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode basert på NS-EN ISO 10523 Automatisert Metrohm analyserobot
Objekt
Sjøvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2913
Merknad
Metode basert på NS-ISO 7888 Automatisert Metrohm analyserobot
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2976
Merknad
Unntatt vann som inneholder store mengder partikler
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2524
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann med lav bakgrunnsflora
Parameter
Påvisning og telling av Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
MF-metode
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier og E. Coli
Referansestandard
AOAC Official Method 991.14
Intern metode identitet
2733
Merknad
Petrifilm TM E.coli/Coliform Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
2737
Merknad
Petrifilm TM Aerobic Count Plate
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
2714
Merknad
Petrifilm 44 °C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koagulasepositive stafylokokker
Referansestandard
NMKL 66
Intern metode identitet
2771
Merknad
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2714
Merknad
Basert på AOAC 990.14 Petrifilm 35 °C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2711
Merknad
Metode basert på petrifilm. AOAC 990.12, 24 timers inkubering 35°C
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
2714
Merknad
Petrifilm TM Coliform Count Plate (Kun avlesning av gassproduserende kolonier), Objekt unntatt rå skalldyr
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR BIO 12/21-12/06
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EB), Objekt unntatt drikkevarer og fôr til storfe
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av koagulase positive stafylokokker (Staphylococci aureues)
Referansestandard
AFNOR BIO 12/28-04/10
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® STA)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Bestemmelse av Escherichia coli
Referansestandard
AFNOR BIO 12/13-02/05
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® EC), Objekt unntatt produkter med sterk enzymisk aktivitet, f.eks rå bløtdyr, rå rød
Objekt
Næringsmidler og fôr
Parameter
Bestemmelse av Enterobacteriaceae
Referansestandard
AFNOR 3M 01/06-09/97
Intern metode identitet
2736
Merknad
Petrifilm TM Enterobacteriaceae Count Plate
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning og bestemmelse av Listeria monocytogenes / Påvisning av Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
2773
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Listeria monocytogenes
Referansestandard
AFNOR BIO 12/27-02/10
Intern metode identitet
2728
Merknad
VIDAS® Listeria Xpress (LMX)
Objekt
Næringsmidler, dyrefor og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier
Referansestandard
AOAC RI License No 060702
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® CC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella spp
Referansestandard
AFNOR BRD 07/11-12/05
Intern metode identitet
2770
Merknad
RAPID'Salmonella
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Bestemmelse av aerobe mesofile bakterier
Referansestandard
AFNOR BIO 12/35-05/13
Intern metode identitet
2725
Merknad
MPN-metode (TEMPO® AC)
Objekt
Næringsmidler, dyrefôr og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Påvisning av Salmonella
Referansestandard
AFNOR BIO 12/32-10/11
Intern metode identitet
2499
Merknad
VIDAS® UP Salmonella, Objekt unntatt råmelksost
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 (fysikalske metoder) og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2585
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Norlab AS, Surnadal
Svartvassvegen 2
6650 SurnadalPermanent laboratorium
P12 Kjemisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Rentvann og badebassengvann
Parameter
Bestemmelse av turbiditet
Referansestandard
NS-EN ISO 7027-1
Intern metode identitet
3153
Merknad
Methrom robotsystem Spektrofotometri Kvantitativ
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
3151
Merknad
Methrom robotsystem
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Farge
Referansestandard
NS-EN ISO 7887
Intern metode identitet
3154
Merknad
Methrom robotsystem Metode C
Objekt
Rentvann, badebassengvann
Parameter
Konduktivitet
Referansestandard
NS-ISO 7888
Intern metode identitet
3152
Merknad
Methrom robotsystem
Objekt
Rentvann, badebassengvann,
Parameter
pH
Referansestandard
NS-EN ISO 10523
Intern metode identitet
3162
Merknad
P16 Mikrobiologisk analyse
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av Clostridium perfringens
Referansestandard
NS-EN ISO 14189
Intern metode identitet
2976
Merknad
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Påvisning og telling av E.coli og koliforme bakterier
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-2
Intern metode identitet
2524
Merknad
MPN-metode (Colilert)
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Dyrkbare mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
NS-EN ISO 6222
Intern metode identitet
2546
Merknad
22 °C og 36 °C
Objekt
Alle typer vann
Parameter
Intestinale enterokokker
Referansestandard
NS-EN ISO 7899-2
Intern metode identitet
2723
Merknad
Dyrkning
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Aerobe mikroorganismer (kimtall)
Referansestandard
AFNOR 3M 01/01-09/89
Intern metode identitet
2737
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 C
Intern metode identitet
2714
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Staphylococcus aureus
Referansestandard
AFNOR 3M 01/09-04/03 A
Intern metode identitet
3112
Merknad
Petrifilm
Objekt
Næringsmidler
Parameter
Koliforme bakterier
Referansestandard
AFNOR 3M 01/02-09/89 B
Intern metode identitet
2714
Merknad
Objekt: Unntatt rå skalldyr Petrifilm (Kun avlesning av gassprodusernde kolonier)
Objekt
Næringsmidler og dyrefôr
Parameter
Salmonella
Referansestandard
NMKL 71
Intern metode identitet
2768
Merknad
Objekt
Næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø
Parameter
Listeria monocytogenes / Listeria spp
Referansestandard
NordVal no: 022
Intern metode identitet
2773
Merknad
RAPID’ L.MONO
Objekt
Rentvann
Parameter
Bestemmelse av koliforme bakterier og E.coli
Referansestandard
NS-EN ISO 9308-1
Intern metode identitet
1601
Merknad
Membranfiltrering
Objekt
Vann som lar seg filtrere gjennom membranfilter
Parameter
Termotolerante koliforme bakterier og presumptiv E.coli
Referansestandard
NS 4792
Intern metode identitet
2371
Merknad
MF-metode Gjelder for råvann og behandlet vann som ikke kommer inn under drikkevannsforskriften.
P31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle akkrediterte metoder innen P12 og P16
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
2585
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.