Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 026

Akvasafe AS

Postboks 175,
5868 Bergen

Telefon: 46 81 26 32
E-post: ingve@akvasafe.no
Hjemmeside: http://www.akvasafe.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Akvasafe
Espehaugen 41
5868 Bergen
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av not
Merknader
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Not, flytekrage og flåte
Merknader
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning
Merknader
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Ekstrautstyr
Merknader
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
Strukturelle metalliske produkter
Merknader
AVCP System 2+ NS-EN 1090-1+A1:2011 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter
Normativt dokument
FOR-2017-06-19-941, Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk
Tilhørende tekst
Kar, rør og slanger
Merknader
NS 9416:2013
Normativt dokument
NS-EN ISO 3834-2:2021
Tilhørende tekst
Sveiseoperasjoner
Merknader
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer - Del 2: Omfattende kvalitetskrav
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Hovedkomponenter: Flåter, flyter, innhenginger, integrert hovedkomponenter
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Konstruksjonsdeler til forankringssystemer
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for kontroll og reparasjon av notposer, notpaneler, dukposer og dukpaneler
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Ekstrautstyr
Merknader
NS 9415:2021