Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 022

Applica Test & Certification AS

Postboks 303
4503 Mandal

Telefon: +47 382 58 777
E-post: info@applica.no
Hjemmeside: http://www.applica.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Applica Test & Certification AS
Veritasveien 1
1322 HØVIK
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Alarm systems
Tilhørende tekst
Intrusion systems
Merknader
Type approval and factory production control. List of relevant harmonized standards is available at Applica
Normativt dokument
Direktiv 2014/53/EU, Radio Equipment (RED)
Tilhørende tekst
Module B - EU type Examination
Merknader
Procedure PC-2015-3 Radio Equipment (RED) Conformity Assessment. List of relevant harmonized standards is available at Applica