Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

TEST 309

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Laboratorieklinikken, Hormonlaboratoriet

Postboks 1400
5021 Bergen

Telefon: 55974396
E-post: jorn.vegard.sagen@helse-bergen.no
Hjemmeside: http://www.helse-bergen.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO 15189


*Delvis suspendert (Frivillig eller ufrivillig)


Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Hormonlaboratoriet, Laboratoriebygget Haukeland Universitetssykehus
Jonas Lies veg 87
5021 BergenPermanent laboratorium
M12 Medisinsk biokjemi
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Normetanefriner (NMN)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8058
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Metoksytyramin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8059
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Metanefriner (MN)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8057
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Reninkonsentrasjon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8039
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Liaison XL
Objekt
Plasma (EDTA)
Parameter
Adrenokortikotropt hormon (ACTH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8014
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
25-Hydroksyvitamin D3 (Vitamin D3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8009
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
25-Hydroksyvitamin D2 (Vitamin D2)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8010
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Testosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8002
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Androstendion
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8003
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Progesteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8004
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
17-hydroksyprogesteron (17-OHP)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8005
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8006
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Seksualhormonbindende globulin (SHBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8022
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Veksthormon
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8023
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Luteiniserende hormon (LH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8025
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Kalsitonin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8026
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Prolaktin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8027
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Follikelstimulerende hormon (FSH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8029
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Tyreoglobulinantistoff (Anti-TG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8015
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEA-sulfat)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8016
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Parathyreoideahormon (PTH)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8017
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Tyroksinbindende globulin (TBG)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8018
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Tyreoglobulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8019
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Insulinliknende vekstfaktor bindeprotein 3 (IGFBP-3)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8021
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
1,25 dihydroksyvitamin D (Vitamin D 1,25)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8040
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Liaison XL
Objekt
Serum
Parameter
Kromogranin A (CGA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8041
Merknad
Radioimmunoassay (RIA)
Objekt
Serum
Parameter
Zink Transporter 8 antistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8048
Merknad
Enzymlinked immunosorbant assay (ELISA)
Objekt
Serum
Parameter
Insulinantistoff
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8037
Merknad
Radioimmunoassay (RIA)
Objekt
Serum
Parameter
11-Deoksykortisol (11-DOK)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8001
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Glutaminsyredekarboksylaseantistoff (GAD-antistoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8050
Merknad
Enzymlinked immunosorbant assay (ELISA)
Objekt
Serum
Parameter
Insulin C-peptid
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8030
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Erytropoietin (EPO)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8031
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Gastrin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8032
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Insulin
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8033
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF-1)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8034
Merknad
Chemiluminescens immunoassay (CLIA), Immulite 2000 XPi
Objekt
Serum
Parameter
Deksametason (DEXA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8056
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Insulinomassosiert protein-2-antistoff (IA2-antistoff)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8051
Merknad
Enzymlinked immunosorbant assay (ELISA)
Objekt
Serum
Parameter
21-hydroksylaseantistoff (21OHAS)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8052
Merknad
Enzymlinked immunosorbant assay (ELISA)
Objekt
Serum
Parameter
Aldosteron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8055
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Ultrasensitiv østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8060
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Østron
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8061
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Serum
Parameter
Østradiol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8049
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Spytt
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8007
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
5-hydroksyindoleddiksyre (5-HIAA)
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8011
Merknad
LC-MS/MS
Objekt
Urin
Parameter
Kortisol
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
8008
Merknad
LC-MS/MS
M31 Fleksibelt akkrediteringsomfang
Objekt
Parameter
Referansestandard
Intern metode identitet
Merknad
Objekt
Parameter, objekt, referansestandard
Parameter
Alle bedømte metoder/teknikker innen M12
Referansestandard
Intern metode
Intern metode identitet
Merknad
Oppdatert liste over metoder som er inkludert i den fleksibel akkrediteringen, er tilgjengelig hos organisasjonen.