Du er her:

Hvorfor benytte akkrediterte varer og tjenester?

Norsk akkreditering skal bidra til å trygge varer og tjenester i Norge, slik at forbrukerne kan være sikre på at de produkter og tjenester de benytter er gode nok og ha tillit til disse.

 

Tillit til varer og tjenester

Bidra til å trygge varer og tjenester i Norge

Det stilles krav til den som bli akkreditert. Her kan du lese mer om akkrediteringsprosessen. 

Innen noen fagområder og felt er akkreditering påkrevd. Noen organisasjoner velger også akkreditering selv om dette ikke er et krav. En akkreditering er et kvalitetsstempel, og kan også være et konkurransefortrinn. Akkreditering er internasjonalt anerkjent, og kan være et virkemiddel for salg av varer og tjenester på tvers av landegrenser ved at tilliten er sikret. 

Bilde av matvarer i en hylle i butikk

Akkrediterte varer og tjenester

Fordeler ved å benytte seg av akkrediterte varer og tjenester

Det er flere fordeler ved å bruke akkrediterte varer og tjenester. Blant annet:

  • En uavhengig vurdering av at produkter og tjenester følger gjeldende forskrifter, standarder og anerkjente metoder. 
  • Bedre sporbarhet.
  • En uavhengig vurdering av en organisasjons kompetanse. 
  • Færre feil i det arbeidet som utføres eller i de produktene som selges.
  • Flere fornøyde kunder. 

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid gir trygghet på tvers av landegrenser

Norsk akkreditering samarbeider med internasjonale organisasjoner. Det er ikke myndighetene, men industrien som står bak systemet på verdensbasis. Det finnes et akkrediteringsorgan i hvert land i europa, og disse samarbeider på tvers av grenser. 


Les mer om European Accreditation (EA) her.

Les mer om International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) her.

Les mer om International Accreditation Forum (IAF) her.