Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 032

Certifer Nordics AS

Postboks 354 Sentrum
0101 Oslo

Telefon: +47 918 76 181
E-post: asle.martinsen@certifer.eu
Hjemmeside: http://www.certifer.eu
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Certifer Nordics AS
Biskop Gunnerus gate 14A
0185 Oslo
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2016/797/EU (IOD) Samtrafikkevnen i jernbanesystemet
Tilhørende tekst
Infrastruktur, i henhold til ERA Assessment Scheme og moduler CB, CD, CF, CH, SG, og SH1 beskrevet i Commission Decision 2010/713/EU
Merknader
1299/2014, 1300/2014, 1303/2014, 2016/92, 2019/776
Normativt dokument
Direktiv 2016/797/EU (IOD) Samtrafikkevnen i jernbanesystemet
Tilhørende tekst
Energi, i henhold til ERA Assessment Scheme og moduler CB, CH, CH1, SG, og SH1 beskrevet i Commission Decision 2010/713/EU
Merknader
1301/2014, 1303/2014, 2016/92, 2018/868, 2019/776
Normativt dokument
Direktiv 2016/797/EU (IOD) Samtrafikkevnen i jernbanesystemet
Tilhørende tekst
Styring, kontroll og signal (CCS), i henhold til ERA Assessment Scheme og moduler CB, CD, CF, CH1, SB, SD, SF, SG, og SH1 beskrevet i Commission Decision 2010/713/EU
Merknader
1303/2014, 2015/14, 2016/92, 2016/919, 2019/776, 2020/387, 2020/420
Normativt dokument
Direktiv 2016/797/EU (IOD) Samtrafikkevnen i jernbanesystemet
Tilhørende tekst
Rullende materiell, i henhold til ERA Assessment Scheme og moduler CA1, CA2, CB, CD, CF, CH, CH1, CV, SB, SD, SF, og SH1 beskrevet i Commission Decision 2010/713/EU
Merknader
1300/2014, 1302/2014, 1303/2014, 1304/2014, 2015/924, 2016/912, 2018/868, 2019/776, 2019/774, 2020/387