Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 031

SINTEF AS

SINTEF Digital/SJS

Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim

Telefon: +47 40 00 51 00
E-post: info@sintef.no
Hjemmeside: http://www.sintef.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SINTEF Digital
Strindvegen 4
7034 Trondheim
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Direktiv 2016/797/EU (IOD) Samtrafikkevnen i jernbanesystemet
Tilhørende tekst
Styring, kontroll og signal (CCS), i henhold til ERA Assessment Scheme (Technical document MNB -Assessment scheme 000MRA1O44 ver 1.1) og moduler CB, CD, CF, CH1, SB, SD, SF, SG, og SH1 beskrevet i Commission Decision 2010/713/EU
Merknader
1303/2014, 2015/14, 2016/912, 2016/919, 2019/776, 2020/387, og 2020/420