Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

MSYS 019

Scandinavian Certification AS

Kammerherreløkka 5
3916 Porsgrunn

Telefon: 90656399 / 95119970
E-post: alexander@scancert.no
Hjemmeside: https://scancert.no/
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Scandinavian Certification AS
Kammerherreløkka 5
3916 Porsgrunner akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
NS-EN ISO 9001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 35
Andre tjenester 
Standard
NS-EN ISO 14001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 35
Andre tjenester 
Standard
NS-ISO 45001:2018
Betegnelse
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 35
Andre tjenester 
Standard
NS-EN ISO 22000:2018
Betegnelse
Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden
Merknad
ISO/TS 22003 Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
F
Distribusjon 
G
Transport og lagring 
Standard
NS-EN ISO/IEC 27001:2017
Betegnelse
Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet - Krav (ISO/IEC 27001:2013 innbefattet Cor 1:2014 og Cor 2:2015)
Merknad
ISO/IEC 27006:2015 innbefattet Amd 1:2020 Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Krav til virksomheter som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer for informasjonssikkerhet
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
ISMS
ISMS kompleksitet 
Standard
NS-ISO 39001:2012
Betegnelse
Styringssystemer for trafikksikkerhet - Krav med brukerveiledning
Merknad
Ihht ISO 39001:2012 Annex tabell A
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
RTS