Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 019

DNV AS

Maritime, Ship Classification

Veritasveien 1
1322 Høvik

Telefon: 67 57 99 00
E-post: steinar.kristensen@dnv.com
Hjemmeside: http://www.dnv.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DNV AS
Veritasveien 1
1322 Høvik
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Tilhørende tekst
Modul B; EU typeprøving
Merknader
Redningsredskaper, Hindring av miljøforurensning, Brannvernutstyr, Navigasjonsutstyr, Radiokommunikasjonsutstyr, Utstyr som kreves etter COLREG 72, Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Normativt dokument
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Tilhørende tekst
Modul D: Konformitet til type basert på kvalitetsstyring av produksjonsprosessen
Merknader
Redningsredskaper, Hindring av miljøforurensning, Brannvernutstyr, Navigasjonsutstyr, Radiokommunikasjonsutstyr, Utstyr som kreves etter COLREG 72, Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Normativt dokument
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Tilhørende tekst
Modul E; Konformitet til type basert på kvalitetssikring av produkt
Merknader
Redningsredskaper, Hindring av miljøforurensning, Brannvernutstyr, Navigasjonsutstyr, Radiokommunikasjonsutstyr, Utstyr som kreves etter COLREG 72, Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Normativt dokument
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Tilhørende tekst
Modul F; Konformitet til type basert på produkt verifikasjon
Merknader
Redningsredskaper, Hindring av miljøforurensning, Brannvernutstyr, Navigasjonsutstyr, Radiokommunikasjonsutstyr, Utstyr som kreves etter COLREG 72, Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1
Normativt dokument
Direktiv 2014/90/EU, Marine Equipment (MED)
Tilhørende tekst
Modul G; konformitet til type basert på enhetsverifikasjon
Merknader
Redningsredskaper, Hindring av miljøforurensning, Brannvernutstyr, Navigasjonsutstyr, Radiokommunikasjonsutstyr, Utstyr som kreves etter COLREG 72, Utstyr i henhold til SOLAS kapittel II-1