Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 006

Stiftelsen Kontrollrådet

Postboks 9220 Grønland
0134 Oslo

Telefon: +47 46 44 60 98
E-post: post@kontrollradet.no
Hjemmeside: http://www.kontrollradet.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kontrollrådet
Rådhusgaten 4
0103 OSLO
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
6) Skorsteiner, avtrekkskanaler og tilhørende produkter
Merknader
Klasse F: Lettbetong Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen AVCP System 2+
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
1) Prefabrikerte betong- og lettbetongprodukter
Merknader
Klasse B: Betongprodukter til bygninger Klasse D: Slakkarmerte betongelementer Klasse F: Lettbetong Klasse N: Gate-, vei-, og parkprodukter av betong Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen AVCP System 1, 2+
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
12) Veitrafikkprodukter
Merknader
Klasse D: Slakkarmerte betongelementer Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen AVCP System 1, 2+
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
15) Sement, kalk og andre hydrauliske bindemidler
Merknader
Klasse M: Sement Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen AVCP System 1+, 2+
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
16) Armerings- og spennstålprodukter til betongkonstruksjoner
Merknader
Klasse K: Armeringsprodukter Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen AVCP System 1+
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
17) Mur- og murverksprodukter
Merknader
Klasse B: Betongprodukter til bygninger Klasse R: Puss- og murmørtler Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen AVCP System 2+
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
18) Produkter til avløps- og overflatevann
Merknader
Klasse C: Betongprodukter til avløpsformål (rør og kumelementer) Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
23) Veibyggingsprodukter
Merknader
Klasse P: Tilslag Klasse S: Asfalt Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen AVCP System 2+
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
24) Tilslags- og fyllmaterialer
Merknader
Klasse P: Tilslag Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen AVCP System 2+
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
26) Tilsettingsprodukter til betong og mørtel
Merknader
Klasse G: Tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer Oppdatert oversikt over aktuelle harmoniserte standarder finnes hos organisasjonen AVCP System 1, 1+, 2+
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
20) Metallbaserte konstruksjonsprodukter
Merknader
Klasse E: Stålkomponenter. NS-EN 1090-1:2009 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter. Gjelder ikke EXC4 under NS-EN 1090-1:2009. AVCP system 1, 2+ Klasse L: Produkter av støpejern. NS-EN 124-2:2015. Sluktopper og kumtopper laget av støpejern. AVCP system 1
Normativt dokument
Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)
Tilhørende tekst
Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk
Merknader
Klasse A: Fabrikkblandet betong NS-EN 206:2013 Betong - Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar AVCP System 2+