Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

MSYS 003

Dovre Sertifisering AS

Lagerveien 18
4033 Stavanger

Telefon: +47 511 23 287
E-post: post@dovresertifisering.no
Hjemmeside: http://www.dovresertifisering.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Dovre Sertifisering AS
Engelsminnesgate 24
4008 Stavangerer akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
NS-EN ISO 3834-2: 2005
Betegnelse
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer Del 2: Fullstendige kvalitetskrav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
Sveis
Sveisebedrifter 
Standard
SN-BS OHSAS 18001: 2007
Betegnelse
Occupational health and safety management systems - Specification
Merknad
Gjelder ikke sertifisering innen nukleærmedisin
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
06
Utvinning av råolje og naturgass 
09
Tjenester tilknyttet bergverksdrift 
09.1
Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 
13
Produksjon av tekstiler 
14
Produksjon av klær 
16
Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 
18.1
Trykking og tjenester tilknyttet trykking 
22
Produksjon av gummi- og plastprodukter 
25
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 
27
Produksjon av elektrisk utstyr 
31
Produksjon av møbler 
35.2
Produksjon av gass og distribusjon av gass gjennom ledningsnett 
35.3
Damp- og varmtvannforsyning 
38
Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall 
41
Oppføring av bygninger 
42
Anleggsvirksomhet 
45
Handel med og reparasjon av motorvogner 
49.3
Annen landtransport med passasjerer 
50
Sjøfart 
52
Lagring og andre tjenester tilknyttet transport 
72
Forskning og utviklingsarbeid 
73.1
Annonse og reklamevirksomhet 
86
Helsetjenester 
87
Pleie og omsorgtjenester i institusjon 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 14001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-EN ISO 9001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 11
Kjernefysisk brensel 
IAF 12
Kjemikalier, kjemiske produkter og fibre 
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 16
Betong, sement, kalk, gips og lignende 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 9
Trykkerier 
Standard
NS-ISO 45001:2018
Betegnelse
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 14
Gummi- og plastprodukter 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 2
Gruve og bergdrift 
IAF 23
Produksjon ikke klassifisert annet sted 
IAF 24
Gjenvinning 
IAF 26
Gassforsyning 
IAF 27
Vannforsyning 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 35
Andre tjenester 
IAF 38
Helse- og sosialtjenester 
IAF 39
Andre sosiale tjenester 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
IAF 6
Tre- og treprodukter 
IAF 9
Trykkerier