Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 023

Norsk Treteknisk Institutt

Postboks 113 Blindern
0314 Oslo

Telefon: 98853333
E-post: firmapost@treteknisk.no
Hjemmeside: http://www.treteknisk.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsk Treteknisk Institutt
Børrestuveien 3
0373 Oslo
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
13/ Trebaserte konstruksjonsprodukter og –elementer 14/ Trebaserte plater 35/ Produkter til hindring og begrensning av brannspredning
Merknader
Harmoniserte standarder og andre tekniske spesifikasjoner (ETAG, EAD) under forordning 305/2011/ECC, oppdatert oversikt over relevante tekniske spesifikasjoner finnes hos organisasjonen
Normativt dokument
PEFC ST 2003:2020
Tilhørende tekst
Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody Standard
Merknader
Chain of Custody, PEFC ST 2002:2020 and PEFC Trademarks Rules, PEFC ST 2001:2020