Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PT 003

Kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet

Noklus

Postboks 6165
5892 Bergen

Telefon: +47 55979500
E-post: noklus@noklus.no
Hjemmeside: http://www.noklus.no
Organisasjonen tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17043:2010
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Noklus
Postboks 6165
5892 BergenEgen aktivitet
SLP12 Program for medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
HbA1c
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
SLP1290
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Hemoglobin
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
SLP1270
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
CRP
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
SLP1290
Merknad
Objekt
Fullblod
Parameter
Hematologi
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
SLP1270
Merknad
Automatiserte celletellere med 5- eller 6 parts differensialtelling
Objekt
Fullblod og serum
Parameter
Glukose
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
SLP1290
Merknad
Objekt
Plasma
Parameter
Koagulasjon
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
SLP1270
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
CRP hjertemarkør
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
SLP1290
Merknad
Objekt
Serum
Parameter
CRP infeksjonsparameter
Referansestandard
intern metode
Intern metode identitet
SLP1290
Merknad