Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 027

Justervesenet

TKO

Postboks 170
2027 Kjeller

Telefon: 64848484
E-post: postmottak@justervesenet.no
Hjemmeside: http://www.justervesenet.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Justervesenet Distriktskontor Midt-Norge
Industriveien 31, 7080 Heimdaler akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2014/32 EU, measuring instruments (MID)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann - Annex VII MI-005 Automatiske vekter - Annex VIII MI-006 Dimensjonsmålere - Annex XI MI-009 - Flerdimensjonal-målere
Normativt dokument
Direktiv 2014/31/EU, non-automatic weighing instruments (NAWI)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Ikke-automatiske vekter a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnistisering og medisinsk behandling e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i midisinske og farmasøytiske laboratorier f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger
Den administrative/geografiske enheten:
Justervesenet Distriktskontor Nord
Ringvegen 21
9018 Tromsø
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2014/32 EU, measuring instruments (MID)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann - Annex VII MI-005 Automatiske vekter - Annex VIII MI-006
Normativt dokument
Direktiv 2014/31/EU, non-automatic weighing instruments (NAWI)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Ikke-automatiske vekter a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnistisering og medisinsk behandling e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i midisinske og farmasøytiske laboratorier f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger
Den administrative/geografiske enheten:
Justervesenet Distriktskontor Sør
Strandbakken 5
Dusavika
4070 Randaberg
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2014/32 EU, measuring instruments (MID)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann - Annex VII MI-005 Automatiske vekter - Annex VIII MI-006
Normativt dokument
Direktiv 2014/31/EU, non-automatic weighing instruments (NAWI)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Ikke-automatiske vekter a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnistisering og medisinsk behandling e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i midisinske og farmasøytiske laboratorier f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger
Den administrative/geografiske enheten:
Justervesenet Distriktskontor Vest
Barliveien 21
5142 Fyllingsdalen
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2014/32 EU, measuring instruments (MID)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann - Annex VII MI-005 Automatiske vekter - Annex VIII MI-006
Normativt dokument
Direktiv 2014/31/EU, non-automatic weighing instruments (NAWI)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Ikke-automatiske vekter a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnistisering og medisinsk behandling e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i midisinske og farmasøytiske laboratorier f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger
Den administrative/geografiske enheten:
Justervesenet Distriktskontor Øst
Fetveien 99
2007 Kjeller
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2014/32 EU, measuring instruments (MID)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann - Annex VII MI-005 Automatiske vekter - Annex VIII MI-006 Dimensjonsmålere - Annex XI MI-009 - Flerdimensjonal-målere
Normativt dokument
Direktiv 2014/31/EU, non-automatic weighing instruments (NAWI)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Ikke-automatiske vekter a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnistisering og medisinsk behandling e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i midisinske og farmasøytiske laboratorier f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger
Den administrative/geografiske enheten:
Justervesenet Sertifiseringsgruppen
Fetveien 99
2007 Kjeller
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2014/32 EU, measuring instruments (MID)
Tilhørende tekst
Modul B (EU-typeprøving)
Merknader
Elektrisitetsmålere - Annex V MI-003 Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann - Annex VII MI-005 Automatiske vekter - Annex VIII MI-006 Dimensjonsmålere - Annex XI MI-009 - Flerdimensjonal-målere
Normativt dokument
Direktiv 2014/32 EU, measuring instruments (MID)
Tilhørende tekst
Modul D (Samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen)
Merknader
Elektrisitetsmålere - Annex V MI-003 Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann - Annex VII MI-005 Automatiske vekter - Annex VIII MI-006 Dimensjonsmålere - Annex XI MI-009 - Flerdimensjonal-målere
Normativt dokument
Direktiv 2014/32 EU, measuring instruments (MID)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Elektrisitetsmålere - Annex V MI-003 Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann - Annex VII MI-005 Automatiske vekter - Annex VIII MI-006 Dimensjonsmålere - Annex XI MI-009 - Flerdimensjonal-målere
Normativt dokument
Direktiv 2014/32 EU, measuring instruments (MID)
Tilhørende tekst
Modul G (Samsvar basert på enhetsverifikasjon)
Merknader
Målesystem for kontinuerlig og dynamisk måling av andre væsker enn vann - Annex VII MI-005 Automatiske vekter - Annex VIII MI-006
Normativt dokument
Direktiv 2014/31/EU, non-automatic weighing instruments (NAWI)
Tilhørende tekst
Modul B (EU-typeprøving)
Merknader
Ikke-automatiske vekter a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnistisering og medisinsk behandling e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i midisinske og farmasøytiske laboratorier f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger
Normativt dokument
Direktiv 2014/31/EU, non-automatic weighing instruments (NAWI)
Tilhørende tekst
Modul D (Samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen)
Merknader
Ikke-automatiske vekter a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnistisering og medisinsk behandling e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i midisinske og farmasøytiske laboratorier f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger
Normativt dokument
Direktiv 2014/31/EU, non-automatic weighing instruments (NAWI)
Tilhørende tekst
Modul F (Førstegangsverifikasjon)
Merknader
Ikke-automatiske vekter a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnistisering og medisinsk behandling e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i midisinske og farmasøytiske laboratorier f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger
Normativt dokument
Direktiv 2014/31/EU, non-automatic weighing instruments (NAWI)
Tilhørende tekst
Modul G (Samsvar basert på enhetsverifikasjon)
Merknader
Ikke-automatiske vekter a) Bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner b) Bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff, skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller liknende betaling c) Bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov eller forskrift, rettslig sakskunnskap d) Bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av pasienter med sikte på overvåking, diagnistisering og medisinsk behandling e) Bestemmelse av masse ved fremstilling av reseptbelagte legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved analyser utført i midisinske og farmasøytiske laboratorier f) Prisfastsettelse etter masse ved direkte salg til publikum og ved tilvirking av ferdigpakninger