Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 026

Akvasafe AS

Postboks 175,
5868 Bergen

Telefon: 46 81 26 32
E-post: ingve@akvasafe.no
Hjemmeside: http://www.akvasafe.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Akvasafe
Espehaugen 41
5868 Bergen
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
Strukturelle metalliske produkter
Merknader
AVCP System 2+ NS-EN 1090-1+A1:2011 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter
Normativt dokument
FOR-2017-06-19-941, Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk
Tilhørende tekst
Kar, rør og slanger
Merknader
NS 9416:2013
Normativt dokument
NS-EN ISO 3834-2:2021
Tilhørende tekst
Sveiseoperasjoner
Merknader
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer - Del 2: Omfattende kvalitetskrav
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Hovedkomponenter: Flåter, flyter, innhenginger, integrert hovedkomponenter
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Konstruksjonsdeler til forankringssystemer
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for kontroll og reparasjon av notposer, notpaneler, dukposer og dukpaneler
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Ekstrautstyr
Merknader
NS 9415:2021