Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

MSYS 012

Norsk Sertifisering AS

Postboks 9355, Grønland
0135 Oslo

Telefon: 67 52 60 15
E-post: info@norsksertifisering.no
Hjemmeside: http://www.norsksertifisering.no/
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsk Sertifisering AS
Schweigaardsgate 10, 3.etg
0185 Osloer akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
NS-EN ISO 9001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
Merknad
ISO/IEC 17021-3:2017 Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer - Del 3: Kompetansekrav for revisjon og sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 37
Utdanning 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
Standard
Bransjestandard for passiv brannsikring
Betegnelse
Systemer for kvalitetsstyring av virksomheter som sertifiseres innen utførelse og kontroll av passiv brannsikring
Merknad
Versjon 1, 2016
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
Brann-sikring
Kompetansebedrifter innen passiv brannsikring 
Standard
NS-EN ISO 14001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
Merknad
ISO/IEC 17021-2:2016 Samsvarsvurdering - Krav til organer som tilbyr revisjon og sertifisering av ledelsessystemer - Del 2: Kompetansekrav for revisjon og sertifisering av ledelsessystemer for miljø
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
Standard
NS-ISO 45001:2018
Betegnelse
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk
Merknad
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
Standard
NS-EN ISO 3834-2:2021
Betegnelse
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer — Del 2: Omfattende kvalitetskrav (ISO 3834-2:2021)
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
Sveis
Sveisebedrifter 
Standard
NS-EN ISO 45001:2023
Betegnelse
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk (ISO 45001:2018)
Merknad
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 34
Ingeniørtjenester